Industri- och logistikfastigheter är det hetaste investeringssegmentet - Insikter från Power of three

CBRE är varje år värd för den ledande, europeiska logistikkonferensen som samlar hyresgäster, utvecklare och investerare. I juni träffades över 300 logistikkunder i Barcelona. Från CBRE Sweden medverkade vår logistikexpert Christoffer Bladh Nord och Hampus Otterhäll som är specialist inom Capital Markets. Här kommer deras summering och lärdomar från konferensen.

Sverige i topp

Sverige ligger i framkant inom EMEA gällande e-handel och användning av mobil, surfplatta och dator. I toppen har Sverige sällskap av Tyskland och Holland. Länder som ligger i botten är Italien, Spanien och Grekland. Anledningen till att dessa länder inte kommit lika långt grundar sig i traditionellt leverne, samt att de uppfattar betalningar online som osäkra. Att man tappar kontrollen över sin egen plånbok.

Fortsatt tillväxt för E-handeln

E-handeln bedöms fortsätta växa om än med samma fart som tidigare. Det är primärt länder som inte kommit så långt hitills, som kommer att stå för den största tillväxten framöver. Konferensen tog upp ”handelskriget” mellan USA och Kina. Kortfattat kan man säga att USA är vinnaren, nationellt. Kina å sin sida är inte särskilt oroliga tack vare att de är en världsekonomi som inte rubbas så lätt.

Från lagerlokaler till hippa bostadshus och från fysisk handel till logistik

Inom supply chain (leverantörskedja) särskilt i USA, ser man en mer integrerad supply chain, allt för att möta slutkund. Det som var modernt igår är inte modernt idag. Vad som en gång byggdes som fabrik och lagerlokaler förvandlas idag till hippa bostadshus och kontor. På många håll ser vi också att den fysiska handeln kämpar, likväl i strategiska lägen som citykärnor med god omgivande infrastruktur som lämpar sig utmärkt för konvertering till logistik och distribution.

Land is King

För några år sedan började begreppet ”Land is King” att användas mer och mer, primärt i de centralt belägna länderna i Europa. Det är mark för att bygga logistik. Det är svåråtkomligt och önskan om Greenfield (åkermark) blir mer och mer Brownfield (t.ex. tidigare industriområden, kontaminerad mark, etc.) som bearbetas för att så småningom bli nya logistikparker. I Sverige ser vi en liknande trend med landbanker, men inget behov av att gå så långt som Brownfield, än.

Industri- och logistikfastigheter är fortsatt det nya svarta

Att industri- och logistikfastigheter är det hetaste investeringssegmentet genomsyrar hela konferensen. Vid en redovisning av transaktionsvolym öronmärkta för industri och logistikfastigheter landar Sverige på en fjärde plats! Det sett till storlek och länder.

Amazon söker helautomatiserade lösningar

Automation är ständigt ett aktuellt ämne och som framförallt Amazon driver på genom att satsa allt på innovation inom området. De tittar bland annat på helautomatiserade lösningar.

Fortsatt fokus på cyber security

Något som vi båda tog med oss är spåret om cyber security. Det finns många sätt att ta sig in via osäkra WiFi-nätverk och många produkter på marknaden har otillräcklig säkerhet. När en hel supply chain är digitaliserad kommer även säkerheten att bli av högsta prioritet. Ett företag som Tesla försöker rekrytera ”hackers”, för deras talang men också för att testa kryphål i deras system Företag utlyser även tävlingar för ”hackers” med belöningar för att finna buggar och säkerhetsbrister.

Vår summering

Sammantaget en mycket givande och lärorik konferens, med bra möten och nätverkande med kunder och kollegor. Klart är att industri- och logistiksegmentet fortsatt kommer vara den mest intressanta investeringsmöjligheten framgent och investerarna är redan inne på last mile, utan att vi i Sverige sett förändringen än.

Vill du läsa mer om den svenska logistikmarknaden? Läs gärna våra "Snapshots". Nedan kan du ladda ner "Logistics Market Snapshot Q2 2019".

Vill du få en inbjudan till konferensen nästa år?
Kontakta gärna Hampus eller Christoffer.

Konferensen Power of Three ligger till grund för CBREs åtagande och ambition att ytterligare stärka fastighetsbranschens profil. Samtidigt som vi möjliggör ökad öppenhet och förståelse, delar med oss av resultat, data och analys samt underlag för investeringar.

Christoffer Bladh Nord & Hampus Otterhäll

Christoffer Bladh Nord & Hampus Otterhäll

Christoffer ansvarar för affärsområdet Industrial & Logistics med fokus på uthyrning. Han arbetar nära CBREs Capital Markets team och är expert kring frågor inom Industri- och Logistikmarknaden avseende hyresgäster och fastighetsägare, industrimark, hyror och mer.
Kontaktuppgifter:
+46731498436 | christoffer.nord@cbre.com

Hampus ingår i CBREs Capitals Markets team i Stockholm och arbetar uteslutande med transaktioner inom Industri & Logistik. Genom åren har Hampus skapat sig erfarenhet från ett stort antal transaktioner för globala/paneuropeiska private equity aktörer, utvecklare, fastighetsbolag, banker samt sale-and-leasebacks.
Kontaktuppgifter:
+46733262401| Hampus.Otterhall@cbre.com

Ladda ner den 3-sidiga rapporten: "Logistics market snapshot Q2 2019"

Ladda ner

Prenumerera på nya artiklar

Senaste inläggen

Kategorier