CBRE Sverige

Som marknadsledande fastighetsrådgivare får vi dagligen nya erfarenheter och insikter. Oavsett om du redan är kund till oss, eller om du är allmänt intresserad av fastighetsbranschen gör vi det lätt att hålla dig uppdaterad. Vårt mål är att ge dig information, analyser och nyheter. Prenumerera på Sveriges Fastighetsblogg eller följ oss här för att ta del av de senaste inom fastighetsbranschen!

Alla

Fördelar med att avskaffa energiskatt på solpaneler

Utsläppen av växthusgaser från egen uppvärmning av bostäder och lokaler har minskat kraftigt sedan 1990, med 90 procent. Det var just byte av uppvärmningssätt som drev den kraftiga minskningen av utsläpp. Men det är fortfarande mycket som behöver göras för att minska klimatpåverkan från fastigheter och byggverksamhet.

Klimatpåverkan

Enligt Boverket står bygg- och fastighetssektorn för cirka 20% av alla inhemska CO2-utsläpp idag. Det handlar om cirka 17,5 tusen ton CO2-utsläpp varje år, där byggverksamhet står för 46%, fastighetsförvaltning – uppvärmning står för 29% och övrig förvaltning för 26% (Källa: Boverket, SCB). Den viktigaste miljöutmaningen för alla företag idag är att bli CO2-neutrala för att minska klimatpåverkan.

Mål

CBRE_diagram_växthusutsläppDiagram 1. Utsläppen av växthusgaser från egen uppvärmning av bostäder och lokaler i miljoner ton av koldioxidekvivalenter.

Vi är på väg till ett CO2-neutralt samhälle, dvs. ett samhälle som inte har några nettoutsläpp av växthusgaser. Företag sätter idag egna mål och har sin tidsram för när man planerar nå CO2-neutral status. Sveriges långsiktiga mål är att inte ha några nettoutsläpp av CO2 senast 2045. Takten behöver ökas och potentialen att minska CO2-utsläppen från fastigheter för att kunna uppnå dessa mål är enorm. Införandet av krav på redovisning av en klimatdeklaration från och med den 1 januari 2022 är ett steg i statens styrning mot en minskad klimatpåverkan från byggnader vid uppförande. Omställning till förnyelsebar el pågår för fullt, men den omställningsprocessen har också sina hinder.

Hinder

Alla företag som installerar solcellsanläggningar som är större än 500 kW, betalar energiskatt. Den här energiskatten hämmar utvecklingen av hållbara fastigheter och är ett hinder för alla satta klimatmål. Svenska regeringen skattebefriade solcellsanläggningar för eget bruk upp till 255kW. Och gränsen höjdes till 500kW under förra året. Så, varför inte ta bort skatten helt? Det är först när ett överskott av energi säljs som skatteplikt skall uppstå eftersom en ekonomisk transaktion då sker. Någon energiskatt behöver inte tas ut på den värme som utvinns för eget bruk

Förslag

Det skulle vara fördelaktigt om grön energi som produceras och används för eget bruk får vara obeskattad. Energiskatt för solpaneler större än 500 kW motarbetar omställningen till hållbara fastigheter, det motarbetar också att vi når våra klimatmål. Att ta bort energiskatt på solpaneler större än 500 kW skulle gynna utvecklingen av hållbara fastigheter.
Det råder brist på ESG (hållbara) fastigheter i Sverige idag jämfört med efterfrågan, särskilt inom logistikfastigheter. Avskaffandet av energiskatt på solcellsanläggningar skulle gynna investeringar i solpaneler på tak och skulle bidra till energiomställning för att vi alla i Sverige skall kunna leva upp till våra klimatmål.

Kontakta gärna Dzmitry Fando, Senior Research Analyst eller Linda Kjällen, Sustainability Manager om du har frågor eller vill boka ett möte. 

 

Dzmitry Fando

Dzmitry Fando

Dzmitry arbetar inte längre på CBRE. Du får gärna kontakta Annika Edström om du har frågor. Mail: annika.edstromr@cbre.com

Prenumerera på nya artiklar

Prenumerera på nya artiklar

Senaste inläggen

Kategorier