Så mycket kan du tjäna på att hållbarhetscertifiera din fastighet!

Vill du hellre lyssna på artikeln? Klicka här.

Hållbarhet är viktigt om vi ska få jordens resurser att räcka till för en växande befolkning. De flesta av oss har insett det. Men vad kan vi som individer och företag i fastighetsbranschen göra konkret? Ja, vårt arbete med hållbarhet kan faktiskt löna sig mycket. I den här artikeln visar jag några exempel.

I ett antal forskningsrapporter och marknadsundersökningar från de senaste tio åren beskrivs värdet av att certifiera fastigheter för hållbarhet. Olika siffror figurerar men den gemensamma slutsatsen är att värdet ökar. Vad påverkar värdet och hur stor är värdeökningen? Låt oss ta en närmare titt på några rapporter.

 • The Business Case for Green Building (WGBC 2013)

  Rapporten hänvisar till olika källor som visar att kostnader vid nybyggnation ökar med 0 till 13% och vid renoveringar med 0,3 till 40%. Vissa fördelar kan alltså uppnås utan ökade kapitalkostnader. Operativa kostnader (OPEX) minskar också men i varierande grad beroende på grad av certifiering.
  Källorna visar också att en fastighets värde kan öka med ända upp till 20-30% beroende på nivå av certifiering. Hyresnivåerna kan också öka med upp till över 15-20% vilket undersökningar av LEED-certifiering i USA visar.Positiva effekter visas också för arbetsplatseffektivitet och hälsa. Värderingen är dock svårare att genomföra. Riskerna för investerare tenderar också att minska på grund av att certifieringen tar hänsyn till lagar och regler, marknadsmässiga, tekniska och fysiska faktorer.

 • Delivering Sustainable Buildings: Value of BREEAM to Retail in the UK (BRE Global Ltd, 2017)

  Rapporten som är framtagen av Currie&Brown tillsammans med BRE Global Ltd visar att det är i huvudsak tre områden som handeln vinner på med hållbarhetscertifiering; ökad kundupplevelse, minskade kostnader och ökade intäkter, samt operativ verksamhet (operations). Olika fallstudier i Storbritannien visar att kunder gärna besöker butiken oftare och stannar längre. Miljön i butiken är ofta bättre för att skapa effektivitet. Intäkterna ökar i och med förbättrad kundupplevelse och kostnaderna blir enklare att förutse och därmed hålla under kontroll.
  De monetära vinsterna finns givetvis men är olika och relaterade till varje enskilt fall som har undersökts. I ett exempel från Marks&Spencer har energikostnader och koldioxidutsläpp reducerats med upp till 40% jämfört med liknande fastigheter.

 • Capturing the value of sustainability: identifying the links between sustainability and business value (UK Gren Building Council, 2018)

  Rapporten identifierar 11 områden som påverkas positivt av hållbarhetsarbete; kostnader, medarbetarnöjdhet, kundnöjdhet, varumärke, tillstånd (license to operate), uthållighet/elasticitet, kapitaltillgång, innovation, produktivitet, kvalitét samt tillgångarnas värdering. Ett flertal fallstudier presenteras varav ett där Marks & Spencer värderar hållbarhetsåtgärdernas ekonomiska tillskott på koncernnivå till 185 miljoner pund.

 • Supply, demand and the value of green buildings (RICS 2012)

  En undersökning av kontorslokaler i London visar att BREEAM-certifierade fastigheter betingar ett hyrespremium på 28%. Försäljningspriserna var 26% högre jämfört med likvärdiga objekt.

 • New Evidence on the Green Building Rent and Price Premium (The University of Reading, Henley Business School, 2009)

  Forskarna vid universitetet undersökte marknaden för kommersiella fastigheter i USA. De studerade fastigheterna var LEED och Energy Star-certifierade. Certifierade fastigheter visade över 30% högre försäljningspris och över 5% högre hyror.

Min slutsats

Även om det är svårt att jämföra en fastighet med en annan så indikerar all forskning på att hållbara fastigheter ger en bättre ekonomi för ägare, investerare och hyresgäster. Det är få aktiviteter som ger positiva resultat för samtliga intressenter. Givetvis är de positiva effekterna olika och vi kan givetvis fråga oss om undersökningar, gjorda på utländska marknader, är generaliserbara och giltiga för den svenska marknaden. En genomarbetad investeringskalkyl kan ge dig vägledning till vad du kan förvänta dig.

Vill du diskutera effekter av certifiering och dess konsekvenser? Kontakta gärna mig direkt!

Lyssna på artikeln:

Thomas Gustafsson

Thomas Gustafsson

Thomas arbetar till vardags på Stockholmskontret och fokuserar på hållbarhetsfrågor. Thomas har mångårig erfarenhet av att hjälpa företag, fastighetsägare och hyresgäster med frågor inom hållbarhet.
Kontaktuppgifter: +46 073 388 05 94

thomas.gustafsson@cbre.com

Prenumerera på nya artiklar

Prenumerera på nya artiklar

Senaste inläggen

Kategorier