CBRE Sverige

Som marknadsledande fastighetsrådgivare får vi dagligen nya erfarenheter och insikter. Oavsett om du redan är kund till oss, eller om du är allmänt intresserad av fastighetsbranschen gör vi det lätt att hålla dig uppdaterad. Vårt mål är att ge dig information, analyser och nyheter. Prenumerera på Sveriges Fastighetsblogg eller följ oss här för att ta del av de senaste inom fastighetsbranschen!

Alla

Tunnelbanerapporten - återbesök

Vill du hellre lyssna på artikeln?

I början av 2019 publicerade CBREs analyschef Amanda Welander, en rapport om tunnelbaneutbyggnaden i Stockholm och hur den kan komma att påverka fastighetsmarknaden. Vad har hänt sen dess? Här får du en uppdatering.

Baserat på det samband vi trodde kan tänkas föreligga mellan pendlingstid in till Stockholms Central och bostadspriserna vid respektive tunnelbanestation, så drog vi ett antal slutsatser:
  • Baserat på reduktionen i pendlingstid i de nya områden som får tunnelbana och antal år till färdigställande, trodde vi att den största årliga prisökningen skulle ske i Hagastaden och Sickla.
  • Den största totala reduktionen i pendlingstid skulle dock uppnås i Sickla och Järla. Baserat på dagens prisnivåer jämfört med liknande lägen som redan har tunnelbana, trodde vi dock att det tryggaste valet skulle vara Nacka C och Södra Hagalund.
  • Generellt trodde vi att områden som drar störst fördel av utbyggnaden är de områden som idag saknar spårbundna transportmöjligheter.

Vad har hänt under året?

Längre byggtider än förväntat.

Under året har det meddelats att byggtiderna kommer att bli cirka 2 år längre för respektive linje än man först kommunicerat. För blå linje till Nacka är förväntat färdigställande nu 2030, medan gul linje till Arenastaden ännu inte har en fastslagen järnvägsplan. Det kommer att ske under året. För nu har vi antagit att färdigställande sker 2028.

Den längre byggtiden beror framförallt på att man behöver spränga loss betydligt mer berg än man först trodde och konstruera fler hjälptunnlar, för att säkerställa säkerheten för de som arbetar i projektet.

Prisutveckingen har haft både med- och motvind.

Vad gäller prisutvecklingen under året har Stockholm och Solna haft en positiv utveckling, medan Nacka och Järfälla har haft motvind. Generellt kan man även förvänta sig att den genomsnittliga prisutvecklingen för blivande tunnelbanestationer kommer vara starkare än för det lokala området i stort. Och detta tycks stämma för åtminstone det här året.

I Järfälla har det byggts många nya bostäder på kort tid, vilket kan ha gett en negativ påverkan på ett års sikt. För Nacka har prisutvecklingen säkerligen påverkats av den längre byggtiden, samt att det ett tag såg ut att bli en överklagan (som sedermera drogs tillbaka).

CBRE-tunnelbanerapporten-revisited

Slutsats

Med stöd av den utveckling vi har sett i London längs med nya Elizabeth line, och i kraft av att den genomsnittliga prisutvecklingen vid blivande tunnelbanestationer varit starkare än för det lokala området i stort, tror vi fortsatt på vår hypotes.

Du får gärna höra av dig till Amanda Welander, Head of Research, eller hennes kollegor om du har frågor om rapporten eller om fastighetsbranschen.

Lyssna på artikeln:

Tidigare artiklar om Tunnelbanerapporten, i tre delar:

Del 1: Sambandet mellan pendeltiden och bostadspriserna

Del 2: Fastighetspriserna vid den nya tunnelbanan - Gynnas ditt område?

Del 3: Finns det ett liknande samband för kontor?

De tre vanligaste frågorna om Tunnelbanerappporten - läs dem här.

Amanda presenterar delar av Tunnelbanerapporten den 4 september 2019 på Fastighetssveriges seminarium Fastighetskvinnan

 

Amanda Welander

Amanda Welander

Amanda är Head of Research, Sweden & Nordics. Amanda har djup fastighetskunskap och förståelse för finansiering och global makroekonomi. Hon har en bred erfarenhet inom analys från fastighets- och byggbranschen.
Kontaktuppgifter: +46733498757

amanda.welander@cbre.com

Download the report:
The new undergrounds impact on property prices.

Ladda ner Tunnelbanerapporten.

Download

Prenumerera på nya artiklar

Senaste inläggen

Kategorier