Så fångar du hyresgästen

Vill du hellre lyssna på artikeln?

Den traditionella processen för att visa förslag på hyresgästanpassningar kan vara tids- och resurskrävande och ofta bromsa uthyrningsprocessen. Ändringar kan resultera i omgångar av revideringar, ökande kostnader och i slutändan frustration.

Vore det inte enklare att kunna visa direkt hur en lokal kan utformas utifrån kundens behov?

Floored Plans

CBRE Technology har tagit fram ett verktyg kallat Floored Plans som låter dig visa hur en lokal kan anpassas till kundens behov och önskemål. I realtid görs en 3D-visualisering som ger en bra bild av hur lokalen kan komma att se ut. Att den görs i realtid innebär att du tillsammans med kunden kan testa och ändra parametrar för att se hur olika lösningar ser ut och fungerar. Det interaktiva verktyget hjälper till att lösa problemet med hur en hyresgäst kan passa in i ett utrymme. Du kan snabbt och smidigt skapa, anpassa och dela planer som uppfyller hyresgästens behov. Samtidigt synliggörs viktiga parametrar, inklusive antal arbetsplatser och tillgänglighet till öppna utrymmen. 3D-upplevelsen kan kompletteras med utomhusvyer och olika designteman med färg och form. Ditt arbete blir effektivare och hyresgästen får en visuell bild av slutresultatet. Det gör att de lättare och snabbare kan ta ett beslut. Du kanske till och med kan övertyga en hyresgäst som inte annars hade nappat.

Läs mer om verktyget här.

CBRE-flooredplan

Floored Build

Om dina lokaler inte är byggda eller helt färdiga ännu så erbjuder CBRE ett motsvarande verktyg. Hjälpmedlet kallas Floor Build och ger dig samma möjlighet att i realtid visa hur olika kundbehov kan tillgodoses. Du och din kund kan utforska olika alternativ för lokalernas utformning innan de är färdigställda. Det är effektivt och kan ge dig en kostnadsfördel.

Läs mer om verktyget här.

CBRE-FlooredBuild

De här verktygen är några av alla de tekniska hjälpmedel som CBRE har tagit fram för att hjälpa till att hyra ut lokaler och byggnader runt om i världen. Vi använder erfarenheter från vår globala verksamhet för att utveckla och använda verktyg vid bland annat stora projektuthyrningar. Förhoppningsvis kan de även hjälpa dig till en bättre lönsamhet.

Läs mer om verktygen här.

Vill du veta mer? Kontakta Nina eller Piotr!

Lyssna på artikeln.

Nina de Besche & Piotr Kolacz

Nina de Besche & Piotr Kolacz

Nina arbetar som Head of A&T Investor Leasing på CBREs Stockholmskontor. Hon har lång erfarenhet inom strategisk rådgivning och uthyrning av kommersiella lokaler samt inom fastighetsförvaltning.
Kontaktuppgifter:
+46 73349 8746 | nina.debesche@cbre.com

Piotr ansvarar för Technology and Business Development för både Sverige och Norge.
Kontaktuppgifter:
+47 47085108| Piotr.Kolacz@cbre.com

Prenumerera på nya artiklar

Prenumerera på nya artiklar

Senaste inläggen

Kategorier