CBRE Sverige

Som marknadsledande fastighetsrådgivare får vi dagligen nya erfarenheter och insikter. Oavsett om du redan är kund till oss, eller om du är allmänt intresserad av fastighetsbranschen gör vi det lätt att hålla dig uppdaterad. Vårt mål är att ge dig information, analyser och nyheter. Prenumerera på Sveriges Fastighetsblogg eller följ oss här för att ta del av de senaste inom fastighetsbranschen!

Alla

5 saker att känna till innan ni hyr ut kontoret i andra hand

Fler och fler lokalhyresgäster ser över möjligheterna att hyra ut sina kontor i andra hand för att optimera sin fastighetsportfölj till följd av pandemin. Vår rådgivare, Alexander Andonov, har samlat tips samt vanliga utmaningar man kan stöta på i processen. 

Av de kontrakt som tecknades under första kvartalet 2021 i Stockholm uppskattas cirka 12% till andrahandsuthyrningar. Många marknader ser nu en nedgång i antalet nya andrahandslokaler men nivåerna är fortfarande höga historiskt sett. Det finns många förklaringar till det ökade utbudet, allt från nedskärningar till sänkta tillväxtprognoser, ökad efterfrågan på distansarbete och hybrida arbetspolicyer.

När och varför du bör överväga att hyra ut i andrahand?

Varför ett företag överväger att hyra ut sin lokal i andra hand kan variera men två vanliga anledningar är:

 1.  Ni har inte längre behov av lika mycket utrymme som tidigare, orsakerna kan bland annat vara ändrade arbetsplatsstrategier eller sänkta tillväxtprognoser. Omständigheterna kan vara många men grundtanken är densamma, ni har ett överflöd av utrymme och en andrahandsuthyrning kan hjälpa till att täcka kostnaderna.
 2. Företaget har växt ur sitt kontor – trots hybrida arbetssätt värderas kontoret fortfarande högt och ni behöver mer utrymme för era medarbetare. Om er fastighetsägare inte kan erbjuda en expansion i befintlig lokal söker många lokalhyresgäster möjligheter att hyra ut befintlig lokal i andra hand i samband med en flytt till ett större kontor innan hyresavtalets utgång.

Fördelar med andrahandsuthyrning

Även om omständigheterna kan variera ser vi två vanliga fördelar med att hyra ut sin lokal i andrahand:

 1. En andrahandsuthyrning medför ofta förskottskostnader men företaget kan under hyrestiden omfördela ansvaret på andrahandshyresgästen för utrymmet man inte använder, samtidigt som man kompenserar del av hyreskostnaderna med intäkterna från underhyresgästen.
 2. Andrahandsuthyrningen kan hjälpa företag att få rätt storlek på sin fastighetsportfölj vilket oftast är den största ekonomiska fördelen. I portföljplaneringen tar bolag ofta höjd för framtida tillväxt men tillväxtprognoser är just det – prognoser – och kan överträffas men även missbedömas.

Vanliga utmaningar vid andrahandsuthyrning

Med fördelarna kommer även en del utmaningar med att hyra ut sin lokal i andrahand. Nedan följer några vanliga utmaningar ni bör utvärdera.

 • Det kan bli svårt att täcka hela hyreskostnaden. Givetvis blir detta lättare i en uppåtgående marknad men det kan bli svårt när läget är det motsatta
 • Det kan ta tid att hitta en ny hyresgäst beroende på rådande efterfrågan och utbud.
 •  Det kan tillkomma förskottskostnader för att anpassa lokalen till den nya hyresgästen.

5 användbara tips för att säkerställa en framgångsrik andrahandsuthyrning

När ni bestämt er för att hyra ut er lokal i andra hand bör ni vidta åtgärder för att förbereda ert kontor för att komma ut på marknaden och reducera tiden det kommer ta för att hitta en ny hyresgäst.

 1.  Se över ert hyresavtal
 2.  Sätt realistiska förväntningar på kostnadstäckning och analysera de ekonomiska konsekvenserna
 3. Gör kontoret redo för att marknadsföras
 4. Undersök potentiella nya hyresgästens finansiella styrka
 5. Överväg att förhandla med din hyresvärd som ett alternativ till andrahandsuthyrning

Vill du veta mer? Ladda ner vår rapport här nedan.

Alexander Andonov

Alexander Andonov

Alexander arbetar inte på CBRE längre. Kontakta gärna Anders Hansen om du har frågor. anders.hansen@cbre.com

Ladda ner rapporten: 5 Things You Should Know Before Subleasing Your Office Space

Ladda ner rapporten

Prenumerera på nya artiklar

Senaste inläggen

Kategorier