CBRE Sverige

Som marknadsledande fastighetsrådgivare får vi dagligen nya erfarenheter och insikter. Oavsett om du redan är kund till oss, eller om du är allmänt intresserad av fastighetsbranschen gör vi det lätt att hålla dig uppdaterad. Vårt mål är att ge dig information, analyser och nyheter. Prenumerera på Sveriges Fastighetsblogg eller följ oss här för att ta del av de senaste inom fastighetsbranschen!

Alla

Vad vill europeiska investerare?

En nyligen genomförd undersökning av europeiska investerares intentioner visar att över 50 % av de tillfrågade tror att köp- och säljvolymerna kommer att ligga kvar eller öka något under 2023. Men, man förväntar sig också ordentliga rabatter. Största prispressen hittar vi inom retail, logistik, och kontor med utvecklingspotential.

Den största utmaningen som investerarna upplever är försämringar i tillgången på kapital och i villkoren för att låna pengar. Det är nära kopplat till den övergripande oron för en allmän recession. Olika tolkningar av nuläget leder också till skillnader i förväntningar mellan köpare och säljare. Gapet mellan parternas värderingar och förväntat pris ökar. Även geo-politiska faktorer såsom kriget i Ukraina och konflikter i Asien upplevs som utmaningar speciellt eftersom de påverkar den makroekonomiska spelplanen.

Hela 75 % av institutionella investerare menar att de troligtvis kommer att ligga kvar på dagens nivåer eller öka sin allokering något. De största skälet till detta är att man ser att prisjusteringarna i marknaden öppnar upp möjligheter till lönsamma investeringar. Fastigheter ses också av en del investerare som en möjlighet att värdesäkra mot inflation. På minussidan återfinner vi förseningen av beslut som uppstår i och med osäkerhet vid prisrörelser men även det faktum att andra tillgångar kan vara mer attraktiva än fastigheter.


Ladda ner rapporten


Den mest eftertraktade sektorn är fortfarande kontor med 29 %, även om sektorn har backat 10 % jämfört med 2022. Minskningen fördelas på marginella ökningar i övriga sektorer förutom hotell som fördubblar attraktionskraften från 4 till 8 %, år över år. De enskilda alternativ som väcker mest intresse i Europa är studentboenden inom bostadssektorn och biotech inom industri.   

Hållbarhetsfrågor (ESG) fortsätter att växa i betydelse och över 80 % av de tillfrågade investerarna uppgav att hållbarhet är viktiga kriterier i varje investeringsbeslut, trots osäkerheten på marknaden. Endast 4 % av investerarna uppger att de inte har eller kommer att inkludera hållbarhetsfrågor i sina investeringsbeslut. Samtidigt börjar ESG-frågor i sin helhet påverka betalningsviljan där över 30 % av de tillfrågade uppger att de är beredda att betala mer för att fastigheten är ESG-anpassad. I existerande portföljer uppger knappt 80 % av investerarna att de vill uppgradera fastigheter och anpassa till dagens ESG-krav (certifieringar).

Undersökningen genomfördes av CBRE i Europa under november-december, 2022. 629 investerare, varav 31 ifrån Sverige, tillfrågades om vad de tror om 2023.

Min kommentar
I stort sätt stämmer den europeiska bilden väl in på vad jag har sett i Sverige. Makroekonomiska faktorer som är gemensamma mellan länder påverkar oss på samma sätt. Men, det finns tre saker som är värda att kommentera. Dels att Stockholm och Sverige inte är bland topp 10 att investera i. Vi har tidigare legat bland topp 5 i Europa. Jag uppfattar att intresset för Sverige har ökat kraftigt mot slutet av 2022, men det återspeglas inte i undersökningen. Den andra faktorn är att det finns ett väldigt stort köpintresse inom industri- och logistiksegmentet. Undersökningen visar på en liten ökning, men vi uppfattar den som betydligt större. Och slutligen, undersökningen visar inte på att det verkligen finns säljare i dagens marknad. Inte minst börsbolagen har varit nettosäljare det senaste halvåret. I och med att det finns så mycket tillgängligt, om än dyrt kapital, gör det att underlag för många affärer finns.

Kontakta mig om du har frågor.

 

Patrik Kallenvret

Patrik Kallenvret

Patrik Kallenvret är ansvarig för Capital Markets i Sverige och Norden.
Kontaktuppgifter: +46767633341

patrik.kallenvret@cbre.com

Ladda ner Rapporten Europeiska Investerare

Ladda ner rapporten

Prenumerera på nya artiklar

Senaste inläggen

Kategorier