CBRE Sverige

Som marknadsledande fastighetsrådgivare får vi dagligen nya erfarenheter och insikter. Oavsett om du redan är kund till oss, eller om du är allmänt intresserad av fastighetsbranschen gör vi det lätt att hålla dig uppdaterad. Vårt mål är att ge dig information, analyser och nyheter. Prenumerera på Sveriges Fastighetsblogg eller följ oss här för att ta del av de senaste inom fastighetsbranschen!

Alla

CBREs Nordiska Market Outlook Event – en sammanfattning

CBREs första virituella, nordiska kundevent genomfördes den 9:e februari. Här får du en sammanfattning av presentationerna.

CBREs kollegor från EMEA och globala organisationen - Marco Hekman, Jos Tromp, Henry Chin, Richard Barkham, Julie Whelan, Spencer Levy & Jen Siebrits gav en intressant öppningspresentation om EMEA Real Estate Market Outlook. Efter det följde presentationer om de Nordiska fastighetsmarknaderna.

EMEA Market Outlook 2021

Eventet inleddes med presentationer om EMEA Market Outlook, de kan sammanfattas i dessa key takeaways;

CBRE är försiktigt optimistisk inför att den europeiska marknaden kommer att återgå till blygsam tillväxt i år. Bostäder och logistik fortsätter ha medvind. Kontor gör comeback under 2021 när ekonomin sakta öppnas upp igen tack vare vaccinationerna. De som arbetar på kontor är angelägna om att komma tillbaka till arbetsplatsen för att på ett effektivare sätt samarbeta efter den långa perioden av arbete hemifrån. Under 2021 kommer CBRE att fokusera mycket på att arbeta tillsammans med våra kunder och partners för att bidra till att uppfylla både koldioxidminskningsmålen och hållbarhetsmålen för fastighetsbranschen.

Nordics Market Outlook 2021

Amanda Welander, Head of Research, Nordics, var nästa talare på eventet. Hon fokuserade på de viktigaste framtidsspaningarna för de nordiska ekonomierna och fastighetsmarknaderna under 2021;

Efter en 2-4% minskning av de nordiska ländernas BNP 2020 förväntar sig CBRE att Nordens ekonomier kommer att återhämta sig under 2021 tack vare den optimism som vaccinerna ger och därmed gradvis återupptagande av ekonomierna. Den första halvan av 2021 kommer att bromsas av olika nedstängningar och resebegränsningar i Norden, men återhämtningen kommer att ses under andra halvåret i och med att regeringarna är fast beslutna att vaccinera stora delar av befolkningen under första halvåret. Finland och Danmark beräknas växa 2%, Norge 2,4% och Sverige kommer att ha den starkaste återhämtningen med en BNP-tillväxt på 2,9% under 2021.

CBRE-MO21-Nordics-Event

Vi ser ett ökat antal internationella investerare i Norden som vill använda mer kapital i fastigheter i den fortsatt låga räntemiljön. Investeringarna kommer att anpassas mer mot defensiva tillgångstyper och platser.

Kontor

Hybridarbete förväntas öka i kontorssektorn och hyresgästerna kommer att gå från försiktiga spekulationer under första halvåret 2021 till att skapa nya strategier kring den ökade flexibiliteten och det nya sättet att arbeta under andra halvåret. Återhämtningen i kontorsuthyrning kommer tillbaka när ekonomierna börjar återhämta sig.

Detaljhandeln - retail

I detaljhandeln kommer väl fungerande externhandelsområden, ofta livsmedels- eller lågprisföretag, att fortsätta intressera investerare. 

Hotell

Hotell som är mer exponerade mot inhemsk turism, förväntas återhämta sig först. Det kommer att ta tid för hotellsektorn att återhämta sig.

Logistikfastigheter

CBRE förväntar sig en ökning av färdigställda av logistikfastigheter under 2021 i Norden. Eftersom det mest som färdigställs börjar byggas först när det är föruthyrt i Norden förväntas ingen drastisk ökning av vakansgraden. Logistik kommer att fortsätta att se en stark efterfrågan från en rad investerare som vill öka sina investeringar i sektorn. De ser möjligheter i tillväxten inom e-handel och ökningen av paketleveranser över hela Norden.

Bostäder

Många investerare lockas av den gynnsamma avkastningsprofilen från bostäder som i allmänhet är mindre exponerad för cykliska rörelser på medellång till lång sikt. Bostäder var det största investeringssegmentet för kommersiella fastigheter i Norden 2020 och kommer att se mer tillväxt 2021 tack vare snabbt växande urban befolkning och urbanisering i de nordiska länderna.

Gästtalare - Equinor

Elin Austevoll, Head of Corporate Real Estate, från energibolaget Equinor, sa i sin presentation med CBREs Einar Schiefloe att ingen enskild industri är immun mot klimatförändringar. Hon berättade att Equinors omvandling från traditionellt energibolag till bredare energiföretag, med fokus på förnybar energi är på god väg. Equinor har lagt fram en tydlig strategi för långsiktigt värdeskapande genom en lägre koldioxidförbrukning framgent i företagets kommersiella fastigheter. Equinor har globalt över 100 fastigheter med 1,2 miljoner kvm i sin portfölj och fokuserar på förbättringsmöjligheterna för att driva fastigheter mer hållbart.

Equinor strävar efter att ha säkra och hållbara arbetsplatser som skapar produktivitet och engagemang med ökad flexibilitet i hyresavtal (kostnadsbesparingar), rätt storlek på fastighetsportföljen (CO2-minskningar) och mer flexibla arbetsplatslösningar som är mindre beroende av tid och plats. Equinor strävar efter att locka mer talang till sina arbetsplatser och ha medel för att övervaka vad som händer i byggnaderna i portföljen. Företaget kommer att minska golvyta i sin fastighetsportfölj och ha mer flexibilitet i sin arbetsplatsstrategi. Att attrahera talanger och att fastigheterna ska vara datadrivna kommer att vara en framgångsfaktor för Equinor.

Nästa vecka presenterar vi den svenska rapporten Swedish Market Outlook 2021.

För frågor kontakta Amanda Welander.

Du har väl inte missat CBREs Svenska market snapshots för Q4? Du finner dem här >>

Eller våra nordiska snaphots för Q4? Klicka här för att läse dem >> 

Läs gärna vår gästskribent, Christina Sahlbergs artikel om Sveriges ekonomi >>

Du kan läsa mer om CBREs Research här (cbre.se).

Colin Waddell

Colin Waddell

Colin Waddell är Managing Director, CBRE Nordics och Norge.
Kontaktuppgifter: +358 50 464 0458

colin.waddell@cbre.com

Prenumerera på nya artiklar

Prenumerera på nya artiklar

Senaste inläggen

Kategorier