CBRE Sverige

Som marknadsledande fastighetsrådgivare får vi dagligen nya erfarenheter och insikter. Oavsett om du redan är kund till oss, eller om du är allmänt intresserad av fastighetsbranschen gör vi det lätt att hålla dig uppdaterad. Vårt mål är att ge dig information, analyser och nyheter. Prenumerera på Sveriges Fastighetsblogg eller följ oss här för att ta del av de senaste inom fastighetsbranschen!

Alla

Se upp för stigande tomträttsavgälder i Stockholm city

Hur avgälden för fastigheter upplåtna med tomträtt i Stockholm city kommer att förändras är något många fastighetsägare borde ägna en extra tanke åt. 7e maj 2018 meddelade högsta domstolen att mark- och miljööverdomstolens avgörande angående avgäldsräntan står fast. Därmed sänktes avgäldsräntan från 3,25 % till 3,0 % för tomträtter med 10-åriga avgäldsperioder. Glädjande nyheter för de som innehar fastigheter upplåtna med tomträtt.

Det är dock den andra delen av vad som konstituerar tomträttsavgäldens storlek som bör oroa dessa fastighetsägare. Tomträttsavgäldens storlek fastställs enligt praxis baserat på en avgäldsränta (nuvarande 3 %) av fastighetens värde i avröjt skick.

Bristande jämförbara transaktioner

På grund av bristande jämförbara transaktioner av byggrätter för kontorsändamål i Stockholms innerstad har markvärdet bedömts med äldre transaktioner och friköp av fastigheter redan upplåtna med tomträtt. Några exempel på transaktioner som används för att bedöma byggrättsvärdet idag är Apeln 19, Klassföreståndaren 1 och Svärdfisken 13, vilka samtliga är belägna på Norrmalm. Alla transaktionerna utgörs av friköp av mark redan upplåtna med tomträtt. Transaktionerna utfördes mellan år 2000 till 2009 då köpeskillingarna låg i intervallet 10 000 – 15 000 kr/kvm BTA.

Nya markanvisningar

I och med utvecklingen av Hagastaden har det nu anvisats mark för kontorsändamål till priset 20 510 kr/kvm BTA till Atrium Ljungberg och nu senast till Castellum till priset 21 000 kr/kvm BTA. Vid utvecklingen av ”Söderstadion- och Hovet-tomten” anvisades mark för 17 200 kr/kvm BTA kontor.

Snart förväntas även den så kallade ”snurrtomten”, belägen vid Waterfront, med utsikt mot Stadshuset anvisas till en rekordsumma.

Min kommentar

Även om ovan nämnda markanvisningar är just bara det än så länge så finns ändå skäl för oro. Då markvärdet inför tomträttsavgälden beräknas ”i avröjt skick” tas ingen hänsyn till om byggnaden är eftersatt, har en planlösning som inte är optimal för dagens marknad eller har några andra byggnadstekniska defekter som gör att det inte går att få ut topphyra.

Fastigheten förutsätts kunna bebyggas med en modern byggnad med högsta standard, varför varje berörd fastighetsinvesterare bör ta sig en funderare på vad som kan komma hända med tomträttsavgälden vid nästa regleringstidpunkt för att inte få några otrevliga överraskningar när det är dags för reglering av tomträttsavgälden.

 

Läs mer om CBREs värderingstjänster på cbre.se/valuation 

Jacob Edin

Jacob Edin

Jacob jobbar på CBRE i Stockholm, på avdelningen Valuation & Advisory. Avdelningen arbetar med uppdrag inom fastighetsvärdering och fastighetsekonomiska utredningar. Jacob har erfarenhet inom tomträttsfrågor från sin tid på Stockholm stad där han jobbade med byggrättsvärdering inför avgäldreglering.
Kontaktuppgifter: +46768548543

jacob.edin@cbre.com

Prenumerera på nya artiklar

Prenumerera på nya artiklar

Senaste inläggen

Kategorier