CBRE Sverige

Som marknadsledande fastighetsrådgivare får vi dagligen nya erfarenheter och insikter. Oavsett om du redan är kund till oss, eller om du är allmänt intresserad av fastighetsbranschen gör vi det lätt att hålla dig uppdaterad. Vårt mål är att ge dig information, analyser och nyheter. Prenumerera på Sveriges Fastighetsblogg eller följ oss här för att ta del av de senaste inom fastighetsbranschen!

Alla

Vad händer på den svenska fastighetsmarknaden det närmaste året?

Det diskuterar vi i vår rykande färska rapport, Real Estate Market Outlook 2019. För dig som har bråttom kommer här en sammanfattning i korthet:

1. Kontor  låga vakansgrader blir en utmaning

Lågt nytt utbud i närtid borgar för att hyrestillväxten i kontorshyror kommer att fortsätta, men att tillväxttakten kan komma att sakta ned något från höga nivåer. Låga vakansgrader blir en utmaning för hyresmarknaden. Kontorsbaserade jobb förväntas växa långsammare framöver, med 1,5-2% per år istället för 2-3%, men Stockholm har ändå en av de högsta tillväxterna i kontorsjobb i Europa. Under 2018 stod tech-relaterade företag såsom IT-, systemutveckling och spel för cirka 30% av uthyrda kontorsytor i Stockholm (take up).

2. Handeln påverkas av bostadsrättsmarknaden 

Hushållens förtroendeindikator har vägt på handeln under det senaste året, sannolikt på grund av turbulensen i bostadsrättsmarknaden. Vi tror att detta kan komma att förbättras 2019-2020 tack vare högre löner, expansiv finanspolitik och stabilare huspriser. Bland investerare präglas sentimentet fortsatt av osäkerhet, men vi har sett intresset återvända för vissa typer av big box retail.

3. Logistik – rekordår på gång 

Sektorn har sett ett stort investerarintresse den senaste tiden, och det tror vi kommer fortsätta. Vi tror 2019 blir ett rekordår för investeringsvolymer i detta segment.

4. Bostäder intresserar utländska investerare

För bostadsmarknaden ser vi ett ökat intresse från internationella investerare. Vad gäller bostadsbyggandet kommer det att minska i år, och bostadspriserna sannolikt stabilisera sig.

5. Samhällsfastigheter har stor potential att växa

Vi ser stor strukturell tillväxt framöver, som dock behöver finansieras. På transaktionsmarknaden är skolor det största segmentet, följt av äldreboenden. Vi ser fortsatt intresse från institutionella investerare.

6. Datahallar med exansionsmöjligheter

Vi ser att utmärkta expansionsmöjligheter, stabila och förnybara energikällor samt tillgång till välutbildad arbetskraft driver intresset för Sverige och Norden. Infrastruktur för vilka latensen (väntetiden) inte är kritisk är Norden ett kostnadseffektivt alternativ.

Min slutsats

För året som helhet tror vi på en något starkare transaktionsvolym än i fjol, vår prognos är +3%. Konsumenterna deppar, vilket jämte lägre bostadsbyggande talar för en lägre BNP-tillväxt i år. Framöver tror vi dock att en fortsatt låg ränta, stabilare huspriser, högre löner och lägre inkomstskatter kan förbättra sentimentet. En svag valuta talar även för att det blir en högre andel internationella investerare av transaktionsvolymen i år.

Du har väl inte missat Tunnelbanerapporten? Du finner den här. 

Amanda Welander

Amanda Welander

Amanda arbetar inte på CBRE längre. Kontakta gärna Annika Edström om du har frågor. annika.edstrom@cbre.com

Ladda ner rapport: CBRE Real Estate Market Outlook 2019

Ladda ner

Prenumerera på nya artiklar

Senaste inläggen

Kategorier