CBRE Sverige

Som marknadsledande fastighetsrådgivare får vi dagligen nya erfarenheter och insikter. Oavsett om du redan är kund till oss, eller om du är allmänt intresserad av fastighetsbranschen gör vi det lätt att hålla dig uppdaterad. Vårt mål är att ge dig information, analyser och nyheter. Prenumerera på Sveriges Fastighetsblogg eller följ oss här för att ta del av de senaste inom fastighetsbranschen!

Alla

Kontorsrevolutionen

Vill du hellre lyssna på artikeln? Klicka här.

Vi är mitt uppe i en revolution när det gäller kontorsarbete. Om industriarbetaren såg sitt arbete och sin arbetsplats förändras i grunden under 1900-talet, så är det nu kontorsarbetarnas tur att uppleva detta. Vi går från att ha haft fasta arbetsplatser, fasta arbetstider, tydliga roller, kollegor och chefer till en tillvaro av konstant förändring och total flexibilitet.

Bli kreffektiv

Dagens raplexa[1] arbetsmiljö kräver att vi ständigt utvecklar nya metoder, tjänster och produkter, samtidigt som vi konstant måste effektivisera det vi gör. Vi måste helt enkelt vara mer ”kreffektiva”, det vill säga både kreativa och effektiva, som organisationer om än ej som individer. För att klara det behöver kontoret främja vår kreffektivitet.

Under de senaste decennierna har vi utrustats med allt bättre verktyg för kontorsarbete: vi har smarta telefoner, bärbara datorer och en mängd program och appar som ska underlätta vardagen, göra vårt arbete mer effektivt. Big data och artificiell intelligens håller på att stöpa om möjligheterna för hur vi skapar förståelse och nyutveckling. Men om kontoren inte på samma sätt blir verktyg för kreffektivitet, spelar det ingen roll hur fina digitala verktyg vi har.

Vad innebär kontorsrevolutionen?

I kontorsrevolutionen omformas kontoren till aktivitetsbaserade arbetsplatser. Väl fungerande kontor erbjuder en mängd olika arbetsplatser, rum och situationer, så att var och en av oss alltid kan hitta optimal plats för att utföra en viss uppgift, oavsett om det handlar om enskilt, koncentrerat arbete (t.ex. att skriva en rapport) eller om det är gemensamt arbete med fokus på kreativitet eller innovation.

Aktivitetsbaserade kontor är inte lika med öppna landskap

I dagens debatt blandar många samman aktivitetsbaserade kontor med öppna landskap. Inget kan vara mer fel. Ty om det öppna landskapet bara tillhandahåller en typ av arbetsmiljö, så erbjuder aktivitetsbaserade miljöer en mångfald, där öppet landskap utgör en av flera olika miljöer.

Från kontorshotell till coworking

Som en parallell utveckling ser vi framväxten av så kallad coworking. De gamla kontorshotellen erbjöd en bestämd plats för en mindre organisation att hyra in sig på. Nu erbjuds man i stället en välkomnande miljö att arbeta i. Små företag på 1-10 personer får möjlighet att på ett naturligt sätt hitta kolleger, kunder och eventuella samarbetspartners i en varierande och inbjudande arbetsmiljö. Man får den service man behöver för att bäst kunna fokusera på sitt arbete. Även storföretagen ansluter sig till olika coworking-tjänster, så att deras medarbetare kan hitta andra miljöer att arbeta i – allt för att skapa nya kontaktytor och nya idéer.

Attraktiva kontor

Men det räcker ju inte med att ha fint designade kontor. Det handlar också om att använda aktivitetsbaserade arbetssätt. Både som ledare och medarbetare måste man förstå och lära sig nya sätt att arbeta på. Organisationen behöver främja och stötta individens val av tid, plats och form. Naturligtvis ska man kunna få arbeta hemifrån eller från ett café, men om kontoret är tillräckligt attraktivt vill man inte arbeta någon annanstans.

Fortsätt utvecklas

Kairos Futures forskning[2] visar också att om kontoret och organisationen är designat för att vi arbetar mobilt, att vi arbetar allt mer i team och grupper, samt att såväl spontana som planerade möten blir allt viktigare, då är också organisationen mer kreffektiv – då har man större förmåga att möta framtidens utmaningar och ständigt utvecklas.

Ty den som stannar upp mitt i en revolution hamnar lätt på efterkälken.

Läs även Ulfs artikel Morgondagens arbetsplats.[1] Raplex = snabbföränderlig (rapid) och komplex

[2] Ulf Boman, Niklas Angmyr & Rikard Molander (2017): Framtidens digitaliserade arbete och kontor

Lyssna på artikeln:

Ulf Boman I Gästförfattare

Ulf Boman I Gästförfattare

Ulf Boman är partner och framtidsstrateg vid Kairos Future. Sedan mitten av 90-talet har Ulf arbetat med strategiska framtidsfrågor för en rad olika kunder. Bland projekten kan nämnas ett flertal scenarioprojekt i Sverige och internationellt, regional och kommunal utveckling, samt inte minst flertal uppdrag inom ramen för morgondagens arbete, kontor och arbetsmiljö. Ulf är teknologie licentiat från Chalmers tekniska högskola, och Certified Management Consultant, CMC, enligt ICMCI.
Kontaktuppgifter: 070 377 21 65

ulf.boman@kairosfuture.com

Ladda ner rapporten om Framtidens digitaliserade arbete och kontor

Ladda ner rapport

Prenumerera på nya artiklar

Senaste inläggen

Kategorier