CBRE Sverige

Som marknadsledande fastighetsrådgivare får vi dagligen nya erfarenheter och insikter. Oavsett om du redan är kund till oss, eller om du är allmänt intresserad av fastighetsbranschen gör vi det lätt att hålla dig uppdaterad. Vårt mål är att ge dig information, analyser och nyheter. Prenumerera på Sveriges Fastighetsblogg eller följ oss här för att ta del av de senaste inom fastighetsbranschen!

Alla

Hur påverkas din organisation och ditt företag av att medarbetarna jobbar hemifrån?

Oavsett om du och dina kollegor är vana vid att arbeta från annan plats än från kontoret, har vårt arbetssätt för de flesta verksamheter förändrats dramatiskt till följd av COVID-19. Näst intill bara över en natt behövde vi vänja oss vid att sköta allt arbete hemifrån. Och så här tre månader senare ser det ut som att vårt förändrade arbetssätt kommer fortsätta, om än delvis, under överskådlig framtid.

Under flera år har många verksamheter gått över till mer flexibla arbetssätt med verksamhetsanpassade kontor och programstöd för att arbeta utanför kontoret. Inom de flesta verksamheter finns det dock både medarbetare som är vana och väl förberedda på arbete från annan plats och personal som är mer beroende av sin kontorsarbetsplats för att kunna utföra sina dagliga arbetsuppgifter. Oavsett har vi i många fall tvingats till olika kompromisser för att direkt anpassa oss till de extrema omständigheterna som COVID-19 ställt oss inför. 

På kort sikt är det viktigt för företagen att veta hur det fungerar och vilka omedelbara förbättringar som krävs för att göra hemifrånarbete så effektivt som möjligt. Vi ser samtidigt att många verksamheter fått upp ögonen för att medarbetarna ofta upplever mindre stress och kan vara mer effektiva vid arbete hemifrån, något som inte varit lika tydligt mätbart tidigare. Vissa företag har redan valt att ändra sin policy och har gått ut med att även efter COVID-19 så ska medarbetarna själva få välja om de ska jobba från kontoret eller inte. Denna inriktning lär utan tvekan leda till konkurrens om arbetskraft nu när även medarbetarna blivit medvetna om de stora fördelarna med att slippa pendla och att i högre utsträckning kunna välja själv hur dagen läggs upp. Det börjar därför bli dags för företagsledningar att fundera och planera långsiktigt så att hemifrånarbete kommer vara fortsatt, eller till och med ännu mer effektivt för medarbetarna framöver.

Enkätverktyg för att utvärdera och utveckla arbetsmetoder

CBRE har utvecklat ett enkelt enkätverktyg som snabbt mäter effekterna av arbetet hemifrån i din organisation. Genom verktyget kan vi direkt få en bild av dels hur medarbetarna känner inför att fortsätta arbeta i alla fall delvis hemifrån, och dels vad som kan förfinas ytterligare så att medarbetarna mår fortsatt bra och är effektiva. Resultatet av enkäten kommer att finnas tillgängligt direkt efter undersökningen genom en "dashboard". Benchmarkingdata kommer att byggas upp över tid och bli tillgänglig. (All data är anonym).

Prova en testversion av vårt verktyg för att se hur enkäten som vi erbjuder kan se ut. Vårt team som arbetar med Workplace Strategies kan hjälpa dig att bygga upp enkäten, vid behov översätta den, samt distribuera undersökningen i din organisation. Utifrån resultatet föreslår vi förändringar och förbättringar. Tveka inte att höra av dig till oss.

Prova en testversion av enkätverktyget

Läs mer om vårt arbete med arbetsplatsstrategier här. 

Hanna Mossfeldt

Hanna Mossfeldt

Hanna arbetar inte längre på CBRE. Du får gärna kontakta Anders Hansén, Head of Occupier om du har frågor om Hyresgästrådgivning.
Mail: anders.hansen@cbre.com

hanna.mossfeldt@cbre.com

Prenumerera på nya artiklar

Prenumerera på nya artiklar

Senaste inläggen

Kategorier