CBRE Sverige

Som marknadsledande fastighetsrådgivare får vi dagligen nya erfarenheter och insikter. Oavsett om du redan är kund till oss, eller om du är allmänt intresserad av fastighetsbranschen gör vi det lätt att hålla dig uppdaterad. Vårt mål är att ge dig information, analyser och nyheter. Prenumerera på Sveriges Fastighetsblogg eller följ oss här för att ta del av de senaste inom fastighetsbranschen!

Alla

Marknadsläget med höga finansieringskostnader försvårar hållbarhetsarbetet

Den europeiska marknaden för kommersiella fastigheter har bevittnat en förändring i fundamentala förutsättningar under de senaste åren. Ökad inflation och höjda räntor har resulterat i svagare utsikter för ekonomin, högre kapitalkostnader och nedgång i fastighetsvärden. Detta har format ett unikt, osäkert och utmanande landskap för implementering av hållbarhetsstrategier. Men det finns ljusglimtar enligt investerarna.

Resultaten från CBREs 2024 European Investor Intention Survey visar att nästan alla investerare beaktar hållbarhetskriterier i sina investeringsbeslut. Det är dock tydligt att investerarnas beslutsfattande har tagit en annan vändning eftersom deras strävan att generera avkastning intensifieras.

Undersökningen visar att över hälften av investerarna signalerade att de föredrar att sikta på förädling av fastighetsbeståndet (value-add) samt opportunistiska tillgångsstrategier 2024. Prisjusteringar har skapat möjligheter att köpa sekundära tillgångar till ett reducerat pris, i syfte att förädla för att möta nuvarande och kommande myndighetskrav. Ungefär 80 % av investerarna som uttryckte en vilja att implementera hållbarhetsstrategier angav också att de försöker anpassa befintliga byggnader för att uppfylla kraven. Det finns dock ett antal utmaningar såsom CapEX-krav, kapitalkostnader och balansen mellan kostnader och fördelar. Dessutom orsakar heterogeniteten hos energimärkningarna på europeiska marknader (olika EPC-definitioner och beräkningsmetoder, efterlevnad och datatillgänglighet) problem för investerare, fastighetsägare och långivare.

Figur 1: Övervägda hållbarhetsinitiativ


Source: European Investor Intentions Survey, CBRE Research, February 2024

I 2024 års upplaga av Investor Intentions Survey uppgav en femtedel av investerarna att de skulle betala premium för att förvärva tillgångar som uppfyller bra hållbarhetsstandarder. Det är en minskning från cirka en tredjedel jämfört med året innan. Dock kan det övergripande trycket nedåt på prissättning, samt ett fokus till förädlingsstrategier, ha resulterat i lägre premium som investerare är villiga att betala.

Figur 2: Premium som vissa investerare är villiga att betala för att förvärva tillgångar som uppfyller hållbarhetsstandarder (2024 vs 2023)


Källa: European Investor Intentions Survey, CBRE Research, fFbruari 2024

Majoriteten av de svarande, som accepterade att betala premier, angav att de skulle betala minst 6 % mer än en jämförbar icke-kompatibel tillgång. Detta stöds av deras förväntningar på hyrespreferens och hyrespremie för tillgångar som uppfyller hållbarhetsstandarder. I vår senaste europeiska analys kunde vi kvantifiera effekten av hållbarhetscertifieringar på kontorshyresnivåer. Det visade en hyrespremie på 7 % för europeiska kontor med hållbarhetscertifiering, jämfört med motsvarande oklassificerade byggnader.

Viktiga överväganden

Investeringar i hållbarhet måste vara strategiska, långsiktiga och nära kopplade till företagens vision och mission. Europeiska investerare har insett detta och omprövar styrkan i sina kommersiella fastighetsportföljer. De är beredda att investera i hållbarhetsåtgärder som tillför värde till fastighetsportföljen – inte minst genom att skydda mot risken för lägre framtida värden. Dessutom driver de hållbarhetsinitiativ som kan ha en indirekt påverkan på tillgångsvärdet. Ett utmärkt exempel på detta är installationen av EV-laddare, som kan locka arbetare tillbaka till kontoret. Vår 2023 European Office Occupier Sentiment Survey har visat att laddstationer för elbilar är bland de fem mest önskvärda kriterierna för lokalisering och val av byggnader.

Prisjustering är en möjlighet för att påskynda omställningen till ett hållbart fastighetsbestånd. Tillgångar som inte uppfyller hållbarhetsstandarder kommer sannolikt att prissänkas mer med tanke på den investeringsnivå som renovering till en viss standard kräver.

För hela analysen, utforska vår European Investor Intentions Survey 2024.

Kontakta Linda eller Daniel om du har frågor om hållbarhet, strategier och fastighetsvärdering.

Daniel Holmkvist och Linda Kjällen

Daniel Holmkvist och Linda Kjällen

Daniel Holmkvist är Head of Valuation på CBRE Sverige. Han har lång erfarenhet av fastighetsbranschen. Han arbetar med internationella investerare både i Sverige och gränsöverskridande kunder samt svenska lokala investerare, fonder och fastighetsbolag. Medlem av Royal Institution of Chartered Surveyors (MRICS) och auktoriserad värderare av Samhällsbyggarna.
Kontaktuppgifter: +46 (0)709 792771
daniel.holmkvist@cbre.com

Linda Kjällen har jobbat med hållbart samhällsbyggande i över 11 år och har bland annat varit med och byggt upp och utvecklat Sweden Green Building Council (SGBC). Linda hjälper hyresgäster, fastighetsägare och olika projekt att sätta och nå ambitiösa och konkreta hållbarhetsmål. Hon har gedigen erfarenhet inom olika miljöcertifieringar och är en flitigt anlitad föreläsare och moderator i många olika forum.
Kontaktuppgifter: +46 (0)70 204 5178
linda.kjallen@cbre.com

Prenumerera på nya artiklar

Prenumerera på nya artiklar

Senaste inläggen

Kategorier