CBRE Sverige

Som marknadsledande fastighetsrådgivare får vi dagligen nya erfarenheter och insikter. Oavsett om du redan är kund till oss, eller om du är allmänt intresserad av fastighetsbranschen gör vi det lätt att hålla dig uppdaterad. Vårt mål är att ge dig information, analyser och nyheter. Prenumerera på Sveriges Fastighetsblogg eller följ oss här för att ta del av de senaste inom fastighetsbranschen!

Alla

Vår forskning visar att miljöcertifiering lönar sig

CBRE har under året uppdaterat studien från 2021, om miljöcertifieringens effekter på byggnaders värde. Nu finns även Stockholm, Göteborg och Malmö med i den paneuropeiska studien. Läs min kollega, Dragana Marinas, sammanfattning av rapporten nedan.

Allting har ett pris – även fastighetsbranschens framtid

Med COP27 bakom oss verkar det utmanande att uppnå klimatmålet på 1,5°C, om inte betydande framsteg görs inom tre primära utsläppssektorer: energi, transport och fastigheter. Europeiska kommissionen har i klimatmålsplanen 2030 föreslagit att nettoutsläppen av växthusgaser (GHG) i EU ska minska med minst 55 % till 2030 jämfört med 1990. Åtgärder för att öka energieffektiviteten är avgörande. Byggsektorn är identifierad som ett av de områden som kräver större ansträngningar. Nuvarande tillvägagångssätt är något effektiva, men takten för långsam. Aktörer inom kommersiella fastigheter har ambitiösa mål snarare än specifika prestationer.

För att öka hållbarhetsarbetet inom kommersiella fastigheter måste värdet av hållbara byggnader vara tydligt. För närvarande saknas omfattande bevis för att styrka uppfattningen av att hållbara byggnader genererar ett positivt värde. 
Hållbarhetscertifieringar har fungerat som en slags representant för hållbara byggnader och har fått stor uppmärksamhet i empirisk forskning om hållbara investeringar. Certifieringarnas anpassning mot EU-taxonomin ger nya möjligheter att analysera deras värdeskapande.  Mycket av den befintliga forskningen har varit starkt fokuserad på USA och Storbritannien, med endast begränsat med europeiska bevis.

Därför har CBRE nu uppdaterat den paneuropeiska studie som först genomfördes 2021. Data har samlats och analyserats från 18 europeiska länder (38 städer) och, så vitt vi vet, är det en av de mest omfattande europeiska analyserna hittills. 
Slutsatser från rapporten visar på en signifikant korrelation mellan hållbarhetscertifikat och byggnaders marknadsvärde. Det viktigaste sambandet som har påvisats är att det finns en hyrespremie för certifierade kontorsbyggnader, oavsett byggnadsår. Att certifiera både nya och befintliga byggnader säkerställer därför högre kontorshyror jämfört med de som inte är certifierade. Detta understödjer omställningsbehovet som framgår av ”The European Green Deal”. 

De viktigaste slutsatserna från rapporten är:
  • Miljöcertifierade kontorsbyggnader representerar en växande andel av kontorsmarknaden - den certifierade andelen ligger på 20 % vid mitten av 2022, jämfört med 14 % 2019.
  • Trots tillväxt är byggnader med hållbarhetscertifieringar fortfarande inte normen.
  • Andelen certifierade kontor vid uthyrning har ökat från 30 % 2019 till 32 %, vilket bekräftar trenden att uthyrningsverksamheten i allt högre grad fokuserar på certifierade byggnader.
  • Certifiering kan vara en viktig faktor för att minska vakansrisken - i de flesta analyserade städer har certifierade byggnader lägre vakansgrad jämfört med icke-certifierade.
  • När effekterna av byggnadsstorlek, läge, ålder och renoveringar har tagits hänsyns till, ger byggnader med hållbarhetscertifiering en hyrespremie på 6 %.


De presenterade resultaten gör det möjligt för aktörer på fastighetsmarknaden att genomföra sina uttalade avsikter och fatta beslut som är miljömässigt bättre, och kan mätas som sådana.

Dragana Marina, Sustainability Research Lead, Continental Europe


Vill du inkludera dina fastigheter i studien? Vi lägger till dina fastighetsdata och använder samma metod för att belysa hur din portfölj ligger till.
Kontakta mig om du vill ha en offert eller bara veta mer om vad som händer på miljö- och hållbarhetsområdet.

Kontakta mig!

Linda Kjällén, Sustainability Manager, CBRE Sweden

Linda Kjällén

Linda Kjällén

Linda har jobbat med hållbart samhällsbyggande i över 11 år och har bland annat varit med och byggt upp och utvecklat Sweden Green Building Council (SGBC). Linda hjälper hyresgäster, fastighetsägare och olika projekt att sätta och nå ambitiösa och konkreta hållbarhetsmål. Hon har gedigen erfarenhet inom olika miljöcertifieringar och är en flitigt anlitad föreläsare och moderator i många olika forum.
Kontaktuppgifter: +46 (0)702045178

linda.kjallen@cbre.com

Prenumerera på nya artiklar

Prenumerera på nya artiklar

Senaste inläggen

Kategorier