Stigande hyror i Stockholm enligt senaste prognosen

SEPREFs prognos för Q3, 2018, visar att hyresnivåerna i Stockholm fortsätter att öka och landar på en ny toppnotering med en prime rent om 7 500 kr/kvm, är detta rimligt?

Prognosen utförs av SEPREF, Swedish Property Research Forum, som numera utgör sektionen för Fastighetsanalys och Marknad hos Samhällsbyggarna. Prognosen baserar sig på svar från 26 företag/lokalkontor.

Majoriteten av de tillfrågade tror att hyrorna i Stockholm kommer fortsätta öka och andelen som tror på sjunkande hyror har gått ned till 6%. Kontorshyrorna i Stockholm (prime office rent) har stigit med 275 kr, till 7 500 kr/kvm sedan senaste prognosen föregående kvartal. För 3 år sedan (q3 2015) var samma siffra 5 000 kr/kvm, med andra ord har prime rent för Stockholm ökat med totalt 50% över de senaste 3 åren.

Min kommentar

Den här branschrapporten stärker den övergripande åsikten om hyresutvecklingen på marknaden generellt och i Stockholm i synnerhet. Värt att notera och i mina ögon överraskande är att andelen som tror att hyrorna kan komma att minska i Stockholm på ett års sikt sjunkit från föregående kvartal. De historiskt höga hyresnivåerna tillsammans med diskussioner runt ränteläge och osäkerheter i marknaden i stort borde väl även skapa en osäkerhet om hyresmarknaden? När är toppen nådd, hur stora hyreshöjningar klarar marknaden?

Läs mer om kontorsmarknaden i vår Real Estate Outlook, skriven av CBREs analyschef, Amanda Welander.

Hör gärna av dig med frågor och funderingar.

> Ladda ner rapport

Daniel Dubois

Daniel Dubois

Daniel arbetar inte längre på CBRE. Du får gärna kontakta Anders Hansén, Head of Occupier om du har frågor om Hyresgästrådgivning.
Mail: anders.hansen@cbre.com

Prenumerera på nya artiklar

Prenumerera på nya artiklar

Senaste inläggen

Kategorier