CBRE Sverige

Som marknadsledande fastighetsrådgivare får vi dagligen nya erfarenheter och insikter. Oavsett om du redan är kund till oss, eller om du är allmänt intresserad av fastighetsbranschen gör vi det lätt att hålla dig uppdaterad. Vårt mål är att ge dig information, analyser och nyheter. Prenumerera på Sveriges Fastighetsblogg eller följ oss här för att ta del av de senaste inom fastighetsbranschen!

Alla

Vad händer på den svenska fastighetsmarknaden 2021?

Nyligen presenterades Nordic Real Estate Market Outlook 2021 på CBREs kundevent. Nu publicerar CBRE vår Swedish Real Estate Market Outlook 2021 där du kan läsa en översyn för fastighetsbranschen, insikter om framtidens kontor, e-handel och hur bostadsmarknaden kan komma att se ut.

Market Outlook för Sverige 2021 – utsikterna för Sverige och svensk fastighetsmarknad

Vill du veta mer om vad rapporten innehåller? Läs artikeln eller lyssna på Amandas sammanfattning.

  • Svensk BNP spås växa med 3% under 2021. Det ska ses i ljuset av att ekonomin krympte med -3% under 2020, så vi är tillbaka på 2019 års nivåer först under 2022.

  • För kommersiella fastigheter, så ser bostäders direktavkastningskrav fortsatt attraktiva ut ur ett europeiskt perspektiv.

  • Inom handeln har externhandelsområden man åker bil till gynnats av våra förändrade beteendemönster under pandemin. Inomhusgallerior med mycket sällanköp som man åker till kommunalt har istället haft det oerhört tufft. Skillnaden i direktavkastningskrav från andra tillgångar kommer att tilldra intresset från investerare, och där man har högre visibilitet vad gäller framtida driftnetto kan investeringsaktiviteten öka.

  • För kontor var investeringsvolymerna ungefär hälften 2020 jämfört med 2019. Anledningen är osäkerhet om hyresgästmarknaden, och att köpare och säljare därmed har stått för långt ifrån varandra. Det är högre likviditet i tillgångar med hyresgäster som har en skattefinansierad verksamhet. Hur det blir framöver hänger på visibiliteten i hyresgästmarknaden.

  • Logistik har en kraftig efterfrågetillväxt på grund av ökad e-handel under pandemin, och detta kommer ta sig uttryck i högre mängd färdigställda ytor under 2021, eftersom man har vuxit ur sina lager.

  • Samhällsfastigheter ser ett växande antal investerare, de flesta dock primärt svenska eller nordiska än så länge. En förutsägbart strukturellt ökande efterfrågan är extra attraktivt i osäkra tider som dessa.

  • För hotell har turism i form av resor och upplevelser god motståndskraft. Det blir tuffare för affärsresor, där en del resor sannolikt permanent ersätts av digitala lösningar. Det är dels utifrån kostnadseffektivitet, dels även utifrån hållbarhetsperspektiv.

Du har väl inte missat CBREs Svenska market snapshots för Q4? Du finner dem här >>

Eller våra nordiska snaphots för Q4? Klicka här för att läse dem >> 

Läs gärna vår gästskribent, Christina Sahlbergs artikel om Sveriges ekonomi >>

Du kan läsa mer om CBREs Research här (cbre.se).

Amanda Welander

Amanda Welander

Amanda är Head of Research, Sweden & Nordics. Amanda har djup fastighetskunskap och förståelse för finansiering och global makroekonomi. Hon har en bred erfarenhet inom analys från fastighets- och byggbranschen.
Kontaktuppgifter: +46733498757

amanda.welander@cbre.com

Ladda ner Sweden Real Estate Market Outlook 2021

Ladda ner

Prenumerera på nya artiklar

Senaste inläggen

Kategorier