Öka trivseln och produktiviteten på kontoret med konst

Har du någonsin funderat över hur din arbetsmiljö påverkar din prestation? De flesta av oss håller nog med om att den gör det, men hur? Vad i vår omgivning får oss att prestera på topp och vad sänker vår produktivitet?

Färger och hur de påverkar oss

Även om vi reagerar olika så finns det några generella upptäckter som är intressanta ur ett inredningsperspektiv. Färger är ett exempel. Blå och gröna toner har en lugnande effekt på oss. Toner åt det röda hållet verkar istället uppiggande och aktiverande. Studier i USA och Tyskland visar till och med att idrottare med röda tröjor presterar bättre jämfört med sina konkurrenter. En förutsättning är dock att idrottarna måste vara på samma nivå. Dvs, ett lag i en lägre serie kan inte vinna över elitlaget även om de bär röda tröjor.

Forskningen sträcker sig till 1700-talet

Ända sedan 1700-talet och den tyska filosofen Immanuel Kants arbeten har det forskats på hur vi människor uppfattar saker i vår omgivning och hur den uppfattningen omvandlas till handlande. Kant menade att exakt samma yttre stimuli kan tolkas olika av olika individer. Detta på grund av våra inre psykologiska processer. Men det dröjde till 1900-talet innan vi blev riktigt bekanta med kognitiva processer och perception.

Kan vi använda forskningsresultaten till att höja trivseln och produktiviteten på kontoret? Ja, forskningen visar att färger, tyger, utformning och design påverkar oss. Men man bör vara lite försiktig med hur de används. Det finns risker att ta hänsyn till. För stor användning av starka signalfärger kan leda till stress.

Vi upplever vår omvärld olika

Våra inre kognitiva scheman gör att vi kan tolka yttre stimuli olika. Schemat kan sägas vara våra erfarenhetsbaserade psykologiska strukturer genom vilka vi tolkar och förstår vår omvärld. De byggs upp från det att vi börjar uppfatta saker i vår omgivning. Då är det lätt att förstå att medarbetare med olika bakgrund kommer att uppfatta saker olika.

Kontorsmiljön

Det kan vara så att din hyresvärd inte tillåter för stora utsvävningar i kontorslokalerna. Det finns dock några saker som du enkelt kan göra. Du kan jobba med accenter, dvs olika former av utsmyckning. Blommor, vaser, plädar, möbler, tavlor, m.m. Om ditt företag har en genomtänkt varumärkesplattform finns det säkert både regler och guidning för utformning av kontoret, t.ex. för färgval.

Arbeta med lokalt nätverk

Varför inte ta kontakt med en lokal konstförening och be dem hänga upp konst på kontoret? Har du ett längre samarbete så kan konsten variera över tid. I ett nära samarbete så kanske du kan påverka vilken typ av verk som visas vid vissa tidpunkter. Du kanske också har medarbetare som fattar tycke för verken och vill köpa något av dem. Det gynnar konstnären, konstföreningen, ditt företag och medarbetaren. Alla blir vinnare.

Min slutsats

Forskningen visar att vi påverkas av vår miljö på arbetsplatsen – hur kontoret är utsmyckat. Det går att öka trivseln samt produktiviteten, även om det kan vara svårt att veta exakt vad som är avgörande faktorer. Tänk också på att olika individer hanterar omgivningens intryck olika. Vissa fungerar bra i röriga miljöer och andra behöver lugn och ro för att prestera på topp. Med utgångspunkt från ditt företags varumärkesplatform kan du sen prova dig fram. Ett tips; googla fram din lokala konstförening och hör om de är intresserade av att visa sina alster.

CBRE har tagit fram en rapport ”Healthy Offices” som vi kommer att skriva om framgent på Sveriges Fastighetsblogg.

Vill du veta mer om hur jag och mina kollegor på CBRE kan hjälpa till att finna lämpliga kontor och hur de kan utformas? Kontakta mig idag så berättar jag gärna mer.

Louise Carlsson

Louise Carlsson

Louise arbetar på CBREs Malmökontor med uthyrning av kommersiella lokaler. Louise har en bred erfarenhet och har arbetat i branschen i snart tio år. Hon tycker det är extra spännande med utvecklingen av moderna kontorsmiljöer. På fritiden är hon konstnärligt engagerad och håller konstutställningar.
Kontaktuppgifter: +46731498415 |

louise.carlsson@cbre.com

Prenumerera på nya artiklar

Prenumerera på nya artiklar

Senaste inläggen

Kategorier