CBRE Sverige

Som marknadsledande fastighetsrådgivare får vi dagligen nya erfarenheter och insikter. Oavsett om du redan är kund till oss, eller om du är allmänt intresserad av fastighetsbranschen gör vi det lätt att hålla dig uppdaterad. Vårt mål är att ge dig information, analyser och nyheter. Prenumerera på Sveriges Fastighetsblogg eller följ oss här för att ta del av de senaste inom fastighetsbranschen!

Alla

CBRE ingår avtal om att förvärva H2M Sverige AB

CBRE Group, Inc., världens största företag inom kommersiella fastighetstjänster och investeringar (baserat på 2021 års intäkter), tillkännagav idag ett slutgiltigt avtal om att förvärva H2M Sverige AB, (H2M), ett ledande företag inom tekniskt underhåll och fastighetsförvaltning i Sverige.


H2M grundades 2003 och har sitt huvudkontor i Stockholm, har mer än 180 anställda på fyra platser i Sverige och levererar specialiserade tekniska underhållstjänster för fastigheter inom flera olika sektorer, inklusive transport, offentlig verksamhet, kontor, köpcentra, logistik, sjukvård och bostäder.

När förvärvet är slutfört kommer H2M att fungera som en del av CBRE:s verksamhet Global Workplace Solutions (GWS) i Sverige och kommer att utöka CBRE:s närvaro i Sverige avsevärt, genom att lägga till omfattande teknisk kapacitet som fastighetsunderhåll, HVAC, el, energieffektivitetslösningar, teknisk förvaltning och projektledning.

"H2M är en högt ansedd integrerad tjänsteleverantör som är väl anpassad till våra värderingar, vår kultur och vårt åtagande att tillhandahålla tekniska tjänster i världsklass. Det här förvärvet ökar avsevärt räckvidden för vårt tjänsteutbud och vår förmåga till egen leverans, vilket ger oss en mycket starkare position för att tillgodose våra kunders växande behov på den svenska marknaden", säger Stefan Carlsson, Country Manager, Sverige, CBRE GWS.

Mikael Lindström, grundare och ordförande för H2M, säger: "Vi har sett en ökad efterfrågan på heltäckande, helt integrerade tjänster för fastighetsförvaltning från våra kunder, och vi tror att vi har hittat rätt partner i CBRE. Med våra gemensamma värderingar och respektive kompetens, expertis och plattformar kommer vi att leverera mervärde till våra kunder."
Förvärvet förväntas slutföras under de kommande månaderna och är beroende av godkännande från myndigheterna.


Om CBRE Group, Inc.
CBRE Group, Inc. (NYSE:CBRE), ett Fortune 500- och S&P 500-företag med huvudkontor i Dallas, är världens största företag inom kommersiella fastighetstjänster och investeringar (baserat på 2021 års intäkter). Företaget har mer än 105 000 anställda (exklusive Turner & Townsends anställda) som betjänar kunder i mer än 100 länder. CBRE betjänar ett brett spektrum av kunder med ett integrerat utbud av tjänster, inklusive fastighets-, transaktions- och projektledning, fastighetsförvaltning, investeringsförvaltning, bedömning och värdering, fastighetsuthyrning, strategisk rådgivning, fastighetsförsäljning, hypotekslånetjänster och utvecklingstjänster. Besök vår webbplats på www.cbre.com. 

Framtidsinriktade uttalanden 
Vissa av uttalandena i detta meddelande om det planerade förvärvet av H2M Sverige AB som inte avser rent historiska uppgifter är framtidsinriktade uttalanden i den mening som avses i "safe harbor"-bestämmelserna i den amerikanska Private Securities Litigation Reform Act från 1995. Framtidsinriktade uttalanden baseras på ledningens förväntningar och uppfattningar om framtida händelser som påverkar oss och är föremål för osäkerheter och faktorer som rör vår verksamhet och vår affärsmiljö, vilka alla är svåra att förutsäga och många av dem ligger utanför vår kontroll. Följaktligen kan de faktiska prestationerna, resultaten och händelserna skilja sig väsentligt från dem som anges i framåtriktade uttalanden, och du bör inte förlita dig på framåtriktade uttalanden som förutsägelser av framtida prestationer, resultat eller händelser. Många faktorer kan leda till att faktiska framtida prestationer, resultat och händelser skiljer sig väsentligt från dem som anges i framåtriktade uttalanden, inklusive, men inte begränsat till, förmågan att slutföra förvärvet av H2M Sverige AB och integrera det i CBRE:s befintliga Global Workplace Solutions-verksamhet i Sverige och i hela Europa, samt andra risker och osäkerheter som diskuteras i våra dokument som lämnats in till den amerikanska finansinspektionen (SEC). Alla framåtriktade uttalanden gäller endast från och med dagen för detta pressmeddelande. Vi åtar oss ingen skyldighet att uppdatera framåtriktade uttalanden för att återspegla faktiska resultat, förändringar i antaganden eller förändringar i andra faktorer som påverkar den framåtriktade informationen, förutom i den utsträckning som krävs enligt tillämplig värdepapperslagstiftning. Om vi uppdaterar ett eller flera framåtriktade uttalanden ska man inte dra någon slutsats om att vi kommer att göra ytterligare uppdateringar med avseende på dessa eller andra framåtriktade uttalanden. För ytterligare information om faktorer som kan leda till att de faktiska resultaten skiljer sig från dem som förutses i de framåtblickande uttalandena och andra risker och osäkerhetsfaktorer för vår verksamhet i allmänhet hänvisas till våra SEC-filings, inklusive vårt formulär 10-K för det räkenskapsår som slutade den 31 december 2021 och vårt formulär 10-Q för det kvartal som slutade den 30 september 2022. Sådana dokument är tillgängliga för allmänheten och kan erhållas från vår webbplats på www.cbre.com eller på begäran från CBRE:s avdelning för investerarrelationer på investorrelations@cbre.com.

Jessica McIntyre

Jessica McIntyre

Global Corporate Communications Director at CBRE Global Workplace Solutions (GWS) EMEA

jessica.mcintyre@cbre.com

Prenumerera på nya artiklar

Prenumerera på nya artiklar

Senaste inläggen