Näthandeln med livsmedel tvingar fram förändringar

Vill du hellre lyssna på artikeln?

Näthandeln med dagligvaror ökar ständigt. Konsumenterna handlar mer och mer färskvaror online och det ställer allt större krav på effektiva leveranser. Industrin har därför börjat prova nya tekniker och metoder för leveranser. Kan det få konsekvenser för fastighetsbranschen?

En studie från CBRE och Streetsense

I en serie artiklar belyser vi viktiga trender inom konsument- och detaljhandelssektorn, vi ger aktuella exempel på branschinnovationer och gör framtidsinriktade förutsägelser. Artiklarna är framtagna i samarbete med Streetsense.

Trender i livsmedelsbranschen

Studien visade att konsumenternas ändrade vanor driver utvecklingen i dagligvarubranschen framåt. Bekvämlighet och enkelhet är nyckelord. Ökad andel färsk färdigmat som ett alternativ till restaurangbesök, enklare och fler sätt att beställa varor, samt bekväma leveranser är i fokus.
Här är några exempel:

  • Utbudet av färsk färdigmat ökar. Istället för hemkörning kan du även hämta den förpackade portionen direkt i butik.
  • Hemleverans med hjälp av självkörande bilar, drönare och robotar kommer att bli vanligare.
  • Hemleveranser, till och med till ditt kylskåp, även när du inte är hemma. Du ger leverantören access till ditt hem.
  • Satsning på miljövänliga transportmedel för leverans. I stadskärnor kan cykelbud bli vanliga för matleveranser.
  • Nya företag blir vanliga i leveranskedjan. Ett exempel är Über Eats som redan har börjat leverera dagligvaror i Australien. Samarbeten mellan livsmedelskedjor och logistikföretag kommer att bli fler.
  • Din busshållplats blir en butik. Du kan med hjälp av en app och QR-kod scanna varor på en plansch, checka ut, och få varorna hemlevererade direkt.
  • Prenumerationer på bulkvaror. Du behöver inte beställa de vanligaste varorna om och om igen. Du prenumererar och vet att de alltid finns hemma.

Konsekvenser för fastighetsbranschen

I större städer där kundunderlaget är tätare kommer nya tekniker för hemleverans att introduceras snabbare och bli allt vanligare. Eventuellt kommer fastigheter att behöva anpassas för att kunna ta emot robotar och drönare. Affärslokaler kommer också att anpassas ytterligare för att kunna leverera det som beställs online.

På mindre orter och på landsbygden där kundunderlaget är glesare kommer ”beställ-och-hämta” att bli en vanligare modell. Hämtningen kan ske i butik eller på anpassade hämtningspunkter (lager). Även här kommer lokaler att anpassas för nya leveransmetoder.

Sammantaget kommer lokaler att anpassas för att kunna hantera nätbeställningar och leveranser. Det finns till och med en möjlighet att vissa butiker görs om helt och hållet till lager och distributionspunkter för att kunna hantera omställningen till näthandel. Anpassningen av lokaler har redan börjat i Sverige.

Vår slutsats

Vi är mitt inne i en omställning av dagligvaruhandeln. En ökande andel nätförsäljning driver på en utveckling och effektivisering av leveranskedjan. För fastighetsbranschen innebär det att lokaler måste anpassas för att kunna hantera logistiken. Företag som är experter på logistik blir partners med dagligvarukedjor. Även enskilda hem kan komma att anpassas för att kunna bli mottagare av automatiserade leveransmetoder. Leveransmetoderna kommer att skilja sig åt mellan tät- och glesbefolkade områden. I Sverige ser vi redan exempel på hur de större handlarna har börjat anpassa sin verksamhet för att möta efterfrågan.

Vill du veta mer om hur CBRE kan hjälpa dig med anpassning till näthandel? Kontakta oss idag så berättar vi mer. 

Lyssna på artikeln:

Oscar Sandén & Christoffer Bladh Nord

Oscar Sandén & Christoffer Bladh Nord

Oscar arbetar på CBREs Göteborgskontor på avdelningen Advisory & Transaction Services, Investor Leasing. Oscar är fastighetsrådgivare och utvecklar kreativa lösningar för dina hyresutmaningar .
Kontaktuppgifter:
+46 073 149 8408 | oscar.sanden@cbre.com

Christoffer ansvarar för affärsområdet Industrial & Logistics med fokus på uthyrning. Han arbetar nära CBREs Capital Markets team och är expert kring frågor inom Industri- och Logistikmarknaden avseende hyresgäster och fastighetsägare, industrimark, hyror och mer.
Kontaktuppgifter:
+46731498436 | christoffer.nord@cbre.com

oscar.sanden@cbre.com

Ladda ner Rapporten: Innovation Watch

Ladda ner

Prenumerera på nya artiklar

Senaste inläggen

Kategorier