CBRE Sverige

Som marknadsledande fastighetsrådgivare får vi dagligen nya erfarenheter och insikter. Oavsett om du redan är kund till oss, eller om du är allmänt intresserad av fastighetsbranschen gör vi det lätt att hålla dig uppdaterad. Vårt mål är att ge dig information, analyser och nyheter. Prenumerera på Sveriges Fastighetsblogg eller följ oss här för att ta del av de senaste inom fastighetsbranschen!

Alla

Hållbarhet som beslutsunderlag på Business Arena

I slutet av September var det dags för Business Arena i Stockholm i det traditionella fysiska formatet på Waterfront. CBRE var på plats med en liten delegation och med representation i programmet om just ESG Hållbarhet som beslutsunderlag vid investeringar.

LindaK

ESG redan i inledningstalen

När eventet drog igång var det fullsatt och en märkbar entusiasm i att träffas, nätverka och högkvalitativ omvärldsbevakning i alla många presentationer som tog plats på Waterfront under 2 dagar. ESG hade ett helt semiariespår i programmet under de 2 dagarna. Det är tydligt, redan i inledningstalet i plenum, att hållbarhetsfrågorna genomsyrar alltfler områden inom fastigheter och byggande.

Happy city och mätbarhet av sociala parametrar 

Innan de parallella sessionerna startade på onsdagen och före det fanns chans att riktigt nörda ner sig i ESG-spåret lade Charles Montgomery som förespråkade "8 minutes neighbourhood" för en lycklig stad en bra grund. Han redogjorde för studier som visar på att det optimala promenadavståndet till det du behöver i din vardag bör vara inom en 8-minutersradie, jämfört med den tidigare 15-minutersstaden. En del av resonemanget bakom 8-miunutersgrannskapet är enkelheten att bli bekant med ett område och de som bor och verkar där, vilket minskar ensamhet och bidrar till vårt välbefinnande. Inslag och aktiviteter i samhällsplaneringen som kan översättas till Social hållbarhet i den byggda miljön. Sociala paramaterar går att mäta genom t.ex. "walk scores", som i en skala på 1 till 100 mäter promenadvänligheten för en specifik adress. En hög siffra nås om man inom ett gångavstånd kan uträtta flertalet ärenden, nå kollektivtrafikpunkter och liknande.

Hållbarhet som beslutsunderlag

När det gäller hållbarhet som beslutsunderlag vid investeringar är mätbarhet, transparens och jämförbarhet några nyckeltermer. Jämförbarheten drivs på av ny och uppdaterad lagstiftning kring företagens hållbarhetsrapportering. Rapporterna utgör underlag för investerare och banker och underlättar homogen utvärdering av bolag inför utlåning och investeringar till exempel.

Under den parallella session CBRE deltog i, redogjorde Linda Kjällén för att investerarna är alltmer frågvisa och nyfikna om fastigheternas faktiska ESG-prestanda och klimatambitioner hos det ägande bolaget. Vid exempelvis försäljning av fastigheter tittar investerare på säljande bolags klimatmål och ambitioner för att se hur väl de passar med den egna agendan. Här är samsyn och likheter bolagen emellan fördelaktigt, medan eventuella olikheter fångas upp för notering och eventuell vidarehantering. Insyn i vad man lägger in och värderar i ESG-prestandan och profilen för fastigheter bidrog CBRE med. Hela panelen var eniga om att det fortfarande finns en efterfråga och köpkraft för mer bruna fastigheter, så länge möjlighet att ta dem till en grön nivå finns. Just detta att ta fastigheter till en grön(are) nivå är något som Swedbank vill hjälpa till med via sina hållbarhetslänkade lån. En ny och efterfrågad produkt som Katya Nolvall berättade mer om där man vill bidra till omställningen av det befintliga fastighetsbeståndet.

Alecta Fastigheter investerar med eget kapital och stärkte bilden av att just omställningen blir alltmer viktig, och såklart att göra medvetna och rätt investeringar. Riskkartläggning är en del i det och där nämndes CRREM (Carbon Risk Real Estate Monitor) som ett verktyg som både Alecta och CBRE jobbar med.

ESG-Djungel

I efterföljande frågor pratade vi om "djungeln" av ESG-verktyg, ramverk, certifieringar och märkningar. Det stämmer att det finns många både frivilliga och alltmer obligatoriska ramverk att förhålla sig till och vara uppdaterad inom. Passar på att tipsa om vår rapport som tar upp just framtiden för hållbarhetsstandarder, för den som vill läsa vidare. Här nämns TCFD (Task Force on Climate-related Financial Disclosures) som alltmer tongivande.

 CBRE har dessutom just nu en pågående global ESG survey, våra kunder rapporterar att ESG-kriterier (miljö, socialt ansvar och bolagsstyrning) har högsta prioritet när det globala samfundet samlas för att ta itu med klimatförändringar och social ojämlikhet. Våra kunder säger också att de behöver mer data, strategi och insikt för att driva framsteg i dessa frågor. Vi skulle uppskatta om du vill ta några minuter och göra vår survey i länken nedan.

Delta gärna i CBREs globala ESG undersökning via länk här, sista svarsdag är 1 november

Kontakta gärna mig om du vill veta mer, samt läs gärna fler av mina artiklar och insikter här

Linda Kjällén, Sustainability Manager, CBRE Sweden

Linda Kjällén

Linda Kjällén

Linda har jobbat med hållbart samhällsbyggande i över 11 år och har bland annat varit med och byggt upp och utvecklat Sweden Green Building Council (SGBC). Linda hjälper hyresgäster, fastighetsägare och olika projekt att sätta och nå ambitiösa och konkreta hållbarhetsmål. Hon har gedigen erfarenhet inom olika miljöcertifieringar och är en flitigt anlitad föreläsare och moderator i många olika forum.
Kontaktuppgifter: +46 (0)702045178

linda.kjallen@cbre.com

Prenumerera på nya artiklar

Prenumerera på nya artiklar

Senaste inläggen

Kategorier