CBRE Sverige

Som marknadsledande fastighetsrådgivare får vi dagligen nya erfarenheter och insikter. Oavsett om du redan är kund till oss, eller om du är allmänt intresserad av fastighetsbranschen gör vi det lätt att hålla dig uppdaterad. Vårt mål är att ge dig information, analyser och nyheter. Prenumerera på Sveriges Fastighetsblogg eller följ oss här för att ta del av de senaste inom fastighetsbranschen!

Alla

Vad händer inom ESG 2022?

Nyligen presenterades Nordic Real Estate Market Outlook 2022 på CBREs hybrida kundevent i Oslo. Räntor, inflation och ESG hade särskild fokus, vilket återspeglar synergierna mellan hållbarhet och ekonomi. I det här inlägget återges trenderna inom hållbarhet som förväntas bli tongivande för fastighetsbranschen under året. Det är ett komplext område där det händer mycket, så se det som ett axplock.

Under 2022 ökar hållbarhetsaspekters roll och fokus markant. Det holistiska förhållningssättet ESG blir alltmer naturligt och frågorna inkorporeras i kärnverksamheten. Vår Market Outlook rapporterar om ett stadigt ökat intresse för ESG bland investerare, ägare och hyresgäster. Det medför en ökad efterfrågan på kvalitetsfastigheter, som i sin tur driver förbättringar bland fastigheter och portföljer. Denna utveckling återspeglas bland annat i det kraftigt ökade intresset för att certifiera befintliga byggnader och hela bestånd. Förhoppningsvis förenklar kartläggningar och certifieringar vid kommande rapporteringskrav och ökad finansiell transparens.

I Sverige är det valår och nationen är värd för FN:s miljöprograms 50-årsjubileum (UNEP@50). Evenemanget, Stockholm+50, kommer att fokusera på att lyfta fram människans förhållande till naturen, hållbar konsumtion, produktion och grön återhämtning. Dessutom behövs en neutral strategi för hur Sverige ska uppnå nationella och globala klimatmål.

Trender att hålla koll på

1. S i ESG blir mer dominerande i takt med att sociala aspekter ökar i relevans för företagen. Medvetenheten och fokus på vår hälsa och välbefinnande fortsätter och EU:s taxonomi kopplar mänskliga rättigheter till miljöfaktorer. En separat social taxonomi utreds.

2. Offentliga åtaganden för att nå koldioxidfria mål blir allt vanligare då investerare fokuserar på att reducera och optimera risker. Mer än 30 % av globala Fortune 500-företag deklarerar att de antingen har uppnått klimatmål eller åtar sig att göra det senast 2030. En global konsensus om prissättning av koldioxidutsläpp skulle öka tempot ytterligare.

3. Vinterns elpriser fortsätter att belysa energifrågan och försörjningsbehovet. Högaktuellt med hänsyn till den pågående elektrifiering som sker på bred front med stor efterfrågan på förnybara energislag. Samtidigt har EU-kommissionen presenterat förslaget att inkludera kärnkraft och naturgas som hållbara investeringar.

4. EU-taxonomin och kommande SFDR ökar transparensen och harmoniseringen i den finansiella rapporteringen och möjliggör jämförelse. Större företag bör eller ska kartlägga sina produkter och tjänster relaterade till taxonomin under 2022. Fortsättningsvis sikta på att uppfylla kraven. Förslag om obligatorisk ESG Due Diligence förväntas också från EU-kommissionen under detta år eller nästa.

5. Stigande materialpriser ökar efterfrågan på återbruk och cirkulära affärsmodeller. Detta sträcker sig utöver inredning och layout till byggnads- och portföljnivå och relaterar till att öka effektivitet inom det befintliga fastighetsbeståndet.

Analysen av marknaden i sin helhet publiceras i Swedish Real Estate Market Outlook 2022 med insikter om framtidens kontor, e-handel och hur bostadsmarknaden kan komma att se ut.

Min kollega Dzmitry Fando summerar hela rapporten i Vad händer på den svenska fastighetsmarknaden 2022 här

Kontakta Linda Kjällén om du har frågor om Hållbarhet, om rapporten eller vill boka ett möte med henne. 

Läs mer:

Linda Kjällén

Linda Kjällén

Linda har jobbat med hållbart samhällsbyggande i över 11 år och har bland annat varit med och byggt upp och utvecklat Sweden Green Building Council (SGBC). Linda hjälper hyresgäster, fastighetsägare och olika projekt att sätta och nå ambitiösa och konkreta hållbarhetsmål. Hon har gedigen erfarenhet inom olika miljöcertifieringar och är en flitigt anlitad föreläsare och moderator i många olika forum.
Kontaktuppgifter: +46 (0)702045178

linda.kjallen@cbre.com

Prenumerera på nya artiklar

Prenumerera på nya artiklar

Senaste inläggen

Kategorier