CBRE Sverige

Som marknadsledande fastighetsrådgivare får vi dagligen nya erfarenheter och insikter. Oavsett om du redan är kund till oss, eller om du är allmänt intresserad av fastighetsbranschen gör vi det lätt att hålla dig uppdaterad. Vårt mål är att ge dig information, analyser och nyheter. Prenumerera på Sveriges Fastighetsblogg eller följ oss här för att ta del av de senaste inom fastighetsbranschen!

Alla

Kontoret – viktigare än någonsin!

I vår årliga hyresgästenkät frågade vi höga beslutsfattare i över 100 storbolag om deras syn på de utmaningar de står inför och vad som kommer att forma bolagens beslutsfattande gällande kontorslokaler 2022 och framåt.

En myt vi kan slå hål på är ”kontorsdöden” i och med att 41% av de svarande säger att deras lokalbehov kommer att öka framöver, förra året var den siffran bara ca 30%. Något som också stödjer detta är den låga vakansnivån i stora delar av Sverige och den höga efterfrågan på kontor av bra kvalitet. Så snarare är kontoret viktigare än någonsin som verktyg för att stödja företags affärsmål och för att attrahera och behålla arbetskraft som blir allt mer kräsna vid val av arbetsgivare. Det är enbart 6% av de svarande bolagen som har implementerat en policy där de kräver att personalen ska komma tillbaka till kontoret, medan 70% stödjer valfriheten för den anställde att själv styra vart arbetet skall utföras.  

För ett antal år sedan började företag att implementera aktivitetsbaserade kontorskoncept. Nu är hybridkontoret på allas läppar och nästan tre fjärdedelar av bolagen kommer implementera detta för att kunna hantera de krav som ställs på att de anställda skall kunna arbeta vart som helst ifrån. På CBRE märker vi ett en stor efterfrågan från företag att få hjälp med att förstå sitt behov och vi hjälper de flesta av våra kunder med att utreda och analysera hur hybridkontoret skall utformas just för den specifika kundens behov, eftersom det inte finns en one-size-fits-all.   

Efter en period av enorm osäkerhet växer det fram mer klarhet om riktningen för de framtida fastighetsstrategierna, och det är enbart en minoritet av företagen som inte kommer genomföra några förändringar i sina arbetsplatsstrategier. 

Läs hela rapporten i CBREs EMEA Office Occupier Sentiment Survey här: EMEA Office Occupier Survey Sentiment 2022

EMEA Office Occupier Sentiment Survey 2022

Här är våra tio viktigaste punkter från EMEA Office Occupier Sentiment Survey: 

  1. Företag är måna om att få en snar återgång till kontoren.
  2. Även om företag vill ha tillbaka medarbetare så snabbt som möjligt så är det väldigt få (6%) som gjort det obligatoriskt att komma tillbaka på heltid. 
  3. Att få tillbaka medarbetare kommer inte ske av sig självt utan kräver aktiv kommunikation och arbete från bolagsledningen för att stödja medarbetare på bästa sätt. 
  4. Strategin för företagens lokaler kommer uppgraderas och sättas högre på agendan. Enbart 8% säger att inga justeringar kommer ske. 
  5. Tillväxtplaner kommer att driva på efterfrågan och en stor andel av företagen (41%) förutser att deras förhyrningar kommer öka framöver. 
  6. Företagens aptit på flex och co-working fortsätter att växa. Andelen företag för vilka flex och co-working utgör 11-50% av deras portfölj ökar från dagens 13% till förväntade 57% om två år.
  7. Hybridarbete är här för att stanna, men det är komplicerat: En klar majoritet (72%) av företagen säger att de går mot en hybrid arbetsplats där anställda har ett mått av val inom ramen för bolagets policy. Men merparten (56%) har än så länge inte tagit fram en formell och modell för detta. 
  8. Balansen mellan företagets regler och personliga preferenser bland personalen kommer att testas. 51% av företagen strävar efter en lika blandning av kontors- och distansbaserat arbete. 
  9. En stor förändring av strategier kopplat till arbetsplatsen. Alla delar av arbetsplatsutformningen ses som viktigare nu än för ett år sedan. Att förbättra eller öka utbudet av mötes- och samarbetsfunktioner (63%) och att ändra designen på kontoret (50%) är de två huvudsakliga fokusområdena.
  10. Mångsidiga arbetsplatser framför klassiska skrivbord. Över 60% av företagen vill öka utbudet av blandade, delade eller mobila arbetsmiljöer. Nästan 80% kommer tydligt att skala ned på dedikerade arbetsplatser.

CBRE Workplace hjälper ditt företag att förstå era behov och skapa en arbetsplatsstrategi som vägleder er i att skapa en arbetsplats som är optimerad för att nå era affärsmål, produktivitet, innovation, samt behålla och attrahera talanger.  

Berätta om era utmaningar så berättar vi hur vi kan hjälpa er, kontakta gärna vårt Workplace Team: 

Mikael Alserud, Head of Workplace, CBRE Sweden:  mikael.alserud@cbre.com 
 
Klara Egerström, Associate Workplace, CBRE Sweden:  klara.egerstrom@cbre.com 
 
Läs mer om Workplace, på cbre.se och artiklar på  Sveriges Fastighetsblogg. 

 

Anders Hansén

Anders Hansén

Anders arbetar som Head of Advisory & Transaction Services, Occupier. Occupier teamet fokuserar på hyresgästrådgivning. De vägleder företag i lokalförsörjningsfrågor, hyresavtal, lokalstrategier, mm. Deras mål är att göra lokalen till en bättre och mer produktiv arbetsplats.

Kontaktuppgifter: +46701424239

anders.hansen@cbre.com

Prenumerera på nya artiklar

Prenumerera på nya artiklar

Senaste inläggen

Kategorier