CBRE Sverige

Som marknadsledande fastighetsrådgivare får vi dagligen nya erfarenheter och insikter. Oavsett om du redan är kund till oss, eller om du är allmänt intresserad av fastighetsbranschen gör vi det lätt att hålla dig uppdaterad. Vårt mål är att ge dig information, analyser och nyheter. Prenumerera på Sveriges Fastighetsblogg eller följ oss här för att ta del av de senaste inom fastighetsbranschen!

Alla

Investerare står inför utmaningar när det gäller prissättning av risker kring klimatförändringar

Nyligen publicerade CBRE en rapport som tittar på ekvationen mellan hållbar stadsplanering, klimatrisker och fastighetsinvesteringar. Isabella Andersson ger en introduktion till rapporten på svenska. 

Planera för framtiden

I Norden säkerställer både historiska arv och framtida strategier en solid grund för att säkerställa den kommersiella fastighetsmarknadens robusthet. Nu fokuserar vi i  Norden på hur man bygger kapacitet för att hantera oväntade förändringar, vilket möjliggör en mer framgångsrik minskning av framtida effekter. Tack vare denna strategi tros den totala attraktiviteten stärkas ytterligare i regionen som investeringsdestination. De här lärdomarna kan ge andra viktiga städer i Europa bästa praxis som de kan överväga att genomföra.

Ha verktygen på plats

Investerare och investeringsförvaltare fokuserar alltmer på att utveckla och använda verktyg och tekniker för att bättre bedöma klimatrisker och motståndskraft både på tillgångs-, portfölj- och marknadsnivå. Framgent kommer marknader med ett proaktivt tillvägagångssätt och ett kontinuerligt fokus på hållbarhets- och klimatriskstrategier att vara ledande när det gäller attraktionskraft som investeringsmål. Detta innebär att tillgångar och platser som anses vara mindre påverkade av klimatförändringar, eller mer motståndskraftiga mot den i framtiden, mycket väl skulle kunna dra nytta av prispremien.

Håll koll på riskerna

Eftersom risker förknippade med klimatförändringar kan få betydande ekonomiska konsekvenser ökar antalet investerare och investeringsförvaltare som utvecklar en proaktiv strategi för att hantera klimatrisker. Fysiska risker, som extrema väderförhållanden, översvämningar och stormar, kan leda till ökade försäkringspremier, högre CAPEX och OPEX, samt en minskning av likviditet och fastigheternas värde. Å andra sidan kan transaktionsrisker (inklusive ekonomiska, politiska och samhälleliga reaktioner av klimatförändringar) leda till att storstadsområdenas popularitet minskar och i värsta fall individuella tillgångar blir daterade. Nuvarande marknadspraxis har få exempel på att investerare drar sig tillbaka från marknader på grund av klimatrisker. Men i och med investerarnas ökade förståelse för klimatrisker blir deras investeringsbeslut mer klimatmedvetna.

Målsättning

Ett viktigt övervägande är förmågan att urskilja de potentiella effekterna av klimatrisker på tillgångs-, portfölj- och marknadsnivå. Medan hållbarhet till stor del fokuserar på verksamheten kan klimatrisker i slutändan ha en större effekt på fastigheters värde. Målet är att förstå hur klimatrisker kan påverka tillgångens likviditet och därmed avkastning i både inkomst och kapitaltillväxt.

Läs mer i rapporten, ladda ner den här nedan.(Rapporten är på engelska.)
Sustainability and Climate Risk: What can We Learn From the Nordics?

Link for English version of the article >>>

  • Vill du veta mer om CBREs arbete kring hållbarhet (sustainability)? Kontakta gärna Isabella direkt, klicka här >> Isabella Andersson.

CBRE utnämns för andra året i rad som ett av världens 100 mest hållbara företag av Barron’s. Läs mer.

Isabella Andersson

Isabella Andersson

Isabella arbetar som Head of Property Management. Hon har över 30 års erfarenhet i Fastighetsbranschen och har arbetat med bland annat asset management, strategi-, affärs- och organisationsutveckling. Hon har arbetat i ledande positioner under de senaste 15 åren.

isabella.andersson@cbre.com

Ladda ner rapporten: CBRE EMEA Nordics Sustainability Report 2021

Download

Prenumerera på nya artiklar

Senaste inläggen

Kategorier