CBRE Sverige

Som marknadsledande fastighetsrådgivare får vi dagligen nya erfarenheter och insikter. Oavsett om du redan är kund till oss, eller om du är allmänt intresserad av fastighetsbranschen gör vi det lätt att hålla dig uppdaterad. Vårt mål är att ge dig information, analyser och nyheter. Prenumerera på Sveriges Fastighetsblogg eller följ oss här för att ta del av de senaste inom fastighetsbranschen!

Alla

The three most frequently asked questions about the Metro report

Prefer to listen to the article? Click here:

Beginning of 2019, the Metro report was released. It shows how the new metro stations in Stockholm may affect the real estate market. It brings up questions like what this could mean for the city, and what areas could be favored most? The report has received a great interest and has been on the first page of Dagens Industri for several months.

In this article, I answer the three most frequently asked questions about the report. You find this article in Swedish and the previous articles about the report, further down.

Question 1:

How come the potential price increase isn’t as high in Arenastaden as some of the other new areas?

Answer:

The analysis only compares current commuting time with the future improvement in commuting time. In the case of Arenastaden, the new underground will have a relatively low improvement in commuting time as there is already a commuting train there. However, the commuting trains depart a lot less frequently than the underground will, which will still mean a substantial improvement for the workforce commuting to the area. Also, since the commuting trains run above ground, the risk of delays because of bad weather is naturally a lot higher than for the underground. Neither of these upsides are reflected in the analysis.

Question 2:

Won’t the price levels go down when all the apartments are built in conjunction with the underground?

Answer:

A large supply glut, with an unchanged demand level, would normally mean that the price levels go down. However, the apartments will be built over several years, not in a single year. Whilst they are being built, 35,000 people per year will continue to move into the region.

Also, the municipality’s responsibility is the zoning plan and to facilitate the construction permit process. What actually will be built depends on the residential developers, and the owner-occupied apartments will only get built, if there’s enough demand for it.

Question 3:

Is there a similar relationship between commuting time and residential prices in other cities?

Answer:

The inspiration to this report came from our CBRE colleagues in London, who did a similar study around Crossrails, also called the Elizabeth line. You can download and read an abstract of this report here.

Download the report at the end of this page.

You are welcome to contact me or my colleagues if you have questions about the report or about the real estate industry.

Listen to the article:

--------------------------------------------------------------------------

De tre vanligaste frågorna om CBREs Tunnelbanerapport

Vill du hellre lyssna på artikeln? Klicka här:

För en tid sedan publicerades CBREs rapport som visar hur de nya tunnelbanestationerna i Stockholm kan komma att påverka fastighetsmarknaden. Den har fått mycket intresse och har bland annat legat på Dagens Industris hemsida i flera månader. I den här artikeln besvarar jag de tre vanligaste frågorna jag får om rapporten. Du hittar tidigare artiklar om rapporten längre ned.

Fråga 1:

Varför är den potentiella värdestegringen lägre i Arenastaden jämfört med några av de andra områdena?

Svar:

Analysen jämför nuvarande pendlingstid med förväntad framtida pendlingstid. I Arenastadens fall kommer tunnelbanan innebära en relativt liten förbättring jämfört med idag, eftersom det redan finns en pendeltågslinje. Dock går pendeltågen betydligt mer sällan än tunnelbanan, vilket ändå innebär en förbättring för arbetskraften som pendlar till området. Dessutom går pendeltågen ovan jord, vilket gör att risken för förseningar vid dåligt väder är högre än för tunnelbanan. Analysen tar inte hänsyn till någon av dessa förbättringar.

Fråga 2:

Kommer inte prisnivån att gå ner när man bygger så många lägenheter i samband med tunnelbaneutbyggnaden?

Svar:

En större utbudschock, med oförändrad efterfrågan, brukar allt annat lika innebära att prisnivåerna går ner. Dock kommer lägenheterna att byggas över flera år och inte ett enskilt; medan de byggs kommer fortsatt cirka 35 000 människor om året flytta in till regionen. Och slutligen, kommunens ansvar är detaljplanearbetet och bygglovsprocessen; vad som faktiskt byggs beror på bostadsutvecklarna, och bostadsrätterna byggs sannolikt enbart om det finns en tillräcklig efterfrågan.

Fråga 3:

Finns det ett liknande samband mellan pendlingstider och bostadspriser i andra städer?

Svar:

Inspirationen till denna rapport kommer från våra kollegor i London, som gjorde en liknande studie om Crossrails, eller Elizabeth line som den ska heta. Du kan ladda ner och läsa ett abstrakt från rapporten här.

Du får gärna höra av dig till mig eller mina kollegor om du har frågor om rapporten eller om fastighetsbranschen.

Tidigare artiklar om Tunnelbanerapporten, i tre delar:

Del 1: Sambandet mellan pendeltiden och bostadspriserna

Del 2: Fastighetspriserna vid den nya tunnelbanan - Gynnas ditt område?

Del 3: Finns det ett liknande samband för kontor?

Lyssna på artikeln:

Läs även:

Amanda Welander i final i "Årets Fastighetskvinna". 

Amanda presenterar delar av Tunnelbanerapporten den 4 september 2019 på Fastighetssveriges seminarium Fastighetskvinnan

Amanda Welander

Amanda Welander

Amanda arbetar inte på CBRE längre. Kontakta gärna Annika Edström om du har frågor. annika.edstrom@cbre.com

Download the report:
The new undergrounds impact on property prices.

Ladda ner Tunnelbanerapporten.

Download

Prenumerera på nya artiklar

Senaste inläggen

Kategorier