Hur är köpviljan hos investerare? CBRE publicerar Investor Intentions Survey 2021

CBRE har utfört en Investor Intentions Survey. CBRE Swedens VD Patrik Kallenvret delar med sig av slutsatserna från undersökningen. 

Några av slutsatserna från undersökningen:

  • Investerare ser positivt på investeringsmarknaden 2021.
  • 60% av de svarande avser öka sin inköpsaktivitet i år.
  • Investerare fokuserar på sina kärnstrategier för att navigera i den osäkra marknad som råder.
  • Trots implementeringen av flexibla arbetsplatser är kontor fortfarande den mest efterfrågade tillgångstypen för europeiska investerare.
  • Investerare väljer att fokusera på hyrestillväxt, långsiktiga demografiska och tekniska trender och lägger större vikt på ESG-kriterier.

CBRE-iis-2021-infographic

Undersökningen

CBRE-iis-2021

Mer än 400 europeiska investerare deltog i undersökningen Investor Intentions Survey 2021 som genomfördes under december 2020 till januari 2021. Respondenterna har besvarat frågor angående deras köpvilja och strategier för sektorer och marknader för 2021.

Ladda ner rapporten här nedan.

 

Patrik Kallenvret

Patrik Kallenvret

Patrik Kallenvret är VD på CBRE Sweden och utgår ifrån Stockholmskontoret. I tillägg till VD-uppdraget arbetar Patrik med Capital Markets.
Kontaktuppgifter: +46767633341

patrik.kallenvret@cbre.com

Ladda ner den rapporten: "Investor Intentions survey 2021"

Ladda ner

Prenumerera på nya artiklar

Senaste inläggen

Kategorier