CBRE Sverige

Som marknadsledande fastighetsrådgivare får vi dagligen nya erfarenheter och insikter. Oavsett om du redan är kund till oss, eller om du är allmänt intresserad av fastighetsbranschen gör vi det lätt att hålla dig uppdaterad. Vårt mål är att ge dig information, analyser och nyheter. Prenumerera på Sveriges Fastighetsblogg eller följ oss här för att ta del av de senaste inom fastighetsbranschen!

Alla

Är du fastighetsägare och ska GRESB-rapportera? Sikta mot stjärnorna!

Är det dags att ta beslut om hur ni höjer GRESB-resultatet (Global Real Estate Sustainability Benchmark) till nästa år? Här får du tips om hur du lyckas med din GRESB-rapportering och får dina välförtjänta GRESB-stjärnor.

Är du en av många fastighetsägare som arbetar aktivt med hållbarhetsarbetet i dina fastigheter, men har svårt att konkretisera det när det kommer till rapportering? Kanske missas en del åtgärder som genomförts, bara för att arbetet inte varit strukturerat. Att maximera nyttan av ditt hållbarhetsarbete kräver struktur och konsekvent arbete, inte minst när det är dags att rapportera arbetsinsatserna i GRESB.

Med enkla medel kan du komma långt – följ mallen

Istället för att i halv panik slänga ihop något i sista sekunden under nästa år – börja planera redan nu. Följ mallen för att komma igång med ett strukturerat hållbarhetsarbete. Den bygger på den klassiska PDCA-cykeln (Plan-Do-Check-Act).

1. Utse en ansvarig
2. Nulägesanalys
3. Vision och mål
4. Planera genomförandet
5. Involvera rätt aktörer
6. Följ upp resultatet och lär av misstagen och förbättra
7. Sätt upp nya mål

1. Utse en ansvarig

Den här personen behöver inte vara den som gör själva arbetet, men någon måste vara utsedd som ansvarig för att samordna arbetet och se till att det blir gjort.

2. Nulägesanalys

En nulägesanalys är nödvändig för att veta vilken utgångspunkt du har att arbeta med. Kartlägg verksamheten för att se var ni har störst påverkan. Titta också på var ni står idag. Är hållbarhetsarbete ganska nytt i er verksamhet? Då rekommenderar jag att satsa det närmaste året på att lägga en bra grund och välja metodik och redovisningsverktyg. Och gå därefter vidare. Har ni däremot kommit långt och arbetat med energioptimeringar i många år? Då är det dags att ta ett kliv framåt. Vad är nästa utmaning för er? Hållbar leverantörskedja? Eller varför inte satsa på trenden Wellness, något som definitivt kommer att locka hyresgäster.

3. Vision och mål

Det är svårt att arbeta med något om du inte vet vad det är som ska uppnås och varför. Sätt in hållbarhetsarbetet i ett sammanhang och förankra ambitionerna internt. Koppla arbetet till kärnverksamheten och företagets vision och inriktning. Vilka hållbarhetsfrågor är extra viktiga för oss och våra intressenter? Var vill vi vara om 3 år? Och hur mäter vi måluppfyllelsen?

4. Planera genomförandet

Avsätt tid och resurser (monetära och personer), samt sätt en tidplan som ansvarig person följer upp på.

5. Involvera rätt aktörer

Du behöver få med dig ledningens och medarbetarnas engagemang samt intressenter och leverantörer som ska bidra med information.

6. Följ upp resultatet – och lär av misstagen

Efter att du har rapporterat in, titta också på vad ni åstadkommit. Har energianvändningen minskat? Har intresset för lokalerna ökat? Hur har arbetet tillfört värde till affären, varumärket och företaget?

Och lär av misstagen! Allt blir inte rätt första gången och alla mål kanske inte uppnås som förväntat. Det är också en lärdom. Var inte rädd för att misslyckas. Faktum är att de företag som siktat högt får ett högre förtroende än de som inte försökt alls - även om de förstnämnda inte nådde hela vägen. Analysera och besluta förbättringsåtgärder för kommande året.

7. Sätt upp nya mål

Ge dig själv (och dina konsulter) en klapp på axeln för att ni fixade det och sätt upp nya mål för det kommande året.

Nästa år rapporterar vi igen!

Min slutsats

Investera lite tid för att strukturera din GRESB-rapportering, det ger resultat! Att ha ordning och reda på ditt hållbarhetsarbete är A och O och gör att du kan redovisa mer konkreta siffror. Det leder i sin tur till ett förbättrat GRESB-resultat. Jag har sett hur kunder som vi arbetar med få bättre resultat och fler stjärnor i GRESB endast genom bättre mätning och rapportering, utan att ens ha ändrat innehållet i sitt hållbarhetsarbete. Allt bygger på ett långsiktigt och målbaserat arbete.

 

Jennie Gelting

Jennie Gelting

Jennie arbetar inte längre på CBRE. Kontakta gärna Linda Kjällén om du har frågor kring miljö- och hållbarhet.
Mail: linda.kjallen@cbre.com

Prenumerera på nya artiklar

Prenumerera på nya artiklar

Senaste inläggen

Kategorier