CBRE Sverige

Som marknadsledande fastighetsrådgivare får vi dagligen nya erfarenheter och insikter. Oavsett om du redan är kund till oss, eller om du är allmänt intresserad av fastighetsbranschen gör vi det lätt att hålla dig uppdaterad. Vårt mål är att ge dig information, analyser och nyheter. Prenumerera på Sveriges Fastighetsblogg eller följ oss här för att ta del av de senaste inom fastighetsbranschen!

Alla

Globala investeringar minskade kraftigt under fjärde kvartalet 2022

Sammanfattning:

  • Transaktionsvolymen för kommersiella fastigheter globalt sjönk med 60 % under fjärde kvartalet 2022 till 226 miljarder USD, jämfört med året innan. En minskning med 63 % i Nord- och Sydamerika, 62 % i Europa och 29 % i APAC.
  • Globala volymen för helåret uppgick till 1,14 biljoner USD, en minskning med 20 % från rekordåret 2021. Första halvåret 2022 hade en historiskt stark volym medan försämrade ekonomiska förutsättningar påverkade investeringsaktiviteten negativt under det andra.
  • Investeringar i alla fastighetssegment sjönk under fjärde kvartalet jämfört med föregående år. Bostadssegmentet föll mest (-72 %) och hotell minst (-20 %).
  • Förväntningar på fortsatt penningpolitisk åtstramning och en måttlig lågkonjunktur 2023 väntas fortsatt hämma investeringar i kommersiella fastigheter där aktiviteten väntas ta fart igen runt halvårsskiftet.
  • CBRE förutspår att den globala investeringsvolymen kommer att minska med 11 % år 2023, vilket fortfarande överstiger helårsnivån 2019 (före pandemin).


Den globala volymen för helåret 2022 sjönk med 20 % jämfört med föregående år till 1,14 biljoner dollar. Den årliga volymen sjönk med 17 % till 698 miljarder USD för Nord- och Sydamerika, med 27 % till 324 miljarder USD för Europa och med 19 % till 118 miljarder USD för APAC. Det var rekordinvesteringar under första halvåret 2022, medan aktiviteten avtog ordentligt under andra halvåret på grund av stigande räntor och ekonomisk osäkerhet.
Bostadssegmentet förblev den största sektorn med 61 miljarder USD, trots en minskning med 72 % från året innan. Kontorsinvesteringarna sjönk med 57 % jämfört med föregående år till 56 miljarder USD och logistik- och industriinvesteringarna minskade med 59 % till 49 miljarder USD. Trots att de förblev relativt motståndskraftiga under årets tre första kvartal sjönk detaljhandelsinvesteringarna med 53 % under fjärde kvartalet till 29 miljarder USD.

Avmattningen av europeiska investeringar förvärrades av kriget i Ukraina
Den europeiska investeringsvolymen sjönk med 62 % under fjärde kvartalet jämfört med föregående år till 64 miljarder USD. Europa undvek en mer allvarlig nedgång med en mild vinter hittills i år vilken har orsakat ett fall i energipriserna.

 

Investeringarna i Europas kontorssektor minskade med 64 % jämfört med föregående år under fjärde kvartalet, till 19 miljarder USD. Liksom i USA är kontorsmarknaden tudelad, med investerare som huvudsakligen bara riktar in sig på prime. Övergripande kontorsfundament ser fortfarande relativt starka ut mot bakgrund av högre kontorsanvändningsnivåer i Europa relativt andra delar av världen.
Industri- och logistikinvesteringarna i Europa sjönk också med 64 % i Q4 jämfört med föregående år, till 10 miljarder USD. Grundförutsättningarna i regionen försvagades något, med avtagande efterfrågan från hyresgäster och en liten ökning av vakansen.
De europeiska detaljhandelsfastighetsinvesteringarna minskade med 40 % i Q4 till 10 miljarder USD. Även om en försämrad ekonomi har haft negativ inverkan på detaljhandeln i regionen, förväntar vi oss stabiliserade förutsättningar under de kommande kvartalen vilket kommer locka till investeringar i segmentet.
Investeringar i bostadssegmentet i Europa minskade med 78 % under fjärde kvartalet till 12 miljarder USD. Den stora minskningen beror delvis på två stora transaktioner som inträffade under fjärde kvartalet 2021 för förutsättningarna på flerfamiljsmarknaden ute i Europa är fortsatt starka.

Global prognos
Vi förväntar oss en måttlig global recession 2023, som tillsammans med räntevolatilitet fortsätter påverka fastighetsfundamenten och investeringsaktiviteten. I takt med att centralbankspolitiken blir mer förutsägbar och de ekonomiska förhållandena stabiliseras förväntar vi oss att investeringarna i kommersiella fastigheter kommer att öka.
CBRE prognostiserar en minskning med 11 % av den globala investeringsvolymen för 2023, med en minskning på 5 % till 10 % i Europa. 

Läs den fullständiga rapporten här (eng);
Global Investment Declines Sharply in Q4 2022

Kontakta Annika Edström, Senior Researcher, om du vill veta mer; annika.edstrom@cbre.com

Annika Edström

Annika Edström

Annika Edström, Associate Director, holds the position as Head of Research, Sweden. Annika has long experience working with research in the real estate industry. She has deep knowledge of real estate investments, market data management and a special interest in ESG, finance and global macro economic impact on the local market.

Prenumerera på nya artiklar

Prenumerera på nya artiklar

Senaste inläggen

Kategorier