CBRE Sverige

Som marknadsledande fastighetsrådgivare får vi dagligen nya erfarenheter och insikter. Oavsett om du redan är kund till oss, eller om du är allmänt intresserad av fastighetsbranschen gör vi det lätt att hålla dig uppdaterad. Vårt mål är att ge dig information, analyser och nyheter. Prenumerera på Sveriges Fastighetsblogg eller följ oss här för att ta del av de senaste inom fastighetsbranschen!

Alla

Hur ser europeiska investerare på utvecklingen 2024?

I årets undersökning av europeiska investerares intentioner, har investerarna betydligt starkare förväntningar om både köp och försäljningar,
än för 2023. De är optimistiska om att investeringsmarknaden kommer att återhämta sig på en kort till medellång sikt. Men man förväntar sig också ett tryck nedåt på prissättningen och något stigande direktavkastningskrav i närtid. Till andra halvåret 2024 bör marknadens återhämtning ha kommit igång för att vara fullt återhämtad under andra halvåret 2025.

Återhämtning
Sammanfattningsvis kan sägas att 75 % av de svarande förväntar sig att köp- och säljaktiviteterna kommer att öka jämfört med 2023. Men endast 15 % av investerarna förväntar sig en full återhämtning av investeringsvolymen under 2024, medan 60 % ser återhämtningen komma 2025. Resterande 25 % tror att vi får vänta till 2026, eller ännu senare, för en full återhämtning.

Strategier
I och med att vi verkar i en marknad med relativt höga räntor, fokuserar över 50 % av investerarna på att skapa högre avkastning i befintliga portföljer. Av möjliga strategier dominerar Value Add (förädling). Noterbart är att investerare, med AUM (assets under management) på över USD 50 miljarder, förväntar sig oförändrade eller ökande allokeringar till fastigheter under 2024. Detta trots att finansieringsmarknaden och ränteläget fortfarande utgör ett stort hinder.

Undersökningen visar också att man är villig att välja investeringar med högre risk för att få bättre avkastning. De marknadssegment som anses mest attraktiva inför 2024 är logistik (34 %) och bostäder (28 %). Det är första gången de här sektorerna går om kontorsmarknaden i attraktivitet (17 %).

Hållbarhet
Hållbarhetsinvesteringar har påverkats negativt i den rådande finansiella situationen. Trots det är de flesta svarande (80 %) villiga att överväga ombyggnation av befintliga tillgångar för att möta hållbarhetsstandarder. 70 % av de svarande är beredda att investera i förnybar energiproduktion i fastighetsbeståndet. Dessutom är vissa investerare fortfarande beredda att betala en premie för att förvärva hållbarhetsanpassade fastigheter.

Utmaningar
I förra årets undersökning låg fokus till stor del kring risken för recession i euroområdet. Nu tror endast 23 % av investerarna på en fördjupad lågkonjunktur, en minskning med 30 % från föregående år.

Årets undersökning visar att prissättningen ofta inte överensstämmer med förväntningar mellan köpare och säljare. Prisgolvet var inte helt uppnått 2023 och viss justering förväntas 2024, om än i mindre utsträckning. Trots obalansen
i förväntat pris tror många investerare att företag kommer att sälja eftersom de behöver frigöra kapital i nuvarande finansieringssituation.

Utöver skillnaden i prisförväntningar anger investerarna att finansieringssituationen med höga räntor och tuffare kreditkrav kommer att bestå under 2024.

Geopolitik
Endast 27 % av investerarna ser att det geopolitiska klimatet kommer att utgöra ett hinder för fastighetsinvesteringar. Det kan jämföras med 42 % i förra årets undersökning. 

Internationella investeringar
De marknader som drar till sig mest internationellt intresse är som förväntat storstäderna i Europa. London, Paris, Madrid, Amsterdam och Berlin toppar listan. Men vi finner också både Köpenhamn och Stockholm bland topp 10.

Undersökningen genomfördes av CBRE i Europa under november-december, 2023. 888 investerare, varav 16 i Sverige, tillfrågades om vad de tror om 2024.

Min kommentar – hur ser det ut för Sverige?
Den europeiska bilden stämmer väl in på vad vi ser i Sverige. Dock skiljer sig inflationstakten åt mellan olika länder. Storbritannien ser sjunkande inflation medan vi i Sverige såg en uppstuds i början av 2024. SCB angav att en bidragande orsak till ökad inflation är högre hyror och ökade kostnader för bostadsrätter. En paradox eftersom vi i fastighetsbranschen gärna ser sjunkande räntenivåer för att få igång investeringar samtidigt som vi själva bidrar till att hålla inflationsnivån uppe och därmed bromsar räntesänkningar.

Min bild är att intresset för att investera i Sverige och Norden ökade kraftigt mot slutet av 2022 och vidare under 2023. Det positiva är att årets undersökning bekräftar att intresset för internationella investeringar i Sverige har ökat. Det finns hopp!

Ladda ner rapporten nedan.

Kontakta mig om du har fler frågor.

 

Patrik Kallenvret

Patrik Kallenvret

Patrik Kallenvret är ansvarig för Capital Markets i Sverige och Norden.
Kontaktuppgifter: +46767633341

patrik.kallenvret@cbre.com

Ladda ner rapporten European Investor Intentions 2024

Ladda ner rapporten

Prenumerera på nya artiklar

Senaste inläggen

Kategorier