Framtiden för Sale and Leasebacks efter införandet av IFRS 16

En av de främsta fördelarna med Sale and Leasebacks ”S&LB” har varit den tillgång till finansiering utanför balansräkningen som den tidigare har erbjudit. I och med införandet av IFRS 16 efter 2019 kommer dock denna möjlighet att försvinna då nästan all form av leasing ska tas upp i balansräkningen.

Effekten av förändringen

 • Det kommer ställa högre krav på att strukturera S&LB – affärer på ett korrekt sätt för att ta tillvara fördelarna och mildra eventuella nackdelar
 • S&LB kommer dock även fortsatt ha mindre effekt på hävstången på balansräkningen och påverkan på kreditvillkor än många alternativa finansieringsmöjligheter, och påverkan kommer i hög grad bero på företagsspecifika omständigheter
 • Fortsatta fördelar med S&LB som ej påverkas av regelförändringarna är t.ex.:
  - Optimering av kapitalstrukturen och aktieägarvärde genom låga kapitalkostnader
  - Frigöra bundet kapital från fastigheterna för att återinvestera i kärnverksamheten
  - Löptiden på leasingen kan matchas till hyresgästens önskemål
  - Reducerar exponering mot fastighetsmarknaden och risker förknippade med ägarskap i perifera fastighetsmarknader
  - Man undviker nedskrivningar vid vakanta lokaler, samt skapar flexibilitet vid omlokalisering efter löptidens utgång, utan omaket att behöva sälja en tomställd fastighet

Min slutsats

I rätt situation kan därför S&LB även fortsatt vara ett mycket kostnadseffektivt och likvid alternativ till obligationer och banklån. Det finns därmed mycket som talar för att S&LB kommer överleva regelförändringarna då många andra fördelar kommer att finnas kvar.

Fakta

Läs mer om IFRS 16: http://www.cbrecapitalwatch.com/?p=3507

 

Relaterade tjänster på CBRE.se:

Amanda Welander

Amanda Welander

Amanda jobbar som Head of Research på CBRE i Stockholm och har ansvar för analysarbetet i Sverige. Amanda har djup fastighetskunskap och förståelse för finansiering och global makroekonomi. Hon har en bred erfarenhet inom analys från fastighets- och byggbranschen.
Kontaktuppgifter: +46733498757

amanda.welander@cbre.com

Prenumerera på nya artiklar

Prenumerera på nya artiklar

Senaste inläggen

Kategorier