Myter om Millennials – mer konservativa och traditionella än vad som tidigare framställts

Vill du hellre lyssna på artikeln?

Nästa år kommer 50% av den globala arbetskraften bestå av millennials, det vill säga de som är födda mellan år 1980 och 2000. På grund av detta kommer beslut om var de arbetar, hur de arbetar och vem de arbetar för ha stor inverkan på den globala ekonomin och även fastighetsbranschen.

För att djupdyka i detta och för att separera fakta från uppdiktade osanningar, generaliseringar och stereotyper genomförde vi på CBRE en av de mest utförliga och detaljerade globala studierna någonsin. Studien fokuserar på hur millennials väljer att leva, arbeta och hur de vill spendera sin fritid.

Ladda ner studien Millenials - Myths and Realities, längst ner i artikeln.

Det finns idag många myter om millennials. Det intressanta med vår studie är att den slår hål på flera av dessa myter, några av dem är bl.a.:

  • Att millennials känner sig berättigade till ett bra jobb och en snabb karriär. Detta stämmer inte alls, utan majoriteten är glada över att ha ett jobb överhuvudtaget.
  • Att millennials är ”jobb-hoppare” och stannar kort vid varje anställning stämmer inte heller. 62% vill ha en karriär på ett eller ett fåtal arbetsplatser.
  • Att millennials skulle tycka att det är naturligt att det inte finns någon tydlig gräns mellan jobb och fritid stämmer inte heller. 56% säger att arbete och fritid skall vara tydligt separerade.
  • Att millennials vill jobba och bo i stora städer stämmer till viss del, men hela 55% anser att arbeta i en liten eller medelstor stad är tilltalande eller mycket tilltalande.

En annan myt som är vanlig inom fastighetsbranschen och bolagen vi träffar är att millennials skulle föredra kontor fyllda av soffor, biljardbord och sacco-säckar och att de inte behöver ett skrivbord överhuvudtaget. Detta visade sig inte stämma heller, enbart en tredjedel uttrycker önskemål om att arbeta i en öppen arbetsmiljö. I motsats så önskar två tredjedelar att ha ett eget eller delat kontorsrum.

Min slutsats: 

Resultatet av studien kan verka överraskande eftersom millennials är betydligt mer konservativa och traditionella än vad som tidigare framställts i t.ex. media. Dock är jag övertygad om att detta inte kommer ha någon större påverkan på trenden med kontor som stödjer öppenhet och samarbete. Men det viktiga är att förstå att millennials liksom alla andra tidigare generationer starkt influeras av deras personliga erfarenheter. Det går inte att klumpa ihop stora demografiska grupper och förenklat tilldela dem egenskaper och attribut. Varje människa är unik och identifierar vad de personligen ser som ett framgångsrikt beteende. Om t.ex. ett eget kontorsrum anses som en statussymbol så blir det preferensen. Detta visar på ett behov av att tydliggöra vilken typ av arbetssätt och nyttjande av arean som är optimal för respektive verksamhet snarare än statusbelöningar.

Vår studie tyder på att millennials kommer att omfamna flexibelt arbetssätt men det bekräftar också vad vi sett under våra genomförda projekt. Ett grundligt arbete måste göras inför stora kontorsprojekt och ledarskapet inom organisationen tillsammans med förändringsledning är nycklarna till framgång. Att bara anta att millennials accepterar förändringar rakt av bara för man sett bilder från vissa Silicon Valley-bolag kommer inte räcka.

Istället för att lägga för stort fokus på arbetssätt och huruvida medarbetarna skall ha egna skrivbord eller inte så är frågan som företagen skall ställa sig själva; vilken typ av upplevelse vill vi att de anställda skall ha när de kommer till kontoret?
För vi på CBRE har tydligt sett att rätt medarbetarupplevelse driver engagemang, välmående och prestation.

Vill ni ha hjälp med att utforma framtidens kontor, tveka inte att kontakta mig eller någon av mina kollegor på Workplace Strategies.

Lyssna på artikeln:

Anders Hansén

Anders Hansén

Anders arbetar som Head of Advisory & Transaction Services, Occupier. Occupier teamet fokuserar på hyresgästrådgivning. De vägleder företag i lokalförsörjningsfrågor, hyresavtal, lokalstrategier, mm. Deras mål är att göra lokalen till en bättre och mer produktiv arbetsplats.

Kontaktuppgifter: +46701424239

anders.hansen@cbre.com

Ladda ner studien: Millenials - Myths and Realities

Ladda ner

Prenumerera på nya artiklar

Senaste inläggen

Kategorier