Bostadsmarknaden efter Covid-19

Det har varit ett ovanligt år i kölvattnet av den globala pandemin. Hur har detta påverkat bostadsmarknaden? Daniel Holmkvist, Head of Valuation och Lisen Heijbel, Head of Capital Markets delar med sig av sina insikter.

Ökat intresse för inredning när kontoren flyttar in i våra bostäder

Många har varit tvungna att flytta sin kontorsplats in i hemmen i år. Några intressanta följder kan ses i våra konsumtionsvanor, bland annat intresset och viljan att inreda våra hem. Det kan bero på att vi spenderar mer tid i hemmet, och ambitionen att få en lugn och ergonomisk arbetsplats där. Vi ser även att arbete hemifrån ökar behoven av utrymme i bostaden.

Vi ser också effekterna av den ekonomiska osäkerheten, uppsägningar och permitteringar samt ökande arbetslöshet. Det har medfört ökad försäljning i lågprisbutikerna. Försäljningstillväxten kan ses både i Sverige och i hela Norden. Detsamma gäller hantverksbutiker och trädgårdsskötsel, som också förväntas öka sin försäljning jämfört med föregående år.

CBRE_Expected sales growth 19-20 discounters
Källa: Euromonitor

CBRE_Expected sales growth 19-20 Home_Gardening
Källa: Euromonitor

Flyttar vi från städerna?

En annan fråga som ställs är om vi kommer att fortsätta att arbeta på distans på lång sikt? Och kommer då fler personer välja att bo utanför städerna? Om behovet minskar att pendla dagligen till kontoret kan det potentiellt innebära att fler människor väljer att bo i förorter, mindre regionala städer eller på landsbygden. Statistics i Finland rapporterade nyligen att antalet människor som flyttar från städerna till landsbygden har multiplicerats under andra kvartalet 2020 jämfört med andra kvartalet 2019.

Dessutom ökar användningen av bilar igen, eftersom vi rekommenderas att undvika kollektivtrafik pga. smittspridning. Det vanliga argumentet att vi måste undvika att köra bil för att bespara miljön är kanske mindre giltigt än förr, då man i allt större utsträckning kör elbilar eller hybrider.

Bostadsprisutveckling

Så hur har bostadspriserna utvecklats hittills? En märkbar trend i Sverige är att bostadspriserna har ökat årligen, fram till andra kvartalet under ökande omsättning. Fristående hus har haft en starkare prisutveckling än lägenheter. Man kan hävda att detta inte nödvändigtvis är en effekt av att människor flyttar för att bo i större hus på landsbygden; det kan helt enkelt bero på att de största städerna har drabbats mest av pandemin, och det är där det större antalet lägenheter är.

En ännu tydligare trend är att marknaden för sommarhus i Norden har gått i taket i år. Ökningen under andra kvartalet var hela + 8,3% (Sverige), + 4,5% (Danmark) respektive + 3,9% (Norge). Detta kan bero på att istället för att sälja lägenheterna i städerna och flytta till ett större hus på landsbygden, köper de som har råd ett andra hem i form av ett sommarhus. Sen väljer många att arbeta på distans från sitt sommarhus där det finns mer plats än i lägenheterna.

Hyreslägenheterna

Hyresmarknaden har haft en blandad utveckling under våren. Populariteten med hyreslägenheter i Sverige har inte minskat under pandemin, men om något, ökat. Det ses sannolikt som en tillgångsklass som står pall för en recession hos många investerare. Det har till och med skett viss kompression i direktavkastningskraven. Transaktionsvolymen är något lägre i år, dels på grund av tuffa jämförelsetal, dels på grund av brist på investerbara tillgångar.

Slutsats

Det är för tidigt att dra några långtgående slutsatser om hur pandemin kommer att påverka bostadsmarknaderna. För den stora andelen enmanshushåll i städerna kommer staden med sina sociala mötesplatser, restauranger och teatrar sannolikt att fortsätta att behålla sina attraktioner. Det vore också för djärvt att säga att urbaniseringstrenden har upphört, eftersom det är en trend som har varit en vanlig kraft i Norden i mer än tvåhundra år.

Tveka inte att kontakta Lisen Heijbel eller Daniel Holmkvist om du vill fortsätta diskussionen.

Lisen Heijbel & Daniel Holmkvist

Lisen Heijbel & Daniel Holmkvist

Lisen arbetar inte längre på CBRE. Kontakta gärna Daniel eller Patrik Kallenvret, om du har frågor eller vill boka ett möte.

Daniel är Head of Valuation på CBRE Sverige. Han har lång erfarenhet av fastighetsbranschen. Han arbetar med internationella investerare både i Sverige och gränsöverskridande kunder samt svenska lokala investerare, fonder och fastighetsbolag. Medlem av Royal Institution of Chartered Surveyors (MRICS) och auktoriserad värderare av Samhällsbyggarna.
Kontaktuppgifter: +46 709-792771 | daniel.holmkvist@cbre.com

Prenumerera på nya artiklar

Prenumerera på nya artiklar

Senaste inläggen

Kategorier