CBRE Sverige

Som marknadsledande fastighetsrådgivare får vi dagligen nya erfarenheter och insikter. Oavsett om du redan är kund till oss, eller om du är allmänt intresserad av fastighetsbranschen gör vi det lätt att hålla dig uppdaterad. Vårt mål är att ge dig information, analyser och nyheter. Prenumerera på Sveriges Fastighetsblogg eller följ oss här för att ta del av de senaste inom fastighetsbranschen!

Alla

Workplace Strategies – trenderna i Finland just nu

Vår kollega Carl-Mikael i Finland delar med sig av erfarenheter av att utveckla och bygga arbetsmiljöer för våra kunder i Norden och globalt.

Första trenden – se helheten – med kultur och medarbetare i fokus

En trend som växer stadigt är att en förändring i arbetsmiljön allt oftare ses som ett verktyg att åstadkomma eller stötta en ny riktning i ett företags kultur och strategi. Vi ser också att allt fler små och medelstora företag engagerar sig i lokalprojekt som omfattar mer än den fysiska arbetsplatsen. Det gläder mig!

Min rekommendation är att se på arbetsmiljön i sin helhet. Det vill säga att den sociala, digitala och fysiska arbetsmiljön ska bilda en helhet som fungerar ihop. Varje arbetsplats är unik, därför måste en grundlig analys göras. Vilka är medarbetarnas behov? Och vad är visionen, vad vill ni uppnå? Börja där.

Andra trenden – investera för att spara – flexibelt och aktivitetsbaserat

Vi ser fortfarande ofta projekt där fokus initialt är att minska lokalkostnader. Men ofta ändras snabbt fokus och en kostnadsminskning blir inte längre den viktigaste motivatorn. Istället ser många kunder mervärdet i att investera lite mer i verksamheten och i medarbetarnas produktivitet och välmående.

Trenden sedan några år tillbaka är att utveckla kontorslösningar efter allt mer komplexa behov. En lösning på detta är så kallade aktivitetsbaserade kontor. Nu ser vi att det utvecklas till allt mer skräddarsydda lösningar inom kontoret - mindre zoner eller ”hubbar” - för olika typer av arbete och verksamhet. Det handlar om att ge olika grupper av medarbetare så mycket flexibilitet, frihet och kontroll som möjligt att välja hur och när de arbetar. Samtidigt är utmaningen att designa en tydlig och enhetlig arbetsmiljö som engagerar alla och får dem att känna en gemenskap inom företaget i stort.

Tredje trenden – Coworking

En trend som fortfarande växer är coworking. Coworking för oss i Finland definieras som ett arbetssätt där olika företag eller individer delar utrymmen och dess resurser. Coworkingutrymmen styrs av fastighetsägaren eller en tredje part och är till för att nyttjas av både hyresgäster och externa gäster.

Men utan den sociala delen, människorna och gemenskapen, tappar coworking sin mening. Coworking ger företag flexibilitet att möta förändrade behov och ger en inspirerande miljö och gemenskap för dess användare, speciellt i fall där medarbetaren arbetar på distans och kanske inte har tillgång till ett av företagets kontor.

Vi ser coworking växa från två håll. Fastighetsägare förväntas allokera mer utrymmen för coworking, eftersom det finns efterfrågan från både hyresgäster och externa på flexibla utrymmen för individuellt, projekt- och kreativt arbete samt möten. Enligt CBREs EMEA Investor Intentions 2018 säger 40 % av deltagarna att en 0-20 % allokering till coworking ökar byggnadens värde. Samtidigt förväntas företag i framtiden ha ca 20% av sitt lokalbehov inom coworking.

Fjärde och största trenden - User Experience

Fastighetsteknologi och wellbeing är väldigt stora trender just nu. Det handlar om att utveckla en så fullständig erfarenhet som möjligt, det vill säga user experience. Enligt CBREs EMEA Occupier Survey 2018 säger 62 % av deltagarna att de planerar att öka sina investeringar i fastighetsteknologier. Dessutom säger 80 % av användarna att de antingen har eller kommer att introducera nya wellnessprogram.
Det finns ett tydligt ökat intresse i smart building teknologier så som sensorer för mätning av t ex luftkvalitet vilket kan ge en bra grund för utveckling och konstant förbättring av arbetsmiljön. Hållbara lösningar som gröna byggnader och the WELL Building Standard är också en växande trend. Investeringar i välmående, teknologier och hög kvalitetsservice förväntas alltså att öka.

Min slutsats

De trender vi ser tyder på att företag allt oftare flyttar sitt strategiska fokus från kortvariga, operativa mål till mer långsiktiga mål. Vi ser också investeringar i user experience för att öka produktivitet, innovation och möjliggöra rekrytering av talanger. De växande behoven att hitta helhetslösningar och smälta samman behov med uppsatta mål är en stor utmaning. Allt skall gå ihop både funktionellt och rent tekniskt. Slutsatsen är att i framtiden krävs en allt bredare horisontell kunskap och helhetsvision i arbetet med workplace strategies.

Vill du komma i kontakt med ansvarig för Workplace Strategy i någon av de nordiska länderna?
Sverige: Hanna Mossfeldt, hanna.mossfeldt@cbre.com, tel: +46 733 49 87 14
Danmark: Bo Nielsen, bo.nielsen@cbre.com, tel: +45 4085 1530
Norge: Lise Klevan Dybwad, lise.dybwad@cbre.com, tel: +47 93 25 85 18
Finland: Tommi Ruohonen, tommi.ruohonen@cbre.com, tel: +358 50 364 0480

---------------------------------------------------------------------------------------

Fakta CBRE Workplace i Finland:

  • Ett team på fem medarbetare som fokuserar på Workplace Strategy
  • Workplace Strategy avser analys, konceptutveckling, förändringsledning och projektledning
  • Under 2018 har vi drivit 14 workplace-projekt hittills
  • Aktivt samarbete, kunskapsdelning och projektsamarbete i Norden för våra kunder i alla länder. I november möts ansvariga för Workplace Strategies från respektive nordiskt land i Stockholm, för erfarenhetsutbyte, gemensam utveckling och planering för 2019

---------------------------------------------------------------------------------------

Carl-Mikael Sågbom | CBRE Finland

Carl-Mikael Sågbom | CBRE Finland

Carl-Mikael hjälper hyresgäster att utveckla workplace strategier, arbetskultur och arbetssätt. Han är rådgivare i frågor kring förändringhantering och välmående. Carl-Mikael har över 5 års erfarenhet inom workplace och är aktiv i olika workplace nätverk. Han arbetar på avdelningen Workplace Consulting i Helsingfors.
Kontaktuppgifter: +358503737595

carl-mikael.sagbom@cbre.com

Prenumerera på nya artiklar

Prenumerera på nya artiklar

Senaste inläggen

Kategorier