Nyttan av att träffas IRL i fastighetsbranschen

Finns det fördelar att ses IRL (in real life) i fastighetsbranschen, hellre än att sköta det mesta online? I vår digitala värld är det lätt att fastna framför en datorskärm. Vi skickar ett meddelande istället för att gå några få meter bort och prata med kollegan. Vi mejlbombar varandra istället för att ringa. Men är det verkligen det bästa sättet att göra affärer på, specifikt i vår bransch? Felix och jag filosoferade lite över ämnet över en kopp kaffe.

Det sägs att upp till 90% av all kommunikation mellan människor är icke-verbal. Kroppsspråk, ögonkast, grimaser, tonen i vår röst osv, lär utgöra merparten av vår kommunikation. Men, notera att detta är en vanlig missuppfattning som grundar sig i feltolkningar av Albert Mehrabians forskning. Han kom fram till att tre delar utgör grunden i vår kommunikation:

• ord (7%)
• betoning och tonläge (38%)
• ansiktsuttryck (55%)

Missuppfattningen består i tron att de tre delarna kan stå för sig själva i kommunikation, men vi håller inte med. Vi är övertygade om att vi behöver alla tre delarna för att kunna förmedla känslor. Eftersom vi baserar våra beslut mycket på känslor blir vi begränsade om en del, t.ex. tonläget, faller bort. Kan vi få en fullvärdig kommunikation om vi bara förlitar oss på digitala kanaler? Ja, vi kan använda video, säger vissa. Men vi håller inte med - ännu kan inte Skype eller YouTube förmedla dofter eller omgivning (kontext) överhuvudtaget.

Hur ska vi då gå tillväga för att göra affärer? Precis som när du förbereder ett privat köp så letar vi kunskap eller verifikation på nätet. Så gäller även när du söker en lokal att hyra eller fastighet att köpa. Du söker på nätet för att bilda dig en första uppfattning och första utgallring av objekt. Innan du tar ditt beslut vill du troligtvis besöka lokalen eller fastigheten för att få rätt känsla. Funderar du på att anlita en mäklare eller en fastighetskonsult för rådgivning vill du förmodligen träffa dem först för att kunna bilda dig en uppfattning om deras trovärdighet, integritet och pålitlighet. Face-to-face är i sådana lägen effektivare än skärm-mot-skärm när du ska bygga personliga relationer.

Ett sätt att optimera relationsbyggandet är att komplettera ditt online-nätverk genom att närvara på kvalitativa events. Vi föreslår att du nyttjar de tillfällen då branschfolk träffas för att diskutera gemensamma intressen. Vissa event har ”speed-dating” där du kan träffa många aktörer under kort tid. Det ger dig en möjlighet att snabbt få en överblick för att se vilka som är intressanta att bygga affärsrelationer med. Idag kan inte ett online-event ge dig samma möjligheter, men vi hoppas på smidiga lösningar framgent.

Vår slutsats

Bra fastighetsaffärer förutsätter bra relationer mellan människor. Det är fördelaktigt att stärka affärsrelationer genom att träffas IRL, i verkligheten. Det är också lättare att bedöma fastigheter och lokaler om du besöker och upplever dem. Bygg bra relationer i branschen så har du gett dig själv förutsättningarna för att göra bra affärer.
Håller du med? Vi ses gärna och pratar vidare över en kaffe.

Du kan läsa mer om området Mid Cap här: CBRE.se - Mid Cap

Kristoffer Björnfot Nyman & Felix Nordqvist

Kristoffer Björnfot Nyman & Felix Nordqvist

Kristoffer & Felix arbetar på Mid Cap inom Capital Markets. Mid Cap fokuserar på att erbjuda transaktionsrådgivning vid fastighetstransaktioner upp till 150 mkr. Kristoffer har arbetat med fastighetsförmedling sedan 2007, Felix har bakgrund inom fastighetsvärdering, affärsutveckling och fokuserar nu också på transaktioner.

Kontaktuppgifter Kristoffer: +46768 545045 | kristoffer.nyman@cbre.com

Kontaktuppgifter Felix: +46729 733361 | felix.nordqvist@cbre.com

kristoffer.bjornfot-nyman@cbre.com

Prenumerera på nya artiklar

Prenumerera på nya artiklar

Senaste inläggen

Kategorier