CBRE Sverige

Som marknadsledande fastighetsrådgivare får vi dagligen nya erfarenheter och insikter. Oavsett om du redan är kund till oss, eller om du är allmänt intresserad av fastighetsbranschen gör vi det lätt att hålla dig uppdaterad. Vårt mål är att ge dig information, analyser och nyheter. Prenumerera på Sveriges Fastighetsblogg eller följ oss här för att ta del av de senaste inom fastighetsbranschen!

Alla

Undersökning visar att vi går tillbaka till kontoret långsamt

Återgången till kontoret har varit ett hett diskussionsämne sedan vi började återhämta oss från pandemin. På CBRE har vi under lång tid utfört undersökningar och analyserat data för att bland annat ta reda på om arbetsgivare har lyckats med att få tillbaka personalen till kontoret. Vi har undersökt i vilken utsträckning och vilka eventuella hybrid-policys man tillämpar. På så sätt bygger vi en djup och bred kunskapsbas för den kommersiella fastighetsbranschen och kontorens utveckling. Nu har vi precis släppt en ny rapport, Occupier Sentiment Survey 2023, där vi har undersökt 48 företag i olika branscher.

Undersökningen indikerar att återgången till kontoret sker långsamt. Endast 13 % av de nordiska svarande har en beläggningsgrad på över 60 %. En beläggning på någonstans mellan 41 - 60 % är det mest förekommande. Vi ser också att beläggningsgraden skiljer sig åt mellan olika branscher. Tech/Media/Telecom-branschen har generellt en lägre beläggning vilket kan förklaras med att dessa företag har en annan kultur där distansarbete har en större acceptans än i mer konservativa branscher.

 De flesta företag har en hybrid-policy på plats där de anställda roterar mellan vilka dagar man är inne på kontoret. Det leder till utmaningar på arbetsplatsen med en ojämn beläggning och svårigheter i att veta hur mycket kontorsyta och hur många arbetsstationer man faktiskt behöver. Vi ställde frågan hur företagen tänker i framtiden kring detta. 52 % svarade att de antingen undersöker, eller redan nu håller på att implementera, ett roterande schema för att hantera utmaningarna med ojämn beläggning och för att bygga teamkultur.

En direkt konsekvens av att vi spenderar mindre tid på kontoret är att många nu ser över sina fastighetsportföljer, både för att se över sina kostnader men också för att tänka nytt vad det gäller design/layout på kontoret, miljö och flexibilitet.

Sedan den nya verkligheten efter pandemin blev ett faktum så har det kommit tusentals artiklar, rön och råd om hur man som arbetsgivare ska förhålla sig till arbetsplatsen, med beläggningsgrader, hybridpolicys etc. Vår erfarenhet är att många ställs inför utmaningar om hur man ska förhålla sig till detta och hur man t.ex. ska optimera kontorsytan vid en lägre beläggning för att slippa outnyttjad yta som ger onödiga kostnader.

Vi kan konstatera att det inte finns ett recept som passar alla. Alla verksamheter har olika behov, olika mål, och en personalstyrka som har olika behov. För att kunna optimera arbetsplatsen behöver man göra en arbetsplatsanalys där man bland annat tittar på om man har rätt verktyg för att personalen ska kunna utföra sitt arbete och om tekniken stödjer arbetsuppgifterna. Vidare bör ni se över om ni har rätt typ av konferensrum och är de tillräckligt många. Det behövs också en policy som säger huruvida hybridarbete ska tillämpas, eller ej, och policys och riktlinjer för hur kontoret ska användas.

Frågorna är många, men alla företag behöver en genomarbetad arbetsplatsstrategi som tillämpas konsekvent i design och layout för att arbetsplatsen och medarbetarna ska kunna nå sin fulla potential. Detta oavsett om det är en design- och strategimanual som ska sträcka sig över flera kontor eller om det är en arbetsplatsanalys som görs på det enskilda kontoret. Det här arbetet kommer att betala sig, nöjda medarbetare ger en bättre lönsamhet. Den korrelationen är inte bara ett rön, det är fakta.

Vi på CBRE kan hjälpa er genom processen för att optimera ert kontor, vi hjälper er med strategi, design och eventuell förhandling av nuvarande eller framtida kontor. Välkomna att kontakta oss!

Ladda ner rapporten

Vill du veta mer om våra tjänster: https://www.cbre.se/tjanster/planera-hyra-och-hyra-ut/arbetsplatsradgivning


Fatima Liljegren
Director, Head of Workplace, Sweden 
M +46 (0)73 270 72 35 
fatima.liljegren@cbre.com

Fatima Liljegren

Fatima Liljegren

Fatima arbetar inte på CBRE längre. Konktakta gärna Anders Hansén om du har frågor. anders.hansen@cbre.com

Prenumerera på nya artiklar

Prenumerera på nya artiklar

Senaste inläggen

Kategorier