Svenska bostadsmarknaden – ser vi början på ett trendskifte?

Under vintern har bostadspriserna fallit i Stockholm och en stark oro för en potentiell bostadsbubbla har uttryckts i såväl media som av internationella organisationer.

Anledningarna till detta

  • Sverige har en av de högsta kvoterna i OECD vad gäller nominella bostadspriser gentemot inkomst. Det har skapat frågor kring hållbarheten i den svenska prisutvecklingen på ägarmarknaden
  • I och med att Sverige har ett strikt hyresregleringssystem, som har få motsvarigheter i omvärlden, i kombination med höga krav i byggnormerna innebär dock att en stark efterfrågan primärt kanaliseras genom ägarmarknaden. Det är därför logiskt med en starkare prisutveckling än i länder med marknadshyror
  • Vad gäller framtida efterfrågan har Sverige en låg arbetslöshet, stark urbanisering och en relativt stark köpkraft; detta har historiskt lett till högre priser
  • Kommersiell stadsutveckling har prioriterats ned av kommunerna till förmån för bostäder de senaste åren. Bostadsbyggrätter har varit hett eftertraktade och betingat ett högre pris i SEK/m² ljus BTA än kontor. Man har dessutom varit duktig på att ta betalt för marken, där markpriset per kvm bostadsyta stigit i Storstockholm med 280% sedan 2009. En ökning i bostadsinvesteringar från 2013 och framåt innebär att nytt utbud är på väg till marknaden, vilket bör dämpa prisutvecklingen
  • Den nuvarande sättningen verkar dock även vara relaterad till bankers åtstramningar i kreditgivningen till hushåll. Detta i kombination med det nya amorteringskravet och att vi snart påbörjar en räntehöjningscykel pekar mot att marknaden svalnar av i närtid.

Min slutsats

En potentiell affärsmöjlighet är att pressade bostadsutvecklare i högre grad – där det är möjligt – konverterar sina projekt till hyresbostäder, något som kan vara av intresse för investerare som önskar öka sin exponering mot den stabila svenska hyresbostadsmarknaden.

 

Amanda Welander

Amanda Welander

Amanda jobbar som Head of Research på CBRE i Stockholm och har ansvar för analysarbetet i Sverige. Amanda har djup fastighetskunskap och förståelse för finansiering och global makroekonomi. Hon har en bred erfarenhet inom analys från fastighets- och byggbranschen.
Kontaktuppgifter: +46733498757

amanda.welander@cbre.com

Prenumerera på bloggen

Prenumerera på bloggen

Senaste inläggen

Kategorier