CBRE Sverige

Som marknadsledande fastighetsrådgivare får vi dagligen nya erfarenheter och insikter. Oavsett om du redan är kund till oss, eller om du är allmänt intresserad av fastighetsbranschen gör vi det lätt att hålla dig uppdaterad. Vårt mål är att ge dig information, analyser och nyheter. Prenumerera på Sveriges Fastighetsblogg eller följ oss här för att ta del av de senaste inom fastighetsbranschen!

Alla

Hur prioriterar finanssektorn och den professionella tjänstesektorn?

CBREs europeiska undersökning av kontorshyresgästernas attityd och synsätt, i oktober 2023, avslöjar vilka fokusområden som finns hos bolag inom finans- och den professionella servicessektorn (F & PS). Det inkluderar främst återvändandet till kontoret, hybridpolicyer, optimering av kontorsportföljen, beslut om läge, hyresgästanpassning samt hur förändrade arbetssätt påverkar kontorsutformningen.

Undersökningen visar att medan 35 % av F & PS-företagen kräver kontorsnärvaro under större delen av veckan så rapporteras faktiskt beläggning vara högre hos 57 % av företagen. Detta beror delvis på noggrann uppföljning och efterlevnad av hybridpolicy. Undersökningen visar även att företagen är mer benägna att öka närvaron på kontoret på grund av en svagare ekonomi och ser potential att öka närvaron över nuvarande nivåer genom olika metoder för att engagera och kommunicera med sina anställda. Trots detta är målet, för 64 % av företagen, en jämn mix av arbete på kontoret och på distans.

Huvudpunkter i rapporten

  1. Majoriteten av F & PS-företagen kräver regelbunden närvaro på kontoret, och den faktiska beläggningen är högre än i andra sektorer. Detta beror delvis på strängare regleringar på vissa marknader, såsom i Storbritannien, och noggrannare övervakning av kontorsnärvaro inom sektorn.
  2. Företagen är mer proaktiva när det gäller att främja närvaro på kontoret och använder olika metoder för att engagera sina anställda och kommunicera med dem. Trots detta strävar bolagen fortfarande efter en balanserad mix av arbete på kontoret och på distans.
  3. F & PS-sektorns avsikt att minska kontorsportföljen överensstämmer med den övergripande trenden inom alla branscher. Detta mönster är särskilt tydligt inom banksektorn där de har genomfört betydande minskningar av sina kontorsytor och filialer.
  4. Företagen har visat särskilt intresse för gröna hyresavtal, trots kostnadsrestriktioner. Detta ligger i linje med deras ESG-engagemang.
  5. F & PS-företag förväntar sig en starkare tillväxt inom flexibel arbetsmiljö (co-working) och ser det som en lösning på hur det var tidigare när beslut gällande kontor begränsade flexibiliteten eller hindrade affärsmålen.
  6. När det gäller val av fastighet är läget en topprioritet. Tillgång till kollektivtrafik är lika viktigt för F & PS-företag som för andra.


Sammanfattning

Många av slutsatserna i rapporten återfinns bland F & PS-företag i Sverige. Det vi ser är att det blir allt viktigare för företag att planera och utreda lokalbehovet i god tid inför en kontorsflytt eller avtalsförnyelse. Detta gäller särskilt företag som vill sitta i en bra lokal i ett centralt läge, där utbudet är litet och hyresnivåerna fortsatt är höga. Företag behöver tidigt förstå syftet och målet med kontoret för att kunna attrahera och behålla personal och samtidigt kunna erbjuda en produktiv arbetsmiljö. 

Även de svenska bolagen inom sektorn betonar vikten av att anställda behandlas rättvist och behovet av att stödja engagemang och motivation hos dem.

Ladda ner rapporten

Vill du veta mer om våra tjänster: https://www.cbre.se/tjanster/planera-hyra-och-hyra-ut/hyresgastradgivning.

Kontakta mig om du vill veta mer:
Philip Nilsson
Director, Occupier Tenant Representation, Sweden 
M +46 (0)73 349 8733 
philip.nilsson@cbre.com

Philip Nilsson

Philip Nilsson

Philip Nilsson is Director of Occupier, Tenant Representation. He and his team act as an advisor to businesses, navigating the complexities of occupying space. They develop real estate strategies in line with clients goals, negotiate on their behalf and bring in partners from related services to add value.

philip.nilsson@cbre.com

Prenumerera på nya artiklar

Prenumerera på nya artiklar

Senaste inläggen

Kategorier