Investera i fastigheter – hur ser marknaden ut 2018?

De kommer att finnas en hel utmaningar under 2018 för fastighetsmarknaden, men några av de största kommer att vara:

  • Allokera kapital till core produkter

    På grund av det begränsade utbudet i förhållande till efterfrågan. Tillväxten i förvaltade tillgångar kommer att pressa investerare att hitta investeringsobjekt och höja intresset för alternativa sektorer som t.ex. hälsovård, äldreomsorg, energi, infrastruktur, osv.

  • Agera under osäkra förhållanden

    Ett hinder för opportunistiska fastighetsfonder under 2017 har varit osäkerheten kring beskattningsreglerna i Sverige, vilket har gjort det svårt för dessa att vara konkurrenskraftiga i budgivningar jämfört med bolag med mer långsiktig förvaltningsprofil utan tydlig exitstrategi. Detta kommer tyvärr sannolikt inte förändras under 2018, eftersom det är val i september

  • Hyresnivåer

    Ett starkt tryck i ekonomin och ett på kort sikt oelastiskt utbud kommer att manifestera sig i stigande kontorshyror och låga vakanser under året; en osäkerhet i vilka hyresnivåer som i framtiden är realistiska kan även orsaka större spread än vanligt i budgivningar på transaktionsmarknaden och i förväntningar hos köpare och säljare

Min slutsats

En förbättrad hyresgästmarknad i kombination med det begränsade utbudet av core produkter kan sannolikt höja intresset för kontor i sekundära lägen och minska avkastningsgapet mellan primära och sekundära lägen för kontor.

Amanda Welander

Amanda Welander

Amanda jobbar som Head of Research på CBRE i Stockholm och har ansvar för analysarbetet i Sverige. Amanda har djup fastighetskunskap och förståelse för finansiering och global makroekonomi. Hon har en bred erfarenhet inom analys från fastighets- och byggbranschen.
Kontaktuppgifter: +46733498757

amanda.welander@cbre.com

Prenumerera på nya artiklar

Prenumerera på nya artiklar

Senaste inläggen

Kategorier