Tips vid omförhandling av hyresavtal

Vill du hellre lyssna på artikeln?

Du har via vår fastighetsblogg blivit uppmärksammad om den starka utvecklingen av hyresnivåer för kontor i flera svenska städer, samt dess delmarknader de senaste åren. I Stockholm har det inte varit ovanligt att Hyresgäster mottagit uppsägningar för villkorsändring som innebär en hyreshöjning om upp emot 50 %. En sådan kostnadsökning motiverar nog de flesta bolag till att verkligen göra sin hemläxa och se över sina nuvarande lokaler eller söka professionell rådgivning inför en omförhandling av de framtida hyresvillkoren. Det är snart årsskifte och du kanske har en omförhandling runt hörnet? Här är mina tips!

Här kan du se Ann-Sofie presentera sin artikel.

Hur bör du förbereda dig inför ett kommande uppsägningsdatum?

Vi anser att en eventuell omförhandling ska hanteras på samma sätt som om man hade intentionen att flytta, varför innebörden av att vara ute i god tid är viktig. Att agera först när man mottagit uppsägningen är många gånger för sent. Det ger inte verksamheten tillräckligt med tid för att ta rätt beslut för den framtida lokalförsörjningen. Men framförallt ges inte möjlighet till den hävstång som krävs i den kommande förhandlingen.

Steg ett

I ett första steg bör du utreda hur ni använder er arbetsplats och vad verksamheten behöver. I och med att ni i en avtalsförlängning binder upp er på ytterligare minst 3 år så är det en god idé att reflektera över verksamheten framåt och vad den, och ni kräver av er arbetsplats. Det är först när ni förstår det nuvarande och framtida lokalbehovet som ni är redo att ta fram en förhandlings- och/eller lokalstrategi.

Diskutera hyran?

En eventuell omförhandling med er hyresvärd behöver inte nödvändigtvis handla om den framtida hyresnivån. Det finns även ett incitament för er och er hyresvärd att se till att den nuvarande lokalen är ändamålsenlig och långsiktig för verksamheten. Det kanske kan vara aktuellt att diskutera lokalens utformning och skick i ett förlängt hyresförhållande.

Nulägesanalys

Innan det är dags att gå in i en förhandling så bör man även minimera hyresvärdens kunskapsövertag genom att utvärdera den rådande lokalhyresmarknaden och marknadshyror, t.ex.

  • Hur ser prisnivåerna ut i närområdet?
  • Hur ser vakanserna ut i fastigheten och hyresvärdens bestånd?

Marknadshyrorna rör sig upp och ned över tid och det är möjligt att du som hyresgäst bör säga upp ditt hyresavtal för villkorsändring och omförhandling för en lägre hyra. Eller så kan det vara så att ni måste se sanningen i vitögat och överväga en flytt för att komma ner i hyreskostnad. Detta kan kanske uppnås genom att flytta till en annan delmarknad eller se över sin arbetsplats utformning och nyttjande, och på så sätt minska lokalarean i er nuvarande eller framtida lokal.

Min summering

- Jag rekommenderar att du och ditt företag är ute i god tid för att inte behöva ta förhastade beslut och skapa en hävstång i förhandlingen.

- Lägg tid på att förstå vad just er verksamhet kräver av er lokal, då en omförhandling inte nödvändigtvis endast behöver handla om hyresnivån, utan även om investeringar i er lokal och arbetsplats.

- Minimera hyresvärdens kunskapsövertag genom att läsa på om marknaden eller ta hjälp av en rådgivare.

- Glöm inte att marknaden svänger och att ni kanske kan säga upp hyresavtalet för omförhandling, för att få ner hyran.

Söker du information om marknaden eller har frågor inför din hyresförhandling? Kontakta gärna mig eller mina kollegor som är specialister på hyresgästrådgivning. Läs mer här.

Lyssna på artikeln.

 

Ann-Sofie Åldstedt

Ann-Sofie Åldstedt

Ann-Sofie arbetar med Tenant Representation. Hon är rådgivare till Hyresgäster i alla deras fastighetsintressen för att säkerställa framgångsrika förvärv, avyttringar, hyresförnyelser och kommersiella hyresgranskningar. Ann-Sofie har lång erfarenhet inom hyresgästrådgivning och arbetar dagligen med hyresavtal, lokalstrategier, lokalförsörjning och mer därtill. Ann-Sofie leder två personer i sitt team.

Kontaktuppgifter: +46 0733498725

annsofie.aldstedt@cbre.com

Prenumerera på nya artiklar

Prenumerera på nya artiklar

Senaste inläggen

Kategorier