CBRE Global E-Commerce Outlook 2021

Nyligen publicerade CBRE "Global E-Commerce Outlook 2021". Den blev mycket uppskattad och välläst. Nu finns den tillgänglig på svenska, presenterad av Dzmitry Fando, CBRE Swedens nya Research Analyst. 

Global E-Commerce Outlook 2021 inluderar analyser genomförda i 43 länder.

Summering:

  • E-handeln har vuxit snabbt globalt under de senaste 5 åren
  • Faktorer som demografi, digital kompetens, kulturella faktorer samt tillgång till för e-handel nödvändig infrastruktur, driver e-handelns tillväxt framåt
  • Covid-19 har medfört en ökad försäljning online under 2020 i de flesta länder och har haft en varaktig effekt
  • Marknader (länder) med starkare närvaro av e-handelsdrivande faktorer har också haft en högre tillväxt av e-handel under covid-tiden
  • E-handelns penetrationsgrad kommer att fortsätta öka i länder med både väl etablerad e-handel och länder med underutvecklad e-handel, som följd av ökad närvaro av e-handels drivande faktorer i alla länder
  • För att möta en ökad försäljning globalt inom e-handel under nästkommande 5 år kommer 138 miljoner kvadratmeter logistikfastigheter behövas.

Ladda ner rapporten på svenska nedan.

CBRE_global_e-commerce_outlook_Swe-1

Se inspelat Webinar om rapporten, på engelska >>

Read the Global E-commerce Outlook in English >>

Read more about the study and the report, in English >>

 

CBRE_global_e-commerce_outlookGlobal E-Commerce Outlook-2021

Dzmitry Fando

Dzmitry Fando

Dzmitry Fando är Senior Research Analyst, CBRE Sweden. Dzmitry har mångårig erfarenhet av analysarbete inom fastighetsbranschen. Han har även arbetat med strategisk affärsanalys samt affärsutveckling. Dzmitry har kunskap om olika Business intelligence verktyg. Han är flerspråkig.
Kontaktuppgifter: +46 76 899 3252

dzmitry.fando@cbre.com

Ladda ner CBRE Global E-Commerce Outlook 2021

Ladda ner rapporten

Prenumerera på nya artiklar

Senaste inläggen

Kategorier