Nytt fokus för företagens lokalstrategier

CBREs stora hyresgästundersökning – Occupier Survey 2019 – visar att bristen på arbetskraft har börjat påverka företagens lokalstrategier. Lokalernas placering och utformning har blivit ett konkurrensmedel i kampen om kompetenta medarbetare och där så kallad optimering av humankapitalet har hamnat i fokus.

Undersökningen är gjord på 180 företag, i varierande branscher, och spridda över Europa och Nordamerika. De tillfrågade är fastighetschefer med antingen lokalt eller globalt ansvar över sitt företags lokaler.

Hur kan företag optimera humankapitalet?

Idag finns det en tydlig trend att använda lokaler för att attrahera, behålla och utveckla talangfulla medarbetare. Till skillnad från föregående års undersökning där måluppfyllelse och kostnadsreduktioner låg i topp, anses de viktigaste faktorerna i företagens fastighetsstrategier i år vara medarbetarengagemang och måluppfyllelse.

Tre strategier för att attrahera arbetskraft

Undersökningen lyfter fram tre strategier som företag kan använda för att optimera humankapitalet genom att attrahera kompetent arbetskraft:

  1. Andelen företag som förväntar sig en betydande användning av flexibla utrymmen de närmaste tre åren är 20 procentenheter högre än de som gör det idag, vilket indikerar att flexibla kontor är fortsatt hett. Strategin för flexibla kontor och utrymmen intygar att attraktion och behållning av medarbetare är en anledning till ökningen. En annan orsak är att experimentera med olika arbetsplats- och uthyrningsmetoder. Det finns också tydliga tecken på att företagen har en ökad betalningsvilja för service- och tjänsteutbud i husen.

  2. Strategin för användarupplevelser visar att intresset är stort för utveckling av program som ökar användarupplevelsen (UX). En genomsnittlig arbetstagare spenderar många timmar av sitt dygn på arbetsplatsen och i en optimal värld finns ett program som omfamnar individens totala behov. Dagens UX-program fokuserar mer på fysiska aspekter av arbetsmiljön, än på mjukare värden. Utvecklingen går däremot i rätt riktning och det bör noteras att en tredjedel av de tillfrågade företagen har planer på att anställa en UX-ledare. Två tredjedelar skulle även betala premium för en byggnad där hyresvärden hade lämnat ett förbättrat UX-erbjudande.

  3. Den disruptiva tekniken kan komma att förändra framtida arbetssätt. AI och maskininlärning är stora drivkrafter för teknikstrategin: Strategi för användning av teknik. Hela 70 % har för avsikt att öka sina fastighetsteknikinvesteringar under de närmaste åren, mestadels i en mer människocentrerad riktning (exempelvis genom intelligenta kontor). I syfte att inskaffa rätt kompetens och uppnå uppsatta mål, är företag beredda att använda olika tillvägagångssätt, inklusive outsourcing till specialister.

Vilka är då de tre största utmaningarna för företagens framtida verksamhet?

  1. Ekonomisk osäkerhet: osäkerheten har ökat sedan den senaste mätningen 2018 (från 41 till 43 %) och är därmed en given prioritering.

  2. Disruptiv teknologi: statistiken visar att teknologifrågan har minskat i betydelse, däremot anser de flesta tillfrågade att ny teknik kommer att ha en stark inverkan på företagets affärsmöjligheter i framtiden.

  3. Bristen på kompetent arbetskraft: arbetskraften är den utmaning som ökat kraftigast, från 17 %, 2018, till hela 34 % under 2019.

Min summering

Sammanfattningsvis handlar optimering av humankapitalet om att attrahera, behålla och utveckla talangfulla medarbetare. Arbetskraft attraheras genom de tre strategierna: flexibla kontor och utrymmen, ökning av användarupplevelsen via UX-program samt implementering av disruptiv teknik. Ekonomisk osäkerhet och bristen på kompetent arbetskraft är några av de framtida utmaningar som företag bör ha i åtanke. Samtidigt som det finns ett ökat behov av skräddarsydda lösningar som tar hänsyn till olika affärsfunktioner, kontorsutrymmen samt service- och tjänstefunktioner.

Kontakta gärna mig om du har frågor om rapporten.
Här kan du läsa om Investor Leasing på cbre.se

Läs mer om Megatrenderna inom fastighetsbranschen på CBREs gloala hemsida.

 
Nina de Besche

Nina de Besche

Nina arbetar som Head of A&T Investor Leasing på CBREs Stockholmskontor. Hon har lång erfarenhet inom strategisk rådgivning och uthyrning av kommersiella lokaler samt inom fastighetsförvaltning. På CBRE leder Nina ett team om 6 personer som arbetar med uthyrning av kontorslokaler, och sitter också i ledningsgruppen. Kontaktuppgifter: +46 073 349 8746

nina.debesche@cbre.com

Ladda ner Rapporten: Occupier Survey 2019

Ladda ner

Prenumerera på nya artiklar

Senaste inläggen

Kategorier