CBRE Sverige

Som marknadsledande fastighetsrådgivare får vi dagligen nya erfarenheter och insikter. Oavsett om du redan är kund till oss, eller om du är allmänt intresserad av fastighetsbranschen gör vi det lätt att hålla dig uppdaterad. Vårt mål är att ge dig information, analyser och nyheter. Prenumerera på Sveriges Fastighetsblogg eller följ oss här för att ta del av de senaste inom fastighetsbranschen!

Alla

Framtidens advokatkontor

Vill du hellre lyssna på artikeln?

CBRE sammanställer löpande rapporter om lokalnyttjande inom olika branscher och marknader. Denna gång är det den legala sektorn som har analyserats i rapporten ”Law in EMEA 2019”. Du kan ladda ner rapporten i slutet av artikeln.

Rapporten sammanfattar data kring den legala sektorn och lokalnyttjande inom ett antal av de större städerna i Europa. Fokus ligger på effektivitet kopplat till kvm och hyra/anställd, och rapporten redogör djupgående för hur dessa nyckeltal skiljer sig mellan de olika städerna. Vidare konstateras att införandet av lokalstrategier där de anställda lämnar de traditionella kontoren med egna rum, mot öppna landskap där de inte har en egen arbetsplats, (på Engelska: ”alternative or agile workspace strategies”) har varit begränsat. I praktiken har det endast skett i UK och Irland även om det förekommer inslag av öppna landskap i ett fåtal andra städer.

Rapporten identifierar ett antal trender inom arbetsplatsen ”Workplace trends”, vilka återspeglar sektorns behov av att attrahera och behålla nyckeltalanger. Dessa är, hämtat från rapporten:

  • Bättre utnyttjande av lokalen via omfördelning av traditionella ytor som kan främja kontorshierarkier och silos.
  • Införande av wellness och mångfaldsprogram för alla medarbetare, som ett sätt lyfta fram och förstärka olika kompetensområden.
  • Ökat fokus på vikten av samarbete, till exempel genom införande av utrymmen för kunskapsdelning och teamrum.
  • Upplevelsen av kontoret, både för besökande klienter och för att möjliggöra effektivt arbete för både advokater och supportpersonal.
  • Experimenterande med olika kontorslösningar, inklusive möjliggörande av distansarbete eller andra innovativa lösningar i syfte att erbjuda pendlare ytterligare flexibilitet.
  • Koppla ihop medarbetarens upplevelse av kärn (ordinarie)-, flex- och virtuella arbetsplatser vilket kräver internt samarbete mellan fastighetsansvarig och andra affärsenheter.
  • Digital transformation för att effektivisera processer, vilket kan stärka uppfattningen av att en högkvalitativ teknisk plattform i sig kan vara en konkurrensfördel.

Legala sektorn i Sverige

Vi på CBRE har haft förmånen att arbeta med flera av de större advokatbyråerna i Sverige. Vår erfarenhet säger oss att även om den legala sektorn i Sverige också tittar på lokalkostnaderna – mycket till följd av de senaste årens kraftiga hyreshöjningar – så ligger fokus bl.a. på att attrahera och behålla ”rätt” medarbetare, bibehålla och utveckla marknadsposition. Den legala sektorn är en bransch i förändring, vilket bekräftas av många. Vi kan till exempel läsa i rapporten ”Framtidens jurist”, från Nordstedts juridik:

”Även för jurister och advokater håller det på att växa fram en bild av en ny verklighet med nya krav och arbetssätt – men hur kommer denna nya verklighet att se ut? Hur ser de på sin framtida roll, och vilka krav ställer de själva på sina framtida arbetsförhållanden?”

Utmaningarna är många och sprider sig från digital utveckling och införandet av AI till traditionella frågeställningar runt kontorens utformning.

Min slutsats

De flesta aktörerna inom den legala sektorn har kvar de traditionella kontoren med en hög andel egna rum. Ett fåtal har försökt testa lösningar med en större andel av personalen i öppna landskap men vi ser nu tendenser till att dessa i allt större utsträckning önskar återgå till egna rum.

Det finns idag fortfarande förhållandevis lite forskning runt olika kontorstyper och hur bra/dåliga dessa är. De rapporter som finns är till exempel "Sammanfattning av forskningsläget avseende aktivitetsbaserade kontor (ABW)", skriven av Annemarie Hultberg, samt "The Rise of Activity Based Working Research", från Leesman. De pekar på att frågan är mycket komplex och att det inte finns någon ”one size fits all” när det kommer till kontorsutformning. Tvärtom är en förändring i fråga om lokalutformning inte en enkel fråga om effektivitet som i kvm och hyra utan en mer djupgående fråga om företagens organisation, kultur och ledarskap kopplat till de aktiviteter som utförs på kontoret. Vilken väg man i slutändan väljer kommer att ha stor påverkan på arbetsmiljön, personalens hälsa och produktivitet och därmed företagets möjligheter att uppfylla sina mål.

Har du frågor om rapporten eller vill du boka ett möte? Kontakta mig på Daniel.Dubois@cbre.com

Lyssna på artikeln. 

Daniel Dubois

Daniel Dubois

Daniel arbetar inte längre på CBRE. Du får gärna kontakta Anders Hansén, Head of Occupier om du har frågor om Hyresgästrådgivning.
Mail: anders.hansen@cbre.com

Ladda ner rapporten "Law in EMEA 2019".

Ladda ner

Prenumerera på nya artiklar

Senaste inläggen

Kategorier