CBRE Sverige

Som marknadsledande fastighetsrådgivare får vi dagligen nya erfarenheter och insikter. Oavsett om du redan är kund till oss, eller om du är allmänt intresserad av fastighetsbranschen gör vi det lätt att hålla dig uppdaterad. Vårt mål är att ge dig information, analyser och nyheter. Prenumerera på Sveriges Fastighetsblogg eller följ oss här för att ta del av de senaste inom fastighetsbranschen!

Alla

Hur blir du en framgångsrik hyresgäst?

Vill du hellre lyssna på artikeln? Klicka här.

Är era lokaler inte längre ändamålsenliga för företagets verksamhet eller står ni inför en omförhandling av hyresavtalet? Vad har ni för lokalstrategi? Vilka alternativ finns det, utifrån ert långsiktiga lokalbehov och budget, som stämmer överens med lokalstrategin? Här får du några tips.

Rätt verksamhetslokaler stödjer företagets verksamhet och hjälper till att attrahera och behålla bra arbetskraft, kommunicera företagets värdegrunder och varumärke.

1. Ta reda på era behov

En ändamålsenlig lokal skapar möjligheter för verksamhetens framgång. Det kan vara genom att den är praktisk, är rätt utformad, har rätt läge, eller bidrar till personalens trivsel och stolthet. Men ofta förändras behoven i takt med att verksamheten växer eller ändrar inriktning. Behovet kan också påverkas av designtrender eller av teknisk utveckling. Oavsett vilket, när du gör din behovsanalys så måste du värdera varje faktor och koppla dem till verksamhetens lönsamhet och resultat. En bra utförd analys är också en bra grund för lokalstrategin. Ta gärna in hjälp för att göra behovsanalysen eftersom det kan vara svårt att värdera olika faktorer eller att hitta bra riktvärden. En erfaren rådgivare har alltid erfarenhet och data som du kan utnyttja för att göra din analys bra.

2. Se över era lokalkostnader

När du har gjort din behovsanalys kan du matcha behovet mot dina faktiska kostnader. Notera att kostnaden inte bara är hyran du betalar utan även engångskostnader som flytt, lokalanpassning, produktivitetsbortfall, varumärkeskostnader, etc. Är dina anställda nöjda med sin arbetsplats? Är det krångligt att komma in med varor? Vilket intryck får dina kunder när de kommer på besök? Även i detta fall kan det vara värt mycket att ta hjälp av en erfaren rådgivare.

3. Se över era hyresavtal

Ett eller flera av era hyresavtal kanske snart löper ut. Då kan det finnas skäl att passa på att omförhandla dem, framförallt om du har gjort behovs- och kostnadsanalyserna enligt ovan. Har du koll på det juridiska? Har du koll på lokalhyresmarknaden? Vet du vad andra hyresgäster har lyckats förhandla till sig i sina avtal? Det finns hjälp att få om du är osäker.

4. Stäm av med din hyresvärd

Om du har en bra hyresvärd så är den alltid intresserad av att få reda på hur det går för dig och vad du tycker. En bra dialog gör det enklare för alla parter. Regelbundna avstämningar gör att du och din hyresvärd kan planera era verksamheter på ett bättre sätt. Du kommer att få hjälp snabbare men också få tips på hur ni kan förbättra och förenkla för verksamheten.

5. Ta hjälp av en rådgivare

Det kan vara svårt att hänga med på förändringarna på marknaden om man inte har det som huvudsysselsättning. Nya lokalerbjudanden, nya lagar och förordningar, ny teknik, nya designtrender, och ny forskning inom arbetsmiljö, gör att det är svårt att hänga med. Du kanske missar något som skulle kunna bidra till er framgång, din lönsamhet och ditt resultat. Var inte rädd för att ta in en rådgivare som har kunskap och erfarenhet. Det kan visa sig bli riktigt lönsamt i längden.

Vill du veta mer? Kontakta oss på A&T Occupier.

Lyssna på artikeln:

Peder Engberg

Peder Engberg

Peder arbetar inte längre på CBRE. Du får gärna kontakta Anders Hansén, ansvarig för vår Hyresgästrådgivning, CBRE Sweden.
Mail: anders.hansen@cbre.com

Prenumerera på nya artiklar

Prenumerera på nya artiklar

Senaste inläggen

Kategorier