Allt fler M&A-affärer indikerar att investeringsaktiviteten för kommersiella fastigheter blir stark 2021

Det finns en kraftig korrelation mellan M&A-aktivitet bland företag och investeringsvolymen för kommersiella fastigheter, särskilt när marknadssentimentet är starkt.

Hur ser det ut på den globala marknaden?

Global M&A-aktivitet återhämtade sig starkt under andra halvan av 2020, och blev det starkaste halvåret någonsin. Totalvolymen för 2020 blev dessutom endast 7% lägre än 2019. Återhämtningen har fortsatt under 2021. Obligations- och aktiemarknaderna har fortsatt förbättras, liksom affärssentimentet, särskilt inom tech, media och telekom.

Robust ökning i investeringsvolymer att vänta

M&A-aktiviteten bådar gott för aktiviteten för kommersiella fastigheter. Korrelationen för dessa är ca 77%, där aktiviteten för kommersiella fastigheter typiskt sett laggar M&A-aktiviteten med 3 eller 4 kvartal. Det indikerar att vi kommer att få se en robust ökning i investeringsvolymer de närmaste månaderna. Ett utmärkt exempel i närtid är Europas största fastighetsbolag inom bostäder, Vonovias bud på Deutsche Wohnen för 18 miljarder euro med 18% budpremie. Bolaget kommer totalt att ha 500 000 lägenheter under förvaltning.

diagram

CBREs Nordiska Capital Markets Team 

Vår satsning på ett starkt nordiskt Capital Markets team med investment banking-kapacitet är därför mycket viktigt. Inte minst för att kunna stötta våra klienter på bästa sätt i nuvarande och kommande plattformsaffärer. Lokal närvaro med 47 transaktionsspecialister tvärs över Norden, kombinerat med ett oslagbart internationellt nätverk och spjutspetskompetens inom investment banking är ett framgångskoncept. Under 2020 gjorde vi affärer i Norden för sammanlagt 4,8 miljarder EUR.

Slutsats

De flesta konsolideringar sker när intjäningen är god, förtroendet högt och kapitalkostnaden låg. Hög intjäning ger dessutom en boost för investeringar, anställningar och efterfrågan på ytor. Förtroende och låga kapitalkostnader ökar efterfrågan på tillgångar av alla slag. Trots ökningen i den 10-åriga amerikanska statsobligationen förblir tillgången på kapital den högsta någonsin. Och såväl reporänta som kommersiella låns spreadar förväntas vara låga de närmaste åren. 

Vi ser därför positivt på 2021.

 

Patrik Kallenvret

Patrik Kallenvret

Patrik Kallenvret är VD på CBRE Sweden och utgår ifrån Stockholmskontoret. I tillägg till VD-uppdraget arbetar Patrik med Capital Markets.
Kontaktuppgifter: +46767633341

patrik.kallenvret@cbre.com

Prenumerera på nya artiklar

Prenumerera på nya artiklar

Senaste inläggen

Kategorier