CBRE Sverige

Som marknadsledande fastighetsrådgivare får vi dagligen nya erfarenheter och insikter. Oavsett om du redan är kund till oss, eller om du är allmänt intresserad av fastighetsbranschen gör vi det lätt att hålla dig uppdaterad. Vårt mål är att ge dig information, analyser och nyheter. Prenumerera på Sveriges Fastighetsblogg eller följ oss här för att ta del av de senaste inom fastighetsbranschen!

Alla

SEPREF Q4 2020: Viss återhämtning i hyran på kort sikt, fortsatt hyresfall 2021

Vår gästbloggare Karin Witalis har summerat senaste SEPREF-undersökningen. Du kan ladda ner hela ner konsensusrapporten här på Sveriges Fastighetsblogg.

Hyrorna upp efter förra kvartalets dipp

SEPREFs senaste konsensusprognos indikerar att kontorshyrorna i Stockholm, Göteborg och Malmö nu är tillbaka på samma nivå som under Q2 2020. Det är hyra för kontor i bästa läge (prime office rent) som prognosen avser. Hyresökningen var cirka 3% jämfört med föregående kvartal Q3, som innebar en dipp i kurvan. Trots det senaste kvartalets återhämtning når hyresnivån inte upp till den toppnivå som uppmättes under början av året.

Fortsatt dyster syn på ett års sikt

Hyresprognosen på ett års sikt visar på en fortsatt negativ marknadssyn, om än mindre negativ jämfört med den prognos som gjordes före sommaren. Då förväntade sig majoriteten av de svarande sjunkande kontorshyror i alla tre storstäderna, och inte någon förväntade sig stigande hyror på ett års sikt. I den senaste undersökningen har andelen som förväntar sig sjunkande hyror det kommande året fortsatt att minska, och i alla tre storstäderna finns det en grupp svarande som ser framför stigande kontorshyror på ett års sikt.

Stabila avkastningskrav närmaste året

Beträffande direktavkastningskrav för kontor (prime office yield) har nivån justerats ned något i Stockholm men förblivit stabil i Göteborg och Malmö. Prognosen på ett års sikt indikerar ett fortsatt stabilt marknadsläge. I Malmö är det hela 90% av de svarande som bedömer att avkastningskraven ligger still nästa år. Motsvarande andel är 88% för Stockholm och 80% för Göteborg. I vår undersökning är det inte någon som förväntar sig sjunkande avkastningskrav under 2021.

Karin Witalis, Witalis Real Estate Consulting

Missade du den förra konsensusrapporten? Läs om och ladda ner SEPREF 2020 Q3 här.

Om konsensusprognosen:

Varje kvartal sedan mer än 10 år tillbaka genomför nätverket the Swedish Property Research Forum (SEPREF) en konsensusprognos avseende kontorsmarknaden i Stockholm, Göteborg och Malmö. Ett fyrtiotal bolag i fastighetsbranschen bjuds in att svara på enkäten. Frågorna handlar om kontorshyror (prime office rent) och avkastningskrav (prime office yield) på kort och lång sikt.

Kontaktpersoner: SEPREFs ordförande Tiffany Strand, seprefsverige@gmail.com eller Karin Witalis, ansvarig för konsensusprognosen, karin@witalisreal.com

Karin Witalis | Gästförfattare

Karin Witalis | Gästförfattare

Karin Witalis driver sedan fyra år tillbaka fastighetskonsultbolaget Witalis Real Estate Consulting AB. Hon är civilingenjör med mer än 20 års erfarenhet från fastighetsbranschen, både som konsult och som investerare, i Sverige och utomlands. Hon har varit analyschef hos DTZ och CBRE och dessförinnan analytiker hos Aberdeen Property Investors, ING Real Estate Investment Management, JLL och IPD.

karin@witalisreal.com

Ladda ner senaste SEPREF-rapporten 2020 Q4

Ladda ner

Prenumerera på nya artiklar

Senaste inläggen

Kategorier