CBRE Sverige

Som marknadsledande fastighetsrådgivare får vi dagligen nya erfarenheter och insikter. Oavsett om du redan är kund till oss, eller om du är allmänt intresserad av fastighetsbranschen gör vi det lätt att hålla dig uppdaterad. Vårt mål är att ge dig information, analyser och nyheter. Prenumerera på Sveriges Fastighetsblogg eller följ oss här för att ta del av de senaste inom fastighetsbranschen!

Alla

Ljuset i tunneln - Summering från CBREs Client Forum 2020

Även om Europa upplever andra vågen av COVID-19 med påföljande nedstängning, är det tydligt att när vi väl har kommit ut på andra sidan, kommer marknaderna att börja återhämta sig redan 2021.

Detta var den viktigaste slutsatsen från Nordic Client Forums Webinar den 11 november, där några av CBREs globala och regionala ledare presenterade en inblick över amerikanska, europeiska och nordiska marknaderna, samt hur pandemin har påverkat den kommersiella fastighetsmarknaden.

Vad händer i USA?

CBREs Chairman för Americas Research, Spencer Levy, öppnade Client Forum med en genomgång av resultatet av det amerikanska valet och de konsekvenser det har för ekonomin och fastighetsmarknaden.

Även om Donald Trump utmanar resultatet, har nästan alla sagt att Joe Biden vann presidentvalet. Tack vare detta ökade marknaden kraftigt förra veckan. Inte bara beroende på valet av president Biden, utan också för att vi troligen kommer att ha en splittrad regering. Något Spencer Levy menar är bra ur ekonomisk synvinkel.

CBRE_Client_Forum_2020Levy reflekterade också över de senaste nyheterna om att Pfizer och BioNTech har ett COVID-19-vaccin som visat sig vara 90% effektivt. Det är möjligt att det administreras globalt redan i december. Nyheten mottogs väl av marknaden, med några fastighetsindex upp dubbelsiffrigt och vissa REITs som ökade med 30%.

”Vi ser ljuset i slutet av tunneln och vi har mer politisk tydlighet, vilket innebär att utsikterna för 2021, som var bra, nu är ännu bättre”, betonade Levy.

Stort förtroende för marknaden - översikt över de europeiska marknaderna

Jonathan Hull, MD Global Accounts, talade om effekten av COVID-19 på europeiska fastighetsinvesteringar, som under andra kvartalet minskade med mer än 40 procent. Han hävdade dock att det värsta ligger bakom oss och att en återhämtning är på väg.

”Vi förväntar oss att siffrorna för fjärde kvartalet kommer att förbättras avsevärt. Det är främst reserestriktionerna som har hindrat människor, jag tror att det fortfarande finns ett stort förtroende för marknaden”, sa han.

Hull påpekade att han redan sett kapital åter börjat flöda till Europa från viktiga asiatiska marknader som Singapore, Hongkong och Sydkorea. Det är givetvis ett positivt tecken.

”Kanske är det något vi kan dra nytta av när vi går in i 2021, eftersom reserestriktionerna kommer att underlättas.”

Industrial & Logistics först att återhämta sig

Både Levy och Hull betonade att industri och logistik är den tillgångsklass som först återhämtar sig.

”Den stora ökningen av e-handel och betydelsen av detta för logistiken är den stora rubriken för 2021 (...) Och detta kommer att fortsätta”, sade Hull.

”Vi var faktiskt för pessimistiska när det gäller industri och logistik. Marknaden kom tillbaka nästan omedelbart, det tog en månad och nu ser vi rekordpriser på marknader över hela linjen”, tillade Levy.

Betydande variationer inom Norden

Sami Kiehelä, chef för Capital Markets Norden, erbjöd ett perspektiv på de nordiska länderna och betonade att investeringsmarknaden i dessa fyra länder genom pandemin uppfört sig olika. Han sa:

”Norges investeringsvolymer minskade endast med 16 procent under Q2-Q3 jämfört med femårsgenomsnittet, medan Finland å andra sidan minskade med svindlande 74 procent. Detta förklaras till stor del av beroendet av internationellt kapital. Norge domineras av inhemska köpare, medan mer än hälften av investeringsvolymen i Finland de senaste fem åren kommer från internationellt kapital”, sade han och betonade också att Sverige liknar Norge och Danmark liknar Finland.

CBRE_Client_Forum_SpeakersKiehelä menade också att Norge var ett av få västländer som faktiskt hade en signifikant positiv styrränta när man gick in i krisen, vilket gjorde det möjligt för Norges Bank att sänka räntorna betydligt. Det har bidragit till att stödja den inhemska investeringsaktiviteten 2020.

Kiehelä signalerade emellertid också att marknaden är inställd på en återhämtning, särskilt via den stora mängd kapital som väntar på att investeras. Mängden kapital har vuxit kraftigt fram till 2019 men har inte använts i samma utsträckning under 2020.

”Norden är helt klart en viktig målregion för större delen av detta kapital, vilket tyder på en ökning av aktiviteten när hälsoläget förbättras”, sade han.

Analyschefen för Norden, Amanda Welander, betonade att även om en återhämtning påbörjas 2021, så kommer återhämtningen ta tid. Welander påpekade dock att de nordiska ekonomierna, både länderna och huvudstäderna, generellt klarar sig betydligt bättre än många andra ekonomier i Europa.

Welander menade att fördelningen av de lokala ekonomierna i Norden kan hjälpa till att förklara varför de nordiska huvudstäderna går relativt bra.

”De sektorer som drabbas hårdast av COVID-19 är i allmänhet inte särskilt stora i huvudstäderna.”

 

Vårt nästa kundevent är i Februari 2021. Skicka en intresseanmälan till CBRE Invites You om du önskar en inbjudan. 

You can also read this article in English, please click here >>

Patrik Kallenvret

Patrik Kallenvret

Patrik Kallenvret är ansvarig för Capital Markets i Sverige och Norden.
Kontaktuppgifter: +46767633341

patrik.kallenvret@cbre.com

Prenumerera på nya artiklar

Prenumerera på nya artiklar

Senaste inläggen

Kategorier