CBRE Sverige

Som marknadsledande fastighetsrådgivare får vi dagligen nya erfarenheter och insikter. Oavsett om du redan är kund till oss, eller om du är allmänt intresserad av fastighetsbranschen gör vi det lätt att hålla dig uppdaterad. Vårt mål är att ge dig information, analyser och nyheter. Prenumerera på Sveriges Fastighetsblogg eller följ oss här för att ta del av de senaste inom fastighetsbranschen!

Alla

Arbetsplats = hälsoplats?

Vår hälsa och vårt välmående är alltjämt högt upp på agendan och arbetsgivare, företagare och fastighetsägare måste säkerställa en trygg, säker arbetsplats nu när vi söker oss alltmer utanför hemmakontoret. Nu handlar det om så mycket mer än handsprit, plexiglas, tejpmarkering och handtvättsrutiner. Medarbetare efterfrågar balans mellan privat- och arbetsliv och underlättande av vardagspusslet. Arbetsgivarna vill bygga kultur, varumärke och återuppta samarbete och innovationstakten och ta igen förlorad tid och arbete från pandemin. Önskemål på kontoren och arbetsplatserna har diskuterats i vardagliga sammanhang i flera år nu och efterfrågan på våra tjänster inom Workplace ökar stadigt.

Vi, och fler med oss, forskar, undersöker och kartlägger arbetsplatsmarknaden och dess utveckling. Studier visar på att vi faktiskt mår bättre när vi är på kontoret jämfört med när vi arbetar hemifrån. För många är det chansen till vardagsmotion, möten med kollegor för att bolla idéer, starta nya samarbeten och det där viktiga snacket vid kaffeautomaten. Stora delar av vår dagliga samvaro sker på arbetsplatsen.

Vi spenderar ca 90 % av vår tid inomhus. Kontorslokaler ska vara attraktiva för de anställda samt öka engagemang och effektivitet, eftersom det skapar goda resultat för företaget. I efterföljande stycke beskriver vi förutsättningarna för hållbara arbetsplatser som främjar välmående och högpresterande medarbetare.

Funktioner i ett hälsosamt kontor

Funktioner som gör hälsosammare och grönare kontor (enligt World Green Building Council).

Inomhusluftens kvalitet & ventilation

Hälsosamma kontor har låg koncentration av CO2 och andra föroreningar.

Terms komfort

Hälsosamma kontor har en bekväm temperaturnivå som personalen själva kan kontrollera.

Dagsljus & belysning

Hälsosamma kontor har generös tillgång till dagsljus och självstyrd elektrisk belysning.

Buller & akustik

Hälsosamma kontor använder material som minskar buller och ger tysta utrymmen att arbeta på.

Inredning & aktiv design

Hälsosamma kontor har ett varierat utbud av arbetsytor, med gott om mötesrum, tysta zoner och ståbord, vilket ger aktiv rörelse inom kontoren.

Biofili & vyer

Hälsosamma kontor har ett brett utbud av växter i lokalen och utsikt över naturen från arbetsplatser.

Miljö & känsla

Hälsosamma kontor har färger, texturer och material som är välkomnande, lugnande och framkallar naturen.

Läge & tillgång till service

Hälsosamma kontor har tillgång till kollektivtrafik, säkra cykelvägar, parkering och duschar samt en rad helande matval.

Hälsocertifieringar

I och med att vår hälsa och vårt välmående får mer fokus, har det utvecklats certifieringar som hjälper till att prioritera dessa aspekter i vår byggda miljö. De mest kända heter WELL och Fitwel. Utöver att täcka in byggnadstekniska parametrar som energi, vatten och material ingår där också till exempel näring och rörelse. Sammanfattningsvis tar man här fasta på hur byggnaden och arbetsmiljön samspelar för att skapa bästa förutsättningarna för dess brukare. Certifieringssystem är utvecklade i USA och ökar i popularitet världen över. Många av våra ESG-kollegor certifierar i dessa system och vi har också certifierat några av våra kontor. I Sverige har framförallt WELL fått ett visst fäste de senaste åren.

Hälsosamma kontor genom analys och arbetsplatsstrategier

Vårt team inom Workplace ger vägledning i hur man anpassar den fysiska arbetsmiljön, genom att upprätta en arbetsplatsstrategi som appliceras på kontors- och inredningsdesign, arbetsplatsdesign och medarbetarnas engagemang. Syftet är att bidra till en fysisk arbetsmiljö som är anpassad så att både medarbetarna och företaget kan nå sina mål. Vårt tjänsteerbjudande omfattar framtagning av arbetsplatsstrategi, hyresgästrepresentation, koncept och detaljutformning av design, projektledning och expertis inom förändringsledning. Det betyder att vi kan stödja våra kunder genom hela processen till ett nytt kontor genom en enda kontaktpunkt.

Att agera tillsammans med våra kunder gör det enklare att genomföra förändringar och förbättra standarden på arbetsplatserna. Förståelse för och inkludering av medarbetarna är förutsättningar för mer hållbara arbetsplatser, kontor och positiva kontorsmiljöer.

Vi hjälper er att skapa hälsoplatser

• Vi kan formulera och implementera arbetsplatsstrategier som tar hänsyn till era aktuella parametrar i flyttprojekt och anpassningar av befintliga kontorsmiljöer.

• Vi har en djup förståelse för vad det nya arbetssättet med mer flexibilitet som har uppkommit till följd av pandemin har för konsekvenser på kontorslokalen.
• Vi har spetskompetens inom hälsa, välmående och hållbara arbetsplatser som kan adderas till teamet.

• Vi skräddarsyr lösningar för varje kund för att nå effektivitet och hälsa bland medarbetarna.

• Vi kan hjälpa till med design, utformning och arkitekttjänster.

Vill du veta mer om hur vi skapar hälsofrämjande högpresterande kontor och arbetsplatser?

CBRE Workplace hjälper ditt företag att förstå era behov och skapa en arbetsplatsstrategi som vägleder er i att skapa en arbetsplats som är optimerad för att nå era affärsmål, produktivitet, innovation, samt behålla och attrahera talanger.

Kontakta gärna oss:

Mikael Alserud, Head of Workplace, CBRE Sweden: mikael.alserud@cbre.com 

Klara Egerström, Associate Workplace, CBRE Sweden: klara.egerstrom@cbre.com 

Linda Kjällén, Sustainability Manager, CBRE Sweden: linda.kjallen@cbre.com 


Läs mer om Workplace, på cbre.se och artiklar på Sveriges Fastighetsblogg.

Mikael Alserud, Klara Egerström och Linda Kjällén

Mikael Alserud, Klara Egerström och Linda Kjällén

Mikael Alserud är Head of Workplace, Sweden.
Kontaktuppgifter: +47 46 89 48 06
Mail: mikael.alserud@cbre.com

Klara Egerström är Analyst, Workplace Sweden.
Kontaktuppgifter: +46 70 840 58 99
Mail: klara.egerstrom@cbre.com

Linda Kjällén är Sustainability Manager, CBRE Sweden.
Kontaktuppgifter: +46 70 204 51 78
Mail: linda.kjallen@cbre.com

Prenumerera på nya artiklar

Prenumerera på nya artiklar

Senaste inläggen

Kategorier