4 teorier om varför inflationen är svagare idag än för tio år sedan

Efter snart 30 år med fallande räntor frågar sig många om inflationen har dött för gott och vi kommer leva i ett evigt lågränteklimat från och med nu. Den låga inflationen anses kunna härledas till låga råvarupriser, slack på arbetsmarknaden och låg produktivitetstillväxt. De sistnämnda två anses vara orsaken till en svag löneökningstakt, vilket i sin tur också är en orsak till låg inflation.

Att produktivitetstillväxten är låg kan dock vara svårt att ta till sig, eftersom vi dagligen ser förbättringar som medförts av digitaliseringen som gör att vår vardag fungerar bättre. Varför produktivitetstillväxten är så låg vet man inte säkert, men det finns ett antal teorier om detta.

4 teorier

  • Produktivitetstillväxten är verkligen låg – tillväxten i vår output gentemot input har saktat ner, och därför finns det ingen anledning till lyft i reala löner och inflationen förblir låg;
  • Vi mäter saker fel – produktiviteten har ökat, men i form av sparad tid snarare än pengar, vilket gör det svårt att mäta. Delningsekonomin medför mer effektiv användning av resurser, så outputen är mindre men effektiviteten är högre. Dessutom mäts en del viktiga aktiviteter inte som ekonomisk aktivitet, såsom fri tillgång till information på Google
  • Produktiviteten kunde ha ökat, men vi använder inte den frigjorda tiden till att arbeta mer – vi surfar istället alltmer på sociala medier
  • Det finns en eftersläpningseffekt – vi har investerat mycket som kommer ge produktivitetstillväxt, men vi har ännu inte sett effekterna av dessa. Till exempel kan man nu göra sina bankärenden online, men det är först när en full övergång har skett till online som den fulla produktivitetstillväxten kommer till uttryck

Min reflektion

Att vi ser en låg produktivitetstillväxt är sannolikt en blandning av ovanstående teorier. Högre råvarupriser och högre kapacitetsutnyttjande i arbetsmarknaden kommer sannolikt ge högre inflation i närtid, men det strukturella nedåttrycket på inflationen kommer att fortsätta.

 

Du kan läsa mer om CBRE Research här: CBRE.se - Research

Amanda Welander

Amanda Welander

Amanda jobbar som Head of Research på CBRE i Stockholm och har ansvar för analysarbetet i Sverige. Amanda har djup fastighetskunskap och förståelse för finansiering och global makroekonomi. Hon har en bred erfarenhet inom analys från fastighets- och byggbranschen.
Kontaktuppgifter: +46733498757

amanda.welander@cbre.com

Prenumerera på nya artiklar

Prenumerera på nya artiklar

Senaste inläggen

Kategorier