CBRE Sverige

Som marknadsledande fastighetsrådgivare får vi dagligen nya erfarenheter och insikter. Oavsett om du redan är kund till oss, eller om du är allmänt intresserad av fastighetsbranschen gör vi det lätt att hålla dig uppdaterad. Vårt mål är att ge dig information, analyser och nyheter. Prenumerera på Sveriges Fastighetsblogg eller följ oss här för att ta del av de senaste inom fastighetsbranschen!

Alla

Det här ska du hålla koll på inför 2019

Så här års brukar man göra bokslut för året som har varit, och göra en utblick inför hur utvecklingen kan tänkas bli under 2019. Detta handlade Fastighetsvärldens seminarium om den 5:e december.

En trolig utveckling framöver på kontorsmarknaden blir att en rad hyresgäster som ska omförhandla sina hyresavtal kommer att välja att flytta längre ut från stan. Detta eftersom kontorshyran relativt sett har ökat betydligt snabbare i CBD och innerstaden än i exempelvis Solna. Premien man betalar för att sitta centralt har därför ökat ganska dramatiskt.

Byggstarterna av bostäder kommer att gå ner ordentligt under 2019 – 2020. Om inte privatkonsumtionen av kapitalvaror går upp väsentligt, kommer vi ha en lägre BNP-tillväxt under 2019 än under 2018. Det som talar för ökad konsumtion är ökade löner som följd av högt kapacitetsutnyttjande i ekonomin; det som talar emot är att nettosparandet trendar uppåt som en följd av bostadsprisfallet.

Greg Dingizian, en av grundarna till Victoria Park, har tidigare i augusti i år uttryckt oro för utvecklingen framöver i Fastighetsvärlden. Under seminariet framkom dock att hans skepsis inte rörde svensk fastighetsmarknad, utan den globala konjunkturen. En sektor han ser möjligheter i är inom logistik, där han bildar nytt bolag och gör gemensam sak med Erik Selin, Peter Strand och Mikael Hofmann. Vi håller med om att det kommer en ökande efterfrågan inom logistik och särskilt citynära logistik framöver, eftersom e-handeln kan kräva upp till 3 gånger mer logistikyta vid leverans till slutkund istället för vid leverans till butik.

Tomas Ingemarsson, AFA Fastigheter, ser fortsatt att mycket kapital söker sig till fastighetsbranschen. Detta bekräftades även av Lars Johnsson, Folksam, som har 8% allokering i fastigheter och behöver öka denna andel. En del av detta kan dock hamna utanför Norden. Pernilla Arnrud Melin, AMF, berättade att man letar en bredare exponering för att inte vara alltför tungt viktad mot den svenska konjunkturen.

På den svenska marknaden har vi nu sett de första rubrikerna om spekulation, dock ännu på modesta nivåer. Detta är något att hålla koll på inför 2019, eftersom det normalt sett brukar signalera att vi närmar oss slutet på en konjunkturcykel.

God Jul och Gott nytt År!

Amanda Welander

Amanda Welander

Amanda är Head of Research, Sweden & Nordics. Amanda har djup fastighetskunskap och förståelse för finansiering och global makroekonomi. Hon har en bred erfarenhet inom analys från fastighets- och byggbranschen.
Kontaktuppgifter: +46733498757

amanda.welander@cbre.com

Prenumerera på nya artiklar

Prenumerera på nya artiklar

Senaste inläggen

Kategorier