Hur kommer COVID-19 att ändra på våra arbetsplatser?

Covid-19-pandemin har påverkat nästan alla aspekter av våra liv, inklusive grundläggande uppgifter som att arbeta. Till följd av detta har företagsverksamheter och kontorslokalers utformning förändrats.

Nyligen meddelande giganterna Google, Microsoft och Facebook att de tillåter sina medarbetare att frivilligt arbeta hemifrån till och med juli 2021. Även Twitter meddelade i maj att deras anställda kan arbeta hemifrån ”för alltid” om de vill. Vi har inget facit om distansarbete kommer fortsätta för alltid eller mattas av. Låt oss avvakta vår nordiska vinter innan vi drar långtgående slutsatser.

Samtal med kontorshyresgäster

Enligt vår senaste globala undersökning med kontorshyresgäster meddelade de flesta företagen att de planerar att återgå till kontoren stegvis. Tillbakagången drivs främst av behovet av att främja samarbete, ”onboarding” av nyanställda samt låta medarbetarna uppleva företagskulturen och ses för att utveckla och utbyta nya idéer.

austin-distel-wawEfYdpkag-unsplash

Trender och resultat

I undersökningen kom man fram till följande punkter.

 • Förväntningar på fortsatt flexibelt arbete: 70% av de tillfrågade indikerade att en del av deras medarbetare kommer att få fortsätta att arbeta på distans på heltid. 61% av de tillfrågade uppgav att alla medarbetare skulle få fortsätta att arbeta utanför kontoret åtminstone på deltid.

 • Det fysiska kontoret förblir viktigt: 41% sa att vikten av det fysiska kontoret kommer minska något och 38% sa att det kommer att förbli lika viktigt, om inte mer.

Många företag kommer sannolikt att ompröva sitt sätt att nyttja sina arbetsplatser, oavsett om det handlar om nedskärning av yta eller omfördelning av yta till ”satellitkontor” – hemma eller annan plats utanför kontoret. Att ha en verksamhet där alla medarbetare arbetar helt på distans är rimligen inte det bästa alternativet, med tanke på fördelarna med social anknytning, samarbete och innovation som arbete på kontoret medför. Det kommer dock att vara viktigt att skapa optimala arbetsförutsättningar för medarbetarna både på distans och på kontoret.

 • Konjunkturjustering av portföljer pågår: Mer än 60% av de tillfrågade arbetar med att förlänga sina hyresavtal och över hälften avvaktar med sina flyttplaner. Över 85% håller på att optimera sina portföljer och mer än 75% har lagt sina expansionsplaner på is eller har avblåst dem.

 • Långtidsstrategier ses över: 70% känner sig trygga med att fastställa långsiktiga fastighetsstrategier, trots pandemin. Färre än ett av tio företag överväger att lämna stadskärnor med hög täthet och en fjärdedel utforskar strategier med att ha ”satellitkontor” i förorten. 73% av de tillfrågade förväntar sig att flexibla kontor kommer att spela en större roll i den framtida strategin.

 • Arbetsplatsen förändras snabbt: De flesta tillfrågade angav att arbetsplatstrenden rör sig ifrån enskilt distansarbete till arbete i gemensamma samarbetsutrymmen. Gemensamma samarbetsutrymmen påverkar effektiviteten på arbetsplatsen positivt och är avgörande för att tillfredsställa ”hybrida medarbetare” (som arbetar både på kontoret och på distans). Det finns dock en viss osäkerhet med tanke på hälso- och säkerhetsrisker gällande COVID-19.

xps-aJnHSrgSWkk-unsplash

Beröringsfria tech trender

Utöver svarsresultaten ovan ser vi även en hel del ”Tech-trender”.

Investeringar i teknik och digitalisering i byggnader kommer att vara avgörande för att förbättra användarupplevelsen, men också i högre grad för hälsohantering och välbefinnande. Vi förväntar oss i större grad ”prime-byggnader” som är uppgraderade och utrustade med den senaste tekniken. Investeringar i teknik har flyttats från att vara något som är trevligt att ha till ett måste i kontorshyresgästernas fastighetsstrategier. Några exempel är följande:

 • Entréer: ”Wellness-check” före inträde i entréer.

 • Hissar och gemensamma utrymmen: Beröringsfri entré och luftfiltrering.

 • Skrivbord: Minimum 2 meters avstånd mellan kontorsstolar.

 • Konferensrum: Verktyg för att samarbeta på distans, flera videosamtalsrum.

 • Badrum: Automatiska rengöringslösningar.

 • Kök: Låg beröring och röstaktiverad teknik. Färre stolar som uppmanar till att sitta glesare, vilket även ökar valfriheten för den som kommer ensam och ska äta i matsalen.

 • Företagskultur och hälsa: Medarbetarnas välbefinnande, kommunikation och engagemang.

 • Utanför kontoret: Cyber- och nätverkssäkerhet på hemmakontoret.

Summering:

Kontorets framtida roll är en av de största frågorna som företagsledare står inför idag. Även före pandemin var distansarbete en väletablerad trend då medarbetare blivit mindre beroende av det fysiska kontoret för att framgångsrikt utföra sina jobb. Vi tror att medarbetare vill ha fler valmöjligheter på de platser som de använder för att utföra sitt arbete, förutsatt att de kan arbeta säkert. Företag/medarbetare kommer att använda mer teknik och tjänster för att integrera sina fysiska och digitala världar, vilket påskyndar många av designtrenderna som startade före COVID-19. Upplevelsen att gå in på kontoret kommer utan tvekan vara helt annorlunda under de kommande månaderna/året. Övergripande säkerhet för medarbetare, integritet och moral kommer att vara ”top of mind”.

Läs mer:

CBREs senaste globala undersökning med kontorshyresgäster

Checklista för att undersöka det nya coronavirusets påverkan på arbetsmiljön

Reopening: The Tech-Enabled Office In A Post-Covid World

cbre.se/WorkplaceStrategies

Ingrid Godaker & Klara Egerström

Ingrid Godaker & Klara Egerström

Ingrid arbetar inte längre på CBRE. Kontakta gärna Klara om du har frågor om Workplace Strategies och Projektledning för hyresgästanpassningar

Klara har sedan 2019 jobbat på CBRE som projektledare för hyresgästanpassningar och hyresgästrådgivning inom A&T Occupier i Stockholm. Innan hon började på CBRE studerade hon Lantmäteriprogrammet med inriktning fastighetsekonomi vid Lunds Tekniska Högskola. Under studietiden gjorde hon även en utbytestermin i Kanada vid Queen's University. Klara är ansvarsfull, effektiv och anpassar sin förmåga för att göra kunden nöjd och uppfylla deras behov.

Kontaktuppgifter:
klara.egerstrom@cbre.com | +46 70 840 58 99

Prenumerera på nya artiklar

Prenumerera på nya artiklar

Senaste inläggen

Kategorier