Ny dom som kan ha inverkan på bostadsmarknaden

I juli meddelades en ny dom från Stockholms tingsrätt som kan ha påverkan på nyproduktionen av bostäder. En bostadsrättsköpare vände sig till tingsrätten för att få rätt att häva sitt förhandsavtal av en lägenhet i Brf Plommonträdet 4 vid Telefonplan i Stockholm. Det handlar om en totalrenovering genomförd av fastighetsbolaget Savana, där man konverterat den befintliga fastigheten till 84 bostadsrättslägenheter.

Målet tar upp flera frågor, där den frågan som kan påverka mest är hur stor försening av upplåtelsetidpunkten som kan anses vara oskälig. Redan 6-10 veckors försening av upplåtelseavtal samt inflyttning är att anse som skäl nog för att häva sitt förhandsavtal, enligt domen. Rätt till hävning av förhandsavtalet ansågs även föreligga eftersom takhöjden sänktes i den aktuella lägenheten, där föreningen hänvisade till formuleringen ”vissa avvikelser kan förekomma” som angavs i bofaktabladet.

Domen har nu överklagats till Svea hovrätt, som ska ta ställning till om de kommer att bevilja prövningstillstånd. Att det som i branschen ändå får anses vara en relativt kort försening jämfört med en del projekt ändå räcker för att häva förhandsavtalet kan sätta press på utvecklare, som måste bevisa att förseningen inte berodde på försumlighet. Domen stärker konsumentskyddet och visar på att vid oklarheter i förhandsavtal ska avtalet tolkas till köparens fördel.

Min slutsats

Högre krav på att leverera bostäderna enligt överenskommen tidpunkt kan öka pressen på en del utvecklare, men ökar samtidigt konsumentskyddet. Sammantaget får det ändå anses vara en förbättring för branschen och seriösa aktörer, eftersom det gör att köpare av nyproduktion kan känna sig mer trygga med att fatta ett köpbeslut. Detta förstås, under förutsättning att domen står sig.

Du kan läsa mer om CBREs Research här (cbre.se)

Amanda Welander

Amanda Welander

Amanda jobbar som Head of Research på CBRE i Stockholm och har ansvar för analysarbetet i Sverige. Amanda har djup fastighetskunskap och förståelse för finansiering och global makroekonomi. Hon har en bred erfarenhet inom analys från fastighets- och byggbranschen.
Kontaktuppgifter: +46733498757

amanda.welander@cbre.com

Prenumerera på nya artiklar

Prenumerera på nya artiklar

Senaste inläggen

Kategorier